Sitemap | Avanceret søgning |

Nordens Hus på Færøerne

Formålet med Nordens Hus i Tórshavn er at formidle nordisk kultur til Færøerne og færøsk kultur til de andre nordiske lande. Desuden skal huset støtte færøsk kultur.

Erlendur Patursson (1913-1986), færøsk medlem af Nordisk Råd, rejste forslaget om et nordisk kulturhus på Færøerne.

En nordisk arkitektkonkurrence blev udskrevet i 1977, hvor 158 tegnestuer deltog. Vindere blev Ola Steen fra Norge og Kollbrún Ragnarsdóttir fra Island.

Med udgangspunkt i de vindende arkitekters forslag, blev projektet Nordens Hus på Færøerne forankret i nordiske fora, og i 1980 blev anlægsarbejdet udbudt i Norden.

Nordens Hus på Færøerne blev taget i brug den 8. maj 1983. Byggeprisen var 70 mio. danske kr., hvor nordiske midler androg 66%, mens Færøernes Landstyre bidrog med de resterende 34%.

Nordens Hus er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd. Ministerrådet betaler hvert år et basis tilskud på 92% til huset, mens Færøernes Landstyre svarer for de resterende 8%.

Nordens Hus ledes af en styrelse, der består af otte personer, hvoraf de tre er færøske, og de resterende fem er fra det øvrige Norden. Dertil kommer et rådgivende udvalg, bestående af femten repræsentanter for det færøske kulturliv. Styrelsen ansætter husets direktør for en fireårig periode. Nordens Hus er brohoved for www.galathea.nu  på Færøerne og står blandt andet for den færøske del af Galathea-portalens skolekonkurrence.