Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Slovenien

Disse landefakta er udarbejdet i 2000

Landefakta opdateret 2011

Historie
Slovenien var del af det Østrig-ungarske rige indtil det blev opløst efter 1. Verdenskrig. Landet var derefter en del af Jugoslavien indtil utilfredshed med serbernes magtdemostationer fik slovenerne til at kræve deres selvstændighed. Det fik de i 1991 efter en 10 dage lang krig. Den slovenske stat er derfor af ny dato, men befolkningen har gennem mere end 1000 år fastholdt eget sprog og egen kultur.

Det historisk tætte bånd til Europa, en stærk økonomi og et stabilt demokrati har hjulpet Slovenien i deres overgang til en moderne stat. I 2004 blev Slovenien indlemmet i både NATO og EU.

Geografi
Slovenien ligger i det sydlige Centraleuropa mellem Østrig og Kroatien.

Areal