Sitemap | Avanceret søgning |

Nordens Institut

Nordens Institut i Grønland / NAPA er en kulturinstitution i Nuuk under Nordisk Ministerråd og blev åbnet officielt i 1987.

Instituttets opgave er at være med til at udvikle, støtte og stimulere det grønlandske kulturliv med vægt på børn og unges kultur. NAPA producerer og tilbyder kulturelle projekter som Crossroads med grønlandske og nordiske artister - både til kommunerne i Grønland og de øvrige nordiske lande ved turnéer.

NAPA informerer også om de fem nye Nordplus-programmer og giver tilskud til enkeltpersoner og grupper fra Grønland via rejsestøtte til de frivillige organisationer i Vestnorden.

NAPA arbejder sammen med sine søsterinstitutter, Nordens Hus på Færøerne, Nordens Institut på Åland, Nordens Institut i Finland og Nordens Hus i Reykjavik om store projekter.

NAPA er brohoved for www.galathea.nu i Grønland og står blandt andet for den grønlandske del af Galathea-portalens skolekonkurrence.