Sitemap | Avanceret søgning |

Fra gadesælger til professionel politiker

Hajia Musa Ali har trodset sin sociale arv og skal nu rådgive Ghanas præsident. Hun har haft stor udbytte af træning i demokratiske færdigheder og føler, at hun har fået meget større selvtillid end før.

Af Ditte Wegeberg, IBIS
Publiceret 23-06-2009


Hajia Musa Ali
56-årige Hajia Musa Ali havde i mere end 10 år et gadekøkken, hvor hun tilberedte og solgte den ghanesiske risret waakye. Nu er hun politiker.
Foto: Ditte Wegeberg, IBIS

I Ashaiman, en fattig og overbefolket by uden for Ghanas hovedstad Accra, hober affaldet sig op. De åbne og tilstoppede kloakker forstærker stanken fra lossepladserne, der ligger på ethvert gadehjørne. Fattige mænd og kvinder forsøger at sælge alverdens småting, men som oftest er der langt flere gadesælgere, end der er kunder i de udendørs butikker.

56-årige Hajia Musa Ali var engang selv en af disse sælgere. I mere end 10 år havde hun et gadekøkken, hvor hun tilberedte og solgte den ghanesiske risret waakye. Et tidligt giftermål betød, at Hajia droppede ud lige efter grundskolen, og selvom hun allerede dengang interesserede sig for politik, koncentrerede hun sig hovedsageligt om at sælge sin waakye og passe sin familie.

At være kvindelig politiker kræver mod
I dag uddeler Hajia politiske budskaber og gode råd frem for waakye. I slutningen af marts i år blev hun nemlig udpeget til Statsrådet, der er den højeste rådgivende myndighed i Ghana. Sammen med 24 andre fungerer hun nu som rådgiver for præsidenten og landets politiske institutioner. Hermed er Hajia en af de få kvinder, der er nået helt til tops i ghanesisk politik. Sit mod til at deltage i politiske diskussioner på lige fod med mændene og sine evner til at opnå det, hun kæmper for, trods manglende uddannelse, giver hun IBIS en del af æren for:

»De kurser, IBIS har tilbudt, har styrket mine politiske færdigheder og min selvtillid. Jeg var også politisk aktiv tidligere, men altid på mændenes præmisser. I dag tør jeg sige min mening, også selvom der kun er mænd tilstede,« fortæller Hajia stolt. I hendes funktion som politisk rådgiver vil hun få god brug for dette mod, eftersom 21 ud af de 25 medlemmer i Statsrådet er mænd.

Det civile engagement styrkes lokalt
Hajia kom i kontakt med IBIS gennem sit lokalpolitiske engagement i kvindegruppen 'Ashaiman Women in Progressive Development'. Kvinderne i gruppen ønskede at skabe bedre forhold i Ashaiman og samtidig engagere lokalbefolkningen i de kommunale beslutningsprocesser, men flere af kvinderne vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an. Gruppen fik støtte fra IBIS, der blandt andet stillede mødelokaler til rådighed og trænede kvinderne i politisk aktivisme, civile og politiske rettigheder og mobilisering af lokalbefolkningen.

»Det var første gang nogen sinde, at vi kvinder deltog i en workshop. Vi lærte, hvordan vi kan organisere os, og hvordan vi kan opmuntre flere kvinder til at engagere sig. Det har haft stor indflydelse på, hvor velfungerende gruppen er i dag,« forklarer Hajia.

Rollemodel for ligesindede
Hajia er ikke den eneste, der har haft gavn af sit samarbejde med IBIS. I de fire regioner, hvor IBIS opererer, steg antallet af kvinder, der blev valgt til distrikts- og lokalbestyrelserne i 2002 med 182 procent i forhold til det forrige valg. Og i Hajias kvindegruppe i Ashaiman er tre medlemmer blevet valgt ind i de indflydelsesrige distriktsråd. En af dem er i dag forkvinde for sit distrktsråd. Hajia ser sig selv og sine kvindelige kolleger som rollemodeller for andre politisk interesserede kvinder. Som Hajia siger:

»Vi kan vise andre kvinder, at det er muligt at nå så langt. Hvis jeg kan, kan de også. Jeg fortæller dem, at de skal se sig selv som ligestillede med mænd, og at de ikke behøver at begrænse sig selv til køkkenet.«

Selvom Hajia allerede er nået længere end de fleste kvinder, ser hun imidlertid ikke nogen grund til at hvile på laurbærrene. Hun håber på, at hendes nye status kan hjælpe hende med at gøre sin uafsluttede uddannelse færdig.

»Det er aldrig for sent at vende tilbage på skolebænken - selvom jeg nu er blevet gråhåret. Jeg vil gerne have kvalifikationerne i orden, hvis jeg skulle få chancen for at blive præsidentkandidat for mit parti,« slutter Hajia håbefuldt.

Copyright: IBIS

Deltagelse i lokaldemokrati
IBIS' samarbejde med Ashaiman kvindegruppen er et led i IBIS' governance program 'Public Participation in Local Governance' (PPLG), som gennemføres i 14 distrikter i Ghana. Formålet er at fremme folkelig deltagelse i lokale demokratiske processer. Et vigtigt element heri er at styrke de organisatoriske kompetencer hos civilsamfundsorganisationer og hos de lokale myndigheder og at fremme dialogen mellem disse parter. Samtidig gennemføres oplysningskampagner i lokalsamfundene for at øge den politiske bevidsthed og støtte borgerne i at stille krav om større gennemsigtighed i og indflydelse på de politiske beslutningsprocesser.

I de distrikter i Upper East regionen, hvor IBIS' governance program opererer, steg antallet af kvinder, der valgte at engagere sig ved at stille op til en distriktsbestyrelse fra 3 i 2002 til 21 ved valget i 2006, det vil sige en stigning på 700 procent. I de øvrige distrikter i regionen steg antallet fra 40 til 76 kvinder, det vil sige kun en stigning på 52,5 procent.
Landefakta
Ghana
Vidste du, at hovedstaden i Ghana hedder Accra, at landet er ca. fem gange større end Danmark, og at en af verdens største kunstige søer ligger i Ghana?
Landeportræt