Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

De truede dyr og bevaringsarbejdet

En hel række aktører arbejder på at bevare truede dyrearter - hver på deres måde.

Af Lars Nielsen, Odense Zoo
Publiceret 24-03-2006

Zoologiske haver
Moderne zoologiske haver indgår i et avlssamarbejde for at styrke bestandene af truede dyr. Dette giver en reservebestand af arter. Således vil der være et vist antal individer, som overlever, så arten ikke uddør helt. Under sjældne forhold kan overskudsdyrene genudsættes i naturen. Der er en række eksempler på, at zoologiske haver har genudsat truede dyrearter i naturen, blandt andre hjorteantiloper i Pakistan og gyldne løvetamariner i Sydamerika.

Zoologiske haver laver ofte kampagner i et tæt samarbejde med det formål at oplyse publikum om truede dyr og de problemstillinger, der omgiver dem. Der bliver årligt samlet mange penge ind igennem disse kampagner til bevarelsesarbejde rundt omkring i verden.

Mange zoologiske haver medvirker også direkte i in situ-projekter, dvs. at de i et givent naturområde støtter og udfører   bevarelsesarbejde til gavn for truede dyr. Det kan være i form af rådgivning til de lokale, det kan være i forhold til forskning og dermed videnskabeligt arbejde, og det kan være praktisk feltarbejde, hvor man laver observationer og målinger. Alle indgangsvinkler har til formål at forstå og ofte forbedre nogle forhold for en eller flere dyrearter.

Oplysning om truede dyr og planter gennem foldere
Skov- og Naturstyrelsen laver bl.a. et stort arbejde med brochurer for at orientere turister om, hvad der er legalt og illegalt at tage med hjem fra sine rejser, når det handler om dyre- og plantearter. De samarbejder med rejsebureauerne, som uddeler brochurerne.

Det er ikke usædvanligt, at turister i deres uvidenhed tager effekter med hjem fra dyr, som i virkeligheden er stærkt truede (f.eks. elfenben fra elefanter, koraller eller skildpaddeskjold), og som er angivet på CITES-listerne (se artiklen "Truede dyr og Odense Zoos arbejde hermed").

Oplysning er vigtig - oplysning redder arter. Meget få mennesker har lyst til at være medvirkende til en arts nedgang.

Naturreservater og antikrybskyttekorps
For at sikre at arter kan overleve, er det vigtigt at beskytte deres levesteder. Der findes mange naturreservater og naturparker rundt omkring i verden - områder som pr. definition er fredede. Områderne er specielt godt beskyttede af professionelle mennesker, som kontrollerer trafikken i områderne og kender til biodiversiteten.   

Mange naturreservater og -parker har antikrybskyttekorps ansat for at kontrollere området mod krybskytter.

Levestandard
Man har i flere lande arbejdet målrettet på at forbedre levestandarden, specielt blandt den befolkning, som lever tæt på naturen og truede dyr. For at afhjælpe krybskytteriet skal der være et alternativ for den fattige bonde. Hvis den lokale befolkning ikke er en del af planlægningen af en bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer (skovbrug, landbrug, fiskeri og dyreliv), kan naturbevarelse ikke opnås. De lokale skal ligeledes kunne se, hvilke økonomiske fordele de kan få af dyrelivet i deres områder. Arbejde i form af guidning og produktion af kunsthåndværk til turister er med til at styrke økonomien for den enkelte. Dette vil til gengæld give en nedgang i krybskytteriet.

I nogle afrikanske lande er indtægterne fra bl.a. storvildtsjagter nu også til gavn for de lokale, ligesom kødet fra dyrene også i flere situationer gives til de lokale. Indhegninger til bønders husdyr og afgrøder minimerer konflikter mellem de lokale og de vilde dyr. Det holder savannens vilde dyr væk fra bondens livsgrundlag.

Mange lokale ved ikke meget om den natur, som omgiver dem. Der skrives bøger, blade og brochurer for at rette opmærksomheden på naturens rigdomme, ligesom der flere steder fokuseres på at flette det ind i undervisningen.

Naturbevarelsesorganisationer
Der findes mange forskellige organisationer, som arbejder for en bæredygtig natur. Deres arbejde er med til at sikre, at emnet om truede dyr, bæredygtighed og naturbevarelse får den opmærksomhed og aktualitet, der skal til for, at det bliver en del af den offentlige debat. På politisk plan laves der mange både nationale og internationale konventioner og aftaler med det fælles mål at sikre, at naturen udnyttes på en bæredygtig måde.

Se eksempelvis Ramsar-konventionen, Washington-konventionen, Kyoto-aftalen, Biodiversitetskonventionen.

Økoturisme
I mange rejsebureauers rejsetilbud kan man støde på begrebet "økoturisme". Der findes ikke nogen entydig definition på begrebet, men International Ecotourism Society beskriver begrebet således:

"Økoturisme er at rejse med ansvarlighed i naturområder, hvor miljøet beskyttes, og den lokale befolknings velbefindende understøttes".

En del af indtægterne fra økoturisme anvendes ofte til naturbevarelsesprojekter.

Copyright: Odense Zoo

Gem eller send Undervisningsartikel