Sitemap | Avanceret søgning |

Ghana

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Opdateret 2010

Historie

Det nuværende Ghanas historie kan føres tilbage til 1300-tallet, da mennesker af befolkningsgruppen mossi indvandrede til landets nordlige del. I den følgende tid indvandrede andre befolkningsgrupper i de øvrige landområder, og forskellige riger opstod. Befolkningens produktion af guld gjorde, at portugiserne ved deres ankomst i 1417 kaldte området for Guldkysten. Indtil begyndelsen af 1700-tallet var guld landets vigtigste eksportvare, hvorefter eksport af slaver dominerede, indtil det britiske forbud forhindrede handelen fra 1807.   

Briterne koloniserede det nuværende Ghana i 1874 og oprettede den såkaldte Guldkystkoloni. Landet opnåede som den første afrikanske koloni selvstændighed i 1957 under navnet Ghana. Ghana var ved uafhængigheden det rigeste land i tropisk Afrika. En massiv befolkningseksplosion satte dog siden en stopper for den gode økonomiske situation i landet, ligesom skiftende statsoverhoveder og politiske uroligheder, særligt i de første årtier efter selvstændigheden, har besværliggjort landets politiske og økonomiske situation.

I 1981 gennemførte flyverløjtnant Rawlings landets 5. militærkup og dannede regering. Efter vedtagelse af en ny grundlov vandt Rawlings præsidentvalgene i 1992 og 1996. Ved præsidentvalget i 2000 blev partiet, som Rawlings tilhører, NDC, repræsenteret ved vicepræsidenten. Han blev slået af J.A. Kufuor fra NPP. I januar 2009 overtog John Evans Atta-Mills præsidentembedet.

 

Geografi

Placering
Ghana ligger i Vestafrika ud til Guineabugten og grænser op til Burkina Faso, Elfenbenskysten og Togo. Hovedstaden hedder Accra.

Areal
Landets areal er 238.533 kvadratkilometer, hvilket svarer til cirka fem gange Danmarks størrelse.

Landegrænser
I alt: 2.094 km, Grænselande: Burkina Faso 549 km, Elfenbenskysten 668 km, Togo 877 km

Kystlinje
539 km

Klima
Tropisk klima med ret konstante temperaturer året igennem. Dog regionale forskelle i forhold til nedbørsmængden: Varmt og forholdsvist tørt ved sydøstkysten. Varmt og fugtigt i sydvest. Varmt og tørt i den nordlige del.

Miljø
Træhugst og intensiv landbrugsproduktion har medført massive ødelæggelser i Ghanas regnskovsområde. Tørkeperioder i det nordlige Ghana ødelægger afgrøderne. Krybskytteri truer dyrelivet. Landets drikkevandsforsyninger er utilstrækkelige.

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Atlantic Ocean 0 m; Højeste punkt: Mount Afadjato 880 m

Råstoffer
Guld, tømmer, diamanter, bauxit, mangan-malm, fisk, gummi, vandkraft, petroleum, sølv, salt og kalksten.

Naturkatastrofer
Tør, støvfyldt, nordøstlig Harmattan vind fra januar til marts; tørke.

Geografi - note
Lake Volta er en af verdens største kunstige søer.

 

Befolkningen

Ghana har en meget ung befolkning, hvoraf cirka halvdelen er under 15 år. 98,5 % er afrikanere, og 1,5 % er af europæisk eller anden herkomst. Familien er det bærende element i samfundet, og familierne er sluttet sammen i klaner og videre i stammer, hvoraf de største er akan (44 %), moshi-dagomba (16 %), ewe (13 %) og ga (8 %). Det officielle sprog i Ghana er engelsk. Derudover tales ca. 50 forskellige afrikanske sprog, blandt andet twi, ewe og ga.

I alt
23,8 millioner (2009 est.)

Aldersfordeling
0-14 år: 37,3 % (mænd 4.503.331 / kvinder 4.393.104)
15-64 år: 59,1 % (mænd 7.039.696 / kvinder 7.042.208)
65 år og derover: 3,6 % (mænd 393.364 / kvinder 460.792) (2009 est.)

Befolkningsvækst
1,9 % per år (2009 est.)  

Fødsler
28,58 pr. 1000 indbyggere (2009 est.)

Dødsfald
9,24 pr. 1000 indbyggere (2009 est.)

Spædbarnsdødelighed
51,09 pr. 1000 levendefødte (2009 est.)

