Sitemap | Avanceret søgning |

København Zoo

København Zoo blev indviet i 1859 og er blandt de ældste i Europa. Det er en selvejende institution med omkring 1,2 millioner gæster om året. Zoologisk Have har således flere gæster end samtlige danske museer tilsammen. Men trods sin høje alder er den også en af de mest visionære, hvilket blandt andet viser sig inden for formidlingen og Havens engagement i det internationale samarbejde. Zoologisk Have er førende inden for naturformidling og sidder på en række vigtige internationale tillidsposter inden for det europæiske zoo-samarbejde. Haven har desuden det europæiske kontor for CBSG (Conservation Breeding Specialist Group), der er en af de største specialistgrupper inden for IUCN (World Conservation Union).

Zoologisk Have er involveret i naturbevarelsesprojekter i forskellige dele af verden. Projekterne fungerer som Zoologisk Haves vindue til naturen og giver Haven autentisk stof til brug i formidlingen til publikum.

I Malaysia har Zoologisk Have i samarbejde med de malaysiske naturforvaltningsmyndigheder iværksat et forskningsprojekt, der skal belyse skaberaktapirens levevis. Tapirer i et vildtreservat 100 km fra Kuala Lumpur forsynes med radiosendere og følges året igennem af Zoos forskerteam, der består af en dansk Ph.D., en malaysisk specialestuderende og to malaysiske rangers. Fra 2006 udvides projektet til også at omfatte Taman Negara National Park i det østlige Malaysia. Desuden arbejder Zoologisk Have sammen med et nyoprettet Tapircenter i Malaysia om formidling af viden om skaberaktapiren og de trusler, der truer dens levesteder.

I Brasilien støtter Zoologisk Have overvågningen af den stærkt truede bestand af gyldne løveaber ved at betale lønnen for to af de fem rangers, der er ansat i Poco das Antas reservatet. Rangerne skriver månedlige rapporter om deres arbejde - ikke videnskabelige rapporter, men dagbogsnotater, der viser, hvad det vil sige at arbejde med truede dyr i naturen. Rapporterne er en af hovedingredienserne i Zoologisk Haves udstilling om den atlantiske regnskov. Haven fungerer desuden som rådgiver for den brasilianske stat i alle anliggender, der har med bevarelsen af de fire eksisterende arter af løveaber at gøre.

I Sydafrika støtter Zoologisk Have et projekt med løbende overvågning af næsehornsbestanden i Pilanesberg National Park. To danske biologer har i mere end en halv snes år mærket og overvåget næsehornsbestanden og ligger i dag inde med et meget værdifuldt materiale om dynamikken i en næsehornsbestand.

Herhjemme er Zoologisk Have aktivt involveret i bevarelsen af klokkefrøen. Som en del af et EU-støttet projekt opdrætter Zoologisk Have klokkeføer til udsætning på udvalgte lokaliteter i det sydfynske ø-hav.

Galathea 3 bliver endnu en formidlingsplatform for Zoologisk Have, og vi vil benytte den til at formidle bredt og specifikt om biologiske emner i relevante dele af verden.

Undervisning og formidling er et af de vigtigste formål for Zoologisk Have. Mere end 65.000 skolebørn besøger hvert år Zoo som led i deres undervisning, hvilket gør Zoologisk Have til Danmarks største skole. Den direkte oplevelse ved at se, lugte og høre elefanten eller tigeren giver eleverne mulighed for at få  primære erfaringer med dyr, som ikke kan erstattes af naturfilm på TV. Samtidig giver det Zoologisk Have mulighed for at formidle vigtige budskaber om naturen til børnene.

Zoo-skoletjenesten tilbyder eksperimenterende undervisning og oplevelser med levende dyr og effekter til alle aldersgrupper - til børnehavebørn, alle folkeskolens forskellige klassetrin, HF og gymnasieskolens elever, studerende fra pædagog- og lærerseminarier samt efteruddannelseskurser for pædagoger og lærere m.fl.. Der er desuden udarbejdet en lang række undervisningsmaterialer til brug før, under og efter et besøg. Omkring 35.000 børn og unge tager årligt imod tilbuddet om at besøge et af Zoos undervisningslokaler, De Biologiske Værksteder eller værkstedet i Børnezoo.

For yderligere oplysninger om organisation, aktiviteter og aktuelt nyt, se www.zoo.dk .


Brun bjørn i København Zoo
Foto: Henrik Petit