Sitemap | Avanceret søgning |

Moderat korrupt og tørstigt

Der er ikke meget i Mali, der minder om Danmark. Folk taler fransk eller lokalsprog, det er ét af verdens fattigste lande, de fleste er muslimer, og de mangler vand.

Af Helle Maj
Publiceret 06-01-2010


Nomader
Tuareger i Tiriken lidt uden for Timbuktu.
Foto: Carsten Ingemann

I 2006 blev Mali i Vestafrika koblet på listen over 15 andre faste samarbejdslande, der får udviklingshjælp fra Danmark. Beslutningen var både overraskende og forståelig.

Tidligere har Danmark holdt sig fra fransktalende lande, da danske bistandseksperter som helhed ikke mestrer fransk i samme omfang som engelsk. Men ekspertydelser kan købes udefra, konkluderede Danida.

Til gengæld var der ingen tvivl om, at Mali havde brug for hjælp. Landet ligger helt i bunden på FNs fattigdomsbarometer - kun Burkina Faso, Niger og Sierra Leone er fattigere - og dansk bistandspolitik går ud på at hjælpe de fattigste. At daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) ikke valgte de tre andre lande, havde hun en grund til.

»Mali har et velfungerende demokrati. Der har været afholdt valg, og man er i gang med at decentralisere en række opgaver til deres kommunale niveau. De har også en meget dynamisk regering med klare og målrettede strategier, for hvordan de vil bekæmpe fattigdommen i landet inden for FNs 2015-mål,« sagde Ulla Tørnæs dengang.

Ulla Tørnæs lagde også vægt på Malis vilje til at bekæmpe korruption. Hun kaldte landet for 'moderat korrupt'. At hun et par år senere måtte true med at stoppe bistanden, hvis ikke præsidenten fyrede sin korrupte energiminister, er en anden historie, som følger senere.

Fredagsbøn for miljøet
I Mali er over 90 procent af befolkningen muslimer, og derfor har Danmark brugt en del tid på at etablere kontakter til imamer og andre religiøse ledere for at få støtte til Danmarks udviklingspolitik. For hvis den danske støtte skal hjælpe, så er det nødvendigt at blande bistandspolitik og religion, mener Ulla Tørnæs. 

»Imamerne spiller en stor rolle for samfundslivet. Derfor er det vigtigt, at de religiøse ledere har forståelse for de forandringer, som udvikling fører med sig i små lokalsamfund. Ellers kan de bremse udviklingsarbejdet,« siger Ulla Tørnæs.

Samarbejdet med imamerne går for eksempel ud på at sikre, at Mali ikke sander til i ørken. 90 pct. af befolkningen bruger brænde til at lave mad over. Træer bliver derfor fældet i voldsomme mængder, uden at nye bliver plantet. Ved at få imanerne til at nævne træplanting til fredagsbønnerne, kan udviklingen vendes.

Ørken dækker allerede to tredjedele af Mali, og klimaforandringer gør, at den breder sig og truer med at sande det landbrug til, som folket er totalt afhængige af. Derfor skal der helst plantes ti træer, for hver gang et enkelt fældes.

Landbruget i Mali får også støtte fra Danmark. Målet er at modernisere både dyrkningen af jorden og forarbejdningen af høsten. Begge dele kræver, at ørkenen ikke tager over. Da imamerne har en stor kontaktflade, kan de være en vigtig stemme for forandring.

Men ikke kun imamerne arbejder for miljøet. Risø forskningscenter er ved at lave et energi-atlas for Mali, der skal identificere mulige områder for vindenergi, solenergi og biobrændsel. Samtidig støtter Danmark en national handlingsplan for biobrændsel.

Vand og jobs en mangelvare
Stort set alle mangler vand i Mali - både mennesker, dyr og marker. Derfor har Danmark også besluttet at gå ind og støtte landets vandsektor. Støtten har til dato betydet rent drikkevand til 200.000 mennesker i landområderne.

Men Danmark hjælper også myndighederne i Mali med at få bedre styr på planlægningen og forvaltningen af drikkevandsforsyningen, både på regeringsplan og ude i landsbyerne. De danske bistandspenge vil fremover også gå til at sikre en mere stabil drikkevandsforsyning i de større byer.

Erhvervssektoren får også dansk bistand. Her er målet at få mere gang i det private erhvervsliv, så der skabes flere arbejdspladser og flere indtægter til landet. Danmark er især interesseret i at få flere kvinder i arbejde og på den måde sikre dem en bedre position i samfundet.

Ligestilling er i det hele taget et gennemgående mantra i bistandssamarbejdet mellem Mali og Danmark. Under præsident- og parlamentsvalgene i 2007 støttede Danmark derfor en massiv oplysningskampagne målrettet Malis kvinder, for at opmuntre dem til at deltage aktivt med deres stemme på valgdagen.

Energiministeren der blev væk
Mali er kun er moderat korrupt, sagde Ulla Tørnæs engang. Men korrupt er det. Det måtte Danmark sande, da det i 2008 kom frem, at Malis energiminister havde snydt med den danske bistand. Den 55-årige minister, Ahmed Sou, stod anklaget for korruption og svindel for 28 millioner kroner.

Reaktionen fra daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs - og dermed den danske regering - var hurtig og overraskende: Danmark krævede for første gang offentligt og direkte, at et andet land fyrede en minister. Ellers ville vi lukke for bistanden.

Danmarks indblanding i Malis interne, politiske forhold var uhørt. Men udviklingsministeren havde allerede ryggen mod muren på grund af en række andre historier i pressen om misbrug af danske bistandskroner i flere lande.

Malis præsident lyttede i øvrigt til Ulla Tørnæs, for den 29. september 2008 fik Mali en ny energiminister. Ingen officiel forklaring fulgte fyringen af den forrige.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Mali og fattigdom
Som et af verdens allerfattigste lande er Mali dybt afhængig af hjælp udefra. Statens udgifter til de vigtigste regninger og de mest nødvendige investeringer er simpelthen meget større end det beløb, den kan hente hos borgere og virksomheder.
Gå til tema
Landefakta
Mali
Vidste du, at hovedstaden i Mali hedder Bamako, at landets areal er på 1,24 millioner kvadratkilometer, og at befolkningstallet er på ca. 11,3 millioner?
Landeportræt