Sitemap | Avanceret søgning |

Et hus til ''Mennesker - Hav - Miljø''

Galathea 3-ekspeditionen er en gave til forskning og formidling om livet i havet. Kattegatcentrets opgave i denne sammenhæng er at sætte yderligere fokus på formidling om alverdens hajer på ekspeditionens rejse samt formidling af resultater fra et af forskningsprojekterne ombord, som har titlen: Dolkhalers fysiologi, genetisk diversitet og udbredelse.

Galathea udstilling på Kattegatcentret

Et af udstillingsafsnittene bliver i 2006/2007 dedikeret til Galathea ekspeditionerne både med en historisk udstilling Galathea 1 og 2 samt en levende præsentation af Galathea 3 og livet ombord.

Natur og viden

Mere end 70 % af Jorden er dækket af havområder. Kloden er en undersøisk verden fuld af liv. Et hjemsted for de største pattedyr og mindste alger, men også et ocean af fysiske og kemiske naturfænomener, vi til stadighed overraskes af.

Grundtanken er, at Kattegatcentret formidler den bredeste og nyeste viden om livet i havet. Med informative og spændende udstillinger formidler Kattegatcentret viden om det naturlige liv, fysikken og miljøet i havet.

Formidling i en levende maritim udstilling

Kattegatcentret er et offentligt formidlingscenter, som formidler viden om livet i havet og hajer i særdeleshed.

Den faglige viden om havbiologi formidles på en let forståelig og populær måde, sådan at gæsterne føler, de får ny og relevant viden om miljøet og dyrene i havet.

Kattegatcentrets overordnede formidlingsstrategi er at kommunikere faglig viden ud til publikum på en aktiv, spændende og engagerende måde. Målet med vores arbejde og formidlingsindsats er at skabe indsigt og forståelse for havets værdier.

Kattegatcentrets formidlingsmæssige styrke og unikke profil er den direkte dialog og uformelle kontakt med publikum. Der lægges meget vægt på det levende ord, og betydningen af at gæsterne møder og følger medarbejdere i deres daglige arbejde.

Derudover er det vigtigt for Kattegatcentret, at vidensdelingen rammer et så bredt publikum som muligt.

Børn som voksne skal hver gang de besøger Kattegatcentret, føle de kan tage nye informationer og oplevelser med hjem. Dette gøres muligt gennem dialoger og faglig snak formidlingsmedarbejdere og gæster imellem. Desuden er det meget vigtig, at gæsterne har mulighed for at blive involveret i de forskellige aktiviteter, der foregår.

Kattegatcentret opfordrer gæsterne til at se, røre og opleve så meget som muligt.

Skoletjeneste og formidling

Det overordnede mål med Kattegatcentrets skoletjeneste er at støtte og uddybe undervisningen i havrelaterede emner bl.a. på landets folkeskoler, gymnasier og seminarier.

Et besøg i Kattegatcentret skal få havet ind i børnenes bevidsthed og derved være med til at give dem et tættere forhold til naturen i og omkring havmiljøet. Børnene kan lære, hvordan man fisker med ruser, fodre hajer og selv opleve hvordan søstjerner og krabber føles.

Teori og eksperimenter

Skoletjenesten ledes af en fastansat lærer, der alt efter hvilket uddannelsestrin børnene befinder sig på, tilpasser undervisningen og de praktiske øvelser. Kattegatcentret har gjort mange overvejelser omkring hvordan, hvad og hvorfor skoletjenesten udbydes.

Derfor gøres der i undervisningen brug af den faglige viden og praktiske erfaring formidlerne har, sådan at undervisningen bliver en kombination af "den gode historie" og teorien.

Det er ligeledes vigtigt for skoletjenesten, at børnene aktiveres på en eksperimenterende måde, der lever op til de pædagogiske og didaktiske overvejelser enhver undervisning i naturfagene kræver.

Om Kattegatcentret

Kattegatcentret er et statsanerkendt akvarium, som drives som en selvejende fond på non-profit basis.

Kattegatcentret er beliggende helt ud til Kattegat ved Grenaa Havn og har siden åbningen i maj 1993 haft mere end 4.6 mio gæster.

Hans Kongelige Højhed Prinsen har siden åbningen i 1993 været Kattegatcentrets protektor. 

Læs mere på www.kattegatcentret.dk


Kattegatcentret i Grenaa
Kattegatcentret er beliggende helt ud til Kattegat ved Grenaa Havn og har siden åbningen i maj 1993 haft mere end 4.6 mio gæster. 
Foto: Kattegatcentret