Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2010 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med en række så forskellige emner som udvikling, levevilkår og fodbolds rolle i Afrika.

Formål
Formålet med materialet er via en rejse gennem Afrika at sætte fokus på udvikling, sport og effekten af dansk udviklingsbistand. Onlinespillet VM Explorer forudsætter kendskab til materialet her på hjemmesiden og kan derfor med fordel inddrages i undervisningen.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til grundskolens 7.-10. klasse - sekundært gymnasieskolen. Materialet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene biologi, geografi, historie, fysik/kemi og samfundsfag.

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang:

Brainstorm: Hvad ved eleverne om Afrika?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om Afrika samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne huller rent vidensmæssigt.

- ideer til forløb:

a) Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne eller onlinespillet. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne links til internettet, hvor de kan finde hjælp til at løse deres opgaver. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet.

b) Projektarbejde om emnerne i materialet
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de et antal emner - f.eks. baseret på de enkelte lande eller temaer som fattigdom eller fodbold - som VM Explorer berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af emnet. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem brug af vidensmaterialet og informationssøgning i linksamlingen og på biblioteket. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om emnet, dels er interessant og informativ for tilhørerne.

c) Fire ugers forløb om Afrika
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen, der tager udgangspunkt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne om enten levevilkår i de enkelte lande eller tværgående temaer.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler og JP Explorers reportager for at finde inspiration til en konkret problemstilling til deres projekt. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge

4. uge: Fremlæggelse

- ideer til afslutning

Ethvert forløb afsluttes med et lærerstyret resumé i plenum for at give eleverne en oplevelse af sammenhæng i og overblik over emnet, da de hver især har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.

Planlægningsværktøj
Udarbejdelsen af en logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere projektarbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges projektarbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:

  • Hvad skal målet med mit projekt være?
  • Hvad skal titlen på mit projekt være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt (f.eks. planche, video eller hjemmeside)?
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål?  

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren.

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea, eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her