Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Opgave 17: Regnskoven og etiske spørgsmål

Hvad skal veje tungest: etik eller praktiske hensyn til befolkningens muligheder for at overleve?

Opgave

Læs følgende artikler: "Præsident kritiserer Kyoto-aftale", "Sponsorer køber fred til regnskoven", "Skovhugst truer dyrelivet" samt temartiklen "Det truede dyr, den sårbare natur og det magtfulde menneske".

a). Er det i orden at man fælder regnskovene i det omfang,  man gør? (Tænk på at regnskovslandene ofte er fattige lande. Der er mange penge i tømmerindustrien, som kan være med til at styrke landets økonomi. I Danmark har vi også fældet masser af skov, når vi bevæger os tilbage i historien).
Hvis ja: 
- Har vi ret til at udrydde dyre- og planteliv?
Hvis nej:
- I artiklen: "skovhugst truer dyrelivet" siger Dave Ng-a-fook, som er skovarbejder: " Jeg kunne ikke finde noget andet arbejde, men det her kan forsørge min familie".
Hvordan kan man hjælpe mange af de mennesker, som lever af tømmerindustrien og som ikke umiddelbart har andre indtjeningsmuligheder? Diskuter i grupper og fremlæg på klassen.

Relaterede artikler


06-06-2006

Sponsorer køber fred til regnskoven

Med oprettelsen af et naturreservat i regnskoven i Guyana håber organisationen Conservation International at vise resten af verden, at det kan betale sig at lade regnskoven stå.
07-06-2006

Skovhugst truer dyrelivet

Skovhugst og adgangsveje til regnskoven er en af de største trusler med dyrelivet. Men for skovhuggeren Dave Ng-a-fook er der ingen alternativ levevej.
11-06-2006

Præsident kritiserer Kyoto-aftale

Koyoto-aftalen tilgodeser rige lande, der i forvejen har ødelagt deres natur og nu får penge for at genoprette den, mener Bharrat Jagdeo, præsident i det fattige sydamerikanske land Guyana. JP Explorer har mødt præsidenten, der giver en stor del af regnskoven tilbage til indianerne i landet.

Temaartikler

Det truede dyr, den sårbare natur og det magtfulde menneske
Der findes et utal af årsager til, at dyr er truede. Helt overordnet er mennesket den altoverskyggende årsag til, at mange dyr trues. Vores aktiviteter, erhverv, samfund, behov og antal baner vejen for os selv som art, men udelukker samtidig mange andre arter.  

Gem eller send Opgave