Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Biodiversitetskonventionen (Dansk)
Biodiversitetskonventionens formål er beskyttelse af biodiversitet, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og rimelig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer. Læs mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

CITES (Washingtonkonventionen) (Engelsk)
CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en aftale om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, som trådte i kraft 1. juli 1975. Aftalen kaldes også for Washingtonkonventionen.

Kortmaskine fra National Geographic (Engelsk)
Hjemmeside fra tidsskriftet National Geographic. Her kan man lave sit eget kort med bl.a. historiske, meteorologiske og geografiske indikatorer. Det er muligt at søge på bynavne over hele verden og få vist et kortudsnit.

Kyoto-aftalen (Dansk)
Kyoto-Protokollen blev vedtaget i 1997 og trådte i kraft i 2005. Protokollen er tiltrådt af 144 lande, herunder Danmark. Den sætter konkrete lofter over de industrialiserede landes udledninger af CO2 og fem andre drivhusgasser.

Rødlisten (Engelsk)
Rødlisten er en oversigt over, hvilke dyr og planter, der er truede. Rødlisten bliver udarbejdet af organisationen IUCN (The World Conservation Union), der blev oprettet af FN i 1948, og listen bliver opdateret hvert 4. år.

Skov- og Naturstyrelsen: Dyr og planter (Dansk)
Læs om truede dyr og tiltag til beskyttelse af dem og deres levesteder på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her