Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Truede dyr - lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2006 af Odense Zoo og JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med så forskellige emner som de truede dyrs vilkår, samspil mellem dyr og mennesker samt klimabetingede påvirkninger i forhold til dyr.

Formål
Formålet med materialet "Truede dyr" er at sætte fokus på truede dyr både generelt og meget konkret eksemplificeret ved kæmpeskildpadderne på Seycellerne, den europæiske bison i Polen, den ibiriske los i Spanien og søkøerne i Guyana.  

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 6.-10. klasse. "Truede dyr" kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er truede dyr og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene biologi, samfundsfag, geografi og dansk.  

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang: 

Brainstorm: Hvad ved eleverne om truede dyr?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om truede dyr samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller? 

- ideer til forløb: 

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet.  

Projektarbejde om lande og/eller dyr
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de lande/dyr, som "Truede dyr" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et land/dyr. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i landets/dyrets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om landet/dyret og dels er interessant og informativ for tilhørerne. "Truede dyr" indeholder meget billedmateriale, og denne opgave egner sig derfor også godt til at blive fremlagt med multimedie. 

Fire ugers forløb om truede dyr
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne om truede dyr.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler og JP Explorers reportager for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge

4. uge: Fremlæggelse 

- ideer til afslutning 

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne. 

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som: 

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmeside
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål?  

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren. 

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Gem eller send Lærervejledning

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her