Sitemap | Avanceret søgning |

Energi i stor stil

Der er intet så vigtigt som vand i et tørt, indelukket land som Mali. Vand til mennesker, dyr og planter - og vand til elektricitet. Malis byer får først og fremmest deres elektricitet fra vandkraft - foruden fra importeret diesel.

Af Kirsten Larsen, UNDP
Publiceret 16-02-2007


Fiskere
Bozo fiskere på Nigerfloden i Mali.
Foto: Carsten Ingemann
 
Men pas på, lyder det fra en lang række organisationer, der er bekymrede over, hvordan man har tænkt sig at udnytte floderne. Store dæmninger, som man især bruger til at producere elektricitet og til at samle vand til overrisling af markerne påvirker floderne i hele deres løb fra udspring til delta. Og Niger-flodens sjældne indlandsdelta er særligt følsomt - og af afgørende betydning for Mali.

Men regeringen satser på dæmninger, godt hjulpet af vestlige industrier og internationale investeringsbanker. Det amerikanske handelsministerium skriver for eksempel om det kæmpestore Manantali dæmningsprojekt på Senegal floden, at det vil øge mulighederne for at overrisle markerne, lette færdslen på floden og forsyne befolkningen med elektricitet. Verdensdæmningskommissionen, der har gransket plusser og minusser ved store dæmninger over alt i verden (og stort set givet kritikere ret på alle punkter) lægger vægt på en helt anden side af Manantali dæmningen. Kommissionen gør opmærksom på, at mellem 500.000 og 800.000 ikke længere har adgang til de vådområder, som de var helt eller delvist afhængige af.

En af dæmningerne på Niger-floden - Markala-dæmningen - er blevet forhøjet så den nu er i stand til at hæve flodens vandspejl de næsten 4,5 meter, der skal til, for også at overrisle nogle af de højereliggende områder i deltaet, og for dermed at udvidde landbrugsarealet. Igen så lyder det besnærende, men det skaber altid uoverskuelige problemer, når man piller så meget ved et vandløb. Nogle af de bivirkninger, man immidlertid kan være sikre på, det er mangel på vand bagved dæmningen, og sygdomme der stammmer fra parasitter, snegle og hvad der ellers vil være i det stillestående vand i reservoiret.

Og når man dertil kobler planerne for endnu en dæmning på en af Nigerflodens store bifloder - Bani-floden - ja så advarer kritikerne om, at det går totalt galt for naturens eget vandingssystem. Den ny dæmning vil udløse sult og lægge den berømte gamle by Djenné øde. Den vil påvirke op imod en million menneskers liv længere nede ad floden, lyder det fra kritikerne.

Verdensdæmningskommissionens rapport fra 2006 efterlod ikke nogen tvivl om, at store dæmninger stort set alle forvolder alvorlig skade på naturen, er dyrere end lovet og producerer mindre elektricitet end forventet. Men hvad så? Lande som Mali og Niger har desperat brug for energi. Det er en af de nødvendige ingredienser for at skabe økonomisk vækst og en god udvikling.

...og energi i det små
Indtil videre har 80 procent af Malis befolkning overhovedet ingen gavn af den elektricitet, der kommer fra dæmningerne. De lever nemlig på landet i små landsbyer, spredt så vidt omkring, at det aldrig vil kunne betale sig at trække kabler rundt til dem alle. De kan ikke bruge energi fra en central kilde, men skal have deres egen. Så indtil videre er den eneste energi, der findes på landet, det er menneskelig energi, især kvindelig energi.

Kvinderne bruger megen tid og mange kræfter på at samle brænde, hente vand, male mel og en masse andre ting, som i vores del af verden forlængst er blevet mekaniseret. Og hertil kommer blandt andet også, at kvinder og børn bliver syge af at indånde røgen ved den indendørs madlavning. Og mange børn må blive hjemme fra skole for netop at tage sig af nogle af de tidkrævende pligter.

Her er det så, at Mali-maskinen kommer ind i billedet. Den multifunktionelle platform, som den rigtigt hedder, den lille dieselmotor der er blevet udbygget med stort set hvadsomhelst, som der er mest brug for i netop den pågældende landsby. Maskinen kan på samme tid trække en mølle og en vandpumpe, oplade batterier og skabe elektricitet til 180 pærer. Eller køre en savmølle eller bruges til at tærske risen. Maskinen kører på både diesel eller forskellige former for planteolier, som den i øvrigt selv kan bruges til at udvinde.

Det er regeringen og UNDP der står for den foreløbige udbredelse af maskinen. Men i de landsbyer, hvor der er blevet installeret en platform, der er det kvinder, der ejer den, og som sælger dens ydelser. Det hænger sammen med, at maskinen samtidigt har til formål at styrke kvinders stilling i samfundet, og deres muligheder for at tjene penge - enten ved at være med i den sammenslutning, der driver maskinen. Eller ved at bruge den og dermed få frigjort tid til andre indtægtsskabende aktiviteter. Eller noget andet og nok så nødvendigt - hvile. For en af maskinens målbare resultater har været, at de overanstrengte kvinder har fået mulighed for at sove en time længere i døgnet.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Udvikling og økonomi
Mali og fattigdom
Som et af verdens allerfattigste lande er Mali dybt afhængig af hjælp udefra. Statens udgifter til de vigtigste regninger og de mest nødvendige investeringer er simpelthen meget større end det beløb, den kan hente hos borgere og virksomheder.
Gå til tema
Landefakta
Mali
Vidste du, at hovedstaden i Mali hedder Bamako, at landets areal er på 1,24 millioner kvadratkilometer, og at befolkningstallet er på ca. 11,3 millioner?
Landeportræt
Hvis du vil vide mere