Fertilitetsrate
3,68 børn pr. kvinde (2009 est.)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 58,87 år
Mænd: 58,07 år
Kvinder: 59,69 år (anslået 2006)

Hiv-/aids-smittede
1,9 % (2007 est.)

Antal aids-dødsfald pr. år
21.000 (2007 est.)

Etniske grupper
Akan 45,3 %, Mole-Dagbon 15,2 %, Ewe 11,7 %, Ga-Dangme 7,3 %, Guan 4 %, Gurma 3,6%, Grusi 2,6 %, Mande-Busanga 1 %, øvrige stammer 1,4 %, andre 7,8 %. (2000 folketælling)

Religioner
Kristne 68,8 %, Muslimer 15,9 %, traditionelle 8,5 %, andre 0.7 %, ikke religiøse 6,1 % (2000 folketælling)

Sprog
Engelsk er officielt sprog, Asante 14,8 %, Ewe 12,7 %, Fante 9,9 %, Boron (Brong) 4,6 %, Dagomba 4,3 %, Dangme 4,3 %, Dagate (Dagaba) 3,7 %, Akyem 3,4 %, Ga 3,4 %, Akuapem 2,9 %, øvrige 36,1 %.

Bogligt niveau
57,9 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. Heraf kvinder 49,8 % og mænd 66,4 %

 

Regering

Styreform
Konstitutionelt demokrati
Statsoverhoved og regeringsleder: Præsident John Evans Atta Mills (siden 7.januar 2009), Vicepræsident John Dramani Mahama (siden 7.januar 2009)

Hovedstad
Accra

Valgret
18 år

 

Økonomi

Ghanas tid som selvstændig stat har været præget af hurtigt skiftende regeringer, så økonomiske initiativer og reformer ikke har haft tid til at virke, før andre er blevet sat i gang. Landet er begunstiget med rige naturressourcer, men er afhængigt af international hjælp såvel økonomisk som teknisk.

BNP
Købekraftsparitet - 197,4 milliarder (2008 est.)

BNP - effektiv vækst rate
7,3 % (2008 est.)

BNP - pr. indbygger
Købekraftsparitet - 8575 kr. (2008 est.)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
28,5 % (2007 est.)

Inflationsrate
16,5 % (2008 est.)

Arbejdsstyrke
10,12 millioner (2008 est.)

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Landbrug 56 %, industri 15 %, servicefag 29 % (2005 est.)

Arbejdsløshedsprocent
11 % (2000 est.)

Industri
Minedrift, skovhugst, let industri, aluminium-smeltning, forarbejdning af fødevarer, cement, skibsbygning af små skibe.

Landbrugsprodukter
Kakao, ris, kaffe, jordnødder, majs, Sheanødder, bananer, tømmer.

Eksport
30,2 mia. kroner (2008 est.)

Eksportvarer
Guld, kakao, tømmer, tun, bauxit, aluminium, mangan-malm, diamanter.

Største samhandelspartnere (eksport)
Holland 13,5 %, Ukraine 11,8 %, Storbritannien 8 %, Frankrig 5,7 %, USA 5,2 % (2008)

Import
58,7 mia. kroner (2008 est.)

Importvarer
Olie, fødevarer.

Største handelspartnere (import)
Kina 15,6 %, Nigeria 14,7 %, Indien 7,4 %, USA 5,5 %, Frankrig 4,4 %, Storbritannien 4,4 % (2008)

Udlandsgæld
28,9 mia. kroner (2008 est.)

 

Kommunikation

Fastnettelefoner
142.900 (2008)  

Mobiltelefoner
11,57 millioner (2008)

Internetbrugere
997.000 (2008)

 

Transport

Jernbanelinjer
947 km

Motor- og hovedveje
9.955 km (2006)

Uasfalterede veje
52.266 km (2006)

 

Militær

Militær styrke til rådighed:
Mænd 16-49 år: 5.802.096; kvinder 16-49 år: 5.729.939 (2008 est.)

Udgifter til militær i procent af BNP:
0,8 (2006 est.)

 

Kilder
Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, Udenrigsministeriets Landefakta, United Nations World.

Landeportræt
Tema
Ghana og hiv/aids
Da det så værst ud i Ghana, var 3,1 procent af befolkningen hiv-smittet - til sammenligning er godt 25 procent smittet i Swaziland. Men Ghana har fået knækket aids-kurven ved hjælp af oplysningsarbejde og medicin.