Sitemap | Avanceret søgning |

Forskerne stod i kø

Hundreder af forskere søgte om at komme med på Galathea 3-ekspeditionen, og der blev plads til omkring 60 projekter - heraf 44 med ekspeditionsskibet "Vædderen" som platform. Forskerne vendte hjem med millioner af målinger og prøver, som i de kommende år skal bearbejdes i laboratorierne.

Sådan blev de udvalgt

Før udvælgelsen var samtlige Galathea-projekter igennem de uafhængige statslige forskningsråd, hvor de blev målt og vejet, og kun projektforslag, der fik en positiv vurdering, slap gennem nåleøjet. Den endelige udvælgelse af projekterne blev foretaget af bestyrelsen for Dansk Ekspeditionsfond.

Bag Galathea 3-projekterne står forskergrupper fra adskillige danske og enkelte udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner. De fleste af projekterne er naturvidenskabelige, men også andre forskningsområder af relevans for de steder, ekspeditionen besøger, fik plads om bord. Og der er både hav- og landbaserede forskningsprojekter knyttet til ekspeditionen. Den humanistiske forskning spænder vidt, men en del af dem er koncentreret omkring Galathea 3's besøg i de tidligere danske kolonier i Vestindien.

Kulstof i havet

Det største - og måske vigtigste - projekt på Galathea 3, var "kulstoffets kredsløb". Formålet var at undersøge, hvor meget CO2 der kan optages eller afgives fra verdenshavene i forbindelse med de klimaforandringer, der er i fuld gang. Projektet omfattede en række forskere fra forskellige institutioner og universiteter.

Endnu er man ikke færdig med at behandle de mange millioner data, man fik med hjem. Men der er allerede lavet flere phd.-afhandlinger om delresultaterne. Ifølge laboratorieleder Jens Tang Christensen, der var med hele vejen rundt om Jorden, tyder alt på, at havet ikke vil kunne hjælpe med at dæmpe den globale opvarmning. Nogle af prøverne i kulstofprojektet blev taget hvert andet sekund - i otte måneder - så mængden af data, der skal bearbejdes, er enorm.
Læs mere

E-magasin om resultaterne

Læs også det ny e-magasin om resultaterne fra Galathea 3-ekspeditionen. E-magasinet giver samme læseoplevelse som et trykt magasin. Men det har samtidig en masse interaktive elementer at gå på opdagelse i.
Se e-magasin her

Nye resultater klar

Nu er de første forskningsresultater klar, og vi har besøgt en lang række af Galathea-forskerne. Besøgene er udgangspunkt for et nyt undervisningsmateriale, der åbner mulighed for at inddrage forskningsresultaterne aktivt i undervisningen.
Læs mere

Forskere på ekspedition

Under hele ekspeditionen berettede Morgenavisen Jyllands-Postens reportere i avisen og her på galathea.nu om forskningen og forskerne. Her er alle disse artikler med billeder samlet.
Læs mere