Sitemap | Avanceret søgning |

Randers Regnskov - en moderne zoologisk have

Randers Regnskov ligger i udkanten af Randers bymidte kun 100 meter fra Gudenåen. Den indendørs udstilling består af 3 store kupler med et udstillingsareal på tilsammen 3600 m2 med fokus på verdens tropiske regnskove. Udstillingen er opbygget så naturtro som muligt, og dyr og planter findes i et og samme miljø som gæsterne. For at give et bedre helhedsindtryk af en regnskov er der året rundt varmt og fugtigt i udstillingen, og der er inddraget geologiske og kulturelle elementer. Uden for kuplerne forvalter Randers Regnskov et 119 hektar stort naturområde, hvor besøgende ud over den vilde natur bl.a. kan opleve gamle danske husdyrracer.

Randers Regnskovs støtte til forskning og naturbevarelse

Randers Regnskov er, som en statsanerkendt zoologisk have, en aktiv deltager i de projekter, der foregår inden for den europæiske zoo-organisation, EAZA. Randers Regnskov samarbejder desuden med universiteter og andre forskningsinstitutioner og stiller så vidt muligt faciliteter, oplysninger og materialer til rådighed for disse.

Randers Regnskov støtter WWF-Verdensnaturfondens arbejde med bevarelse af verdens regnskove med ca. 280.000 kr. årligt. Derudover arbejder Randers Regnskov med egne forsknings- og naturbevarelsesprojekter. Vi samarbejder således med en lang række danske forskningsinstitutioner og ministerier omkring bevarelse af gamle danske plantesorter og husdyrracer.

I Ecuador betaler Randers Regnskov børnenes skolegang i et lille indianersamfund med ca. 300 mennesker. Til gengæld skal de arbejde for, at skoven ikke bliver ødelagt af olieudvinding, kviksølvforurening fra guldudvinding m.m. På Galathea-ekspeditionen vil Randers Regnskov tage en afstikker fra skibet og besøge indianerstammen i regnskoven.

Randers Regnskov som formidlingssted

Et af hovedformålene med de zoologiske haver og dermed også Randers Regnskov er at øge befolkningens viden, fascination og dermed forståelse for naturen. I Randers Regnskov prioriterer vi formidling højt. Det gælder både den almindelige gæst, og de skoleklasser, der modtager mere formel undervisning. I udstillingen har vores gæster altid mulighed for at møder guider og dyrepassere, der gennem levende formidling får gæsterne til at fascineres og undres over naturens forunderligheder. Hver dag besøger to skoleklasser Randers Regnskovs skoletjeneste. Undervisningen tilrettelægges, så den er interaktiv og eksperimenterende, og kontakt til levende dyr er en vigtig del.

For Randers Regnskov har det derfor været helt naturligt at deltage i Galathea 3-ekspeditionen, der netop har som formål at formidle spændende naturvidenskabelige emner til unge mennesker.

Læs mere på www.regnskoven.dk/


Undervisning
I Randers Regnskov er det muligt at komme helt tæt på dyrene.
Foto: Randers Regnskov