Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Leksikon

A

Amazonas
En region i Nordbrasilien omkring floden Amazonas. Hovedstaden er Manáus med ca. 1,5 mio. indbyggere. Amazonas er også navnet for verdens største sammenhængende regnskovsområde, hvor af 80 pct. ligger i Brasilien, resten i Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru og Bolivia. Det er tillige verdens mest artsrige regnskov med bl.a. værdifulde træsorter. Hvert år forsvinder 25.500 kvadratkilometer af Amazonas regnskoven - et areal næsten svarende til Jylland.

Amazonfloden
Ligger primært i Brasilien. Floden er over 6000 kilometer lang.

Antikrybskyttekorps
Et korps som bekæmper krybskytteri.

Antillerne
Ø-gruppe i det caribiske hav nord for Sydamerika, som bl.a. omfatter øerne Cuba, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico og de tidligere danske Vestindiske Øer, US Virgin Islands.

B

Befolkningspolitik
Der er flere måder at føre befolkningspolitik på, men i u-lande handler det typisk om at begrænse en stor befolkningstilvækst. Her er oplysning om prævention og fordelene ved at få færre børn meget vigtig. I nogle lande har man også forsøgt at begrænse antallet af børnefødsler ved at belønne de familier, der får få børn, og straffe dem, der får mange. Især Kina er kendt for sine etbarnskampagner fra 1970'erne.

Beringshavet/Beringsstrædet
Den del af Stillehavet, som ligger imellem Alaska og Rusland.

Bevaringsarbejde
Bevarelsesorganisationer som arbejder på at bevare den oprindelige natur eller sikre, at naturen udnyttes på en bæredygtig måde.

Biodiversitet
Variationen i dyre- og plantelivet inden for et bestemt område. Forurening og mange menneskelige aktiviteter kan true biodiversiteten, f.eks. ved at antallet af forskellige dyrearter bliver mindre.

Biodiversitet
Variationen i dyre- og plantelivet inden for et bestemt område. Forurening og andre menneskelige aktiviteter kan true biodiversiteten, f.eks. ved at antallet af forskellige dyrearter bliver mindre.

Bushmeat
Direkte oversat betyder det "kød fra skoven". Det indbefatter alt kød fra vilde dyr - også truede dyr.

D

Dehydrering
Væskemangel i kroppen. Man er særligt udsat for dehydrering i lande med et varmere klima, men også under hedebølger herhjemme. Særligt spædbørn og gamle mennesker er udsatte. Symptomerne på dehydrering er bleg og kold hud, tørhed i slimhinder, tørst, konfusion, fjernhed og træthed.

Drøvtygger
Nogle klovdyr er drøvtyggere, hvilket betyder at de har flere maver og nogle særlige mikroorganismer, som kan nedbryde cellulose (findes i græs) til glukose. Når en drøvtygger tygger drøv, betyder det, at den gylper føden op for derefter at bearbejde føden endnu en gang, inden denne fortsætter den videre vej igennem fordøjelsessystemet.

Dygong
Denne søkoart lever i saltvandsområder i Det Indiske Ocean og i Sydøstasiens havområder.

E

Ektoterm
Krybdyr er ektoterme, dvs. at de får kropsvarmen udefra og ikke kan svede.

Endemisk
En dyre- eller planteart er endemisk for et sted, hvis den kun findes inden for dette afgrænsede område og ingen andre steder i verden. Endemiske arter forekommer især på isolerede øgrupper som f.eks. New Zealand og Hawaii.

Ex situ-forskning
Undersøgelser der foretages i kunstige/ikke-naturlige forhold, f.eks. i et laboratorium eller i en zoo. Ex situ betyder "uden for sted",  f.eks. uden for naturen.

F

Fouragere
At søge føde.

G

Galápagosøerne
Øgruppe i Stillehavet vest for Sydamerikas kyst. Galapagos er kendt for sin unikke natur med bl.a. kæmpeskildpadder og havleguaner. Der er 15 større og et stort antal mindre øer, men kun små områder på de største øer er beboede, resten er fredet som nationalpark. Øerne er en provins i Ecuador.

H

Habitat
Det præcise levested for en levende organisme eller for et samfund af organismer.

Herbivor
Planteæder.

I

In situ-forskning
Forskning i naturen. In situ betyder "på stedet", dvs. undersøgelser udført f.eks. i en arts naturlige habitat.

Invasiv
En fremmed art, som er blevet indført til et område, hvor den ikke er en naturlig del af det økologiske system.

K

Klassifikationssystem
Biologisk klassifikation er en inddeling af dyre- og planteriget, hvor arterne navngives og anbringes i grupper efter deres lighed med hinanden. Arterne er således grupperet i slægter, og slægterne arrangeret i familier, ordener, klasser og rækker. Det internationale princip for navne er, at hver art har et toleddet latinsk navn: slægtens navn efterfulgt af den særlige betegnelse for arten. En almindelig citron hedder således Citrus limon og tilhører Citrus-slægten.

Koral
Samfund af polypdyr, som danner kalkskeletter.

Krybdyr
Vekselvarme hvirveldyr, der lægger æg, og hvis hud er dækket af skæl. De hører til en meget gammel dyregruppe, hvis udvikling startede for ca. 340 millioner år siden. Slanger, øgler, krokodiller og skildpadder hører til denne dyregruppe.

M

Manat
Søkøer opdeles i to familier: Manater og dygonger.

Mund- og klovsyge
En sygdom, som kun kan ramme klovdyr. Sygdommen forårsages af et virus.

P

Polare klimabælte
Ved bl.a. Nord- og Sydpolen er der polart klima. Middeltemperaturen for de varmeste måneder i det polare klimabælte er under 10 grader celcius.

Predator
Rovdyr; dyr som lever af andre dyr.

S

Sensitiv
Følsom.

Sibirien
Sibirien ligger i den nordlige del af Rusland. Det er Ruslands største landsdel. Området er ca. 9,5 millioner kvadratkilometer stort og er dermed større end USA og Europa tilsammen.

Solitær levevis
At leve alene i modsætning til at leve i flok. 

Subtropisk klimabælte
Gennemsnitstemperaturen for den varmeste måned er over 20 grader celcius. De koldeste måneder kan komme meget tæt på frysepunktet i nogle af de subtropiske områder i Asien.

Sædgemmer
Område hos hunner mellem det, som svarer til livmoder og skede, hvor der kan gemmes levedygtig sæd. Sædgemmer findes også hos visse planter.

T

Tempereret klimabælte
Kendetegnet for dette klimabælte er, at gennemsnitstemperaturen i årets varmeste måneder er over 10 grader celcius.

Toksiner
Giftstoffer.

Transmigration
Flytning af folk fra et område, som er tæt befolket, til et område med lille befolkningstæthed.

Tropisk klimabælte
Dette klimabælte finder man omkring ækvator. I alle årets måneder er der i gennemsnit en temperatur på over 15 grader celcius. Det er det eneste klimabælte, hvor der aldrig forekommer frost. Regnskovene, som ligger i et bælte omkring ækvator, har en gennemsnitstemperatur på 26 grader celcius.

V

Vekselvarm
Krybdyr, fisk og padder er vekselvarme dyr, hvilket betyder, at deres kropstemperatur afhænger af omgivelsernes temperatur.

Verdensnaturfonden / WWF
Privat og uafhængig organisation, der - som verdens største inden for området - arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF (som er en forkortelse af det engelske navn World Wide Fund for Nature) arbejder bl.a. gennem mere end 700 feltprojekter over hele verden - ofte i u-landene og i de senere år også i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. Fonden laver også kampagner for at oplyse om og bekæmpe f.eks. handel med truede dyr og ulovlig tømmerhugst.

Vokalisering
Lyde, som dyr bruger til at kommunikere med hinanden.

W

World Heritage Site
World Heritage Site betyder "steder, som hører til hele verdens arv" - dvs. steder, som er så vigtige på verdensplan, at de kan siges at have betydning for og tilhøre alle mennesker, uanset hvor de bor. F.eks. er pyramiderne i Egypten og nazisternes koncentrationslejr i Auschwitz steder, som har stor betydning for hele menneskehedens forståelse af vores historie og den verden, vi lever i. Derfor er ideen med listen over disse steder også, at man skal passe særlig godt på dem. Det kan være svært, f.eks for fattige lande, der ikke har penge til at lave dyrt vedligeholdelsesarbejde - men de kan så få penge og eksperthjælp til arbejdet. Det er UNESCO under FN, som står for World Heritage-arbejdet.

WWF
Se under Verdensnaturfonden.

Æ

Ægtand
Mange fugle og krybdyr har en ægtand, som de bruger til at slå hul på ægget med. Umiddelbart efter udklækningen taber de ægtanden, idet den derefter ingen funktion har længere.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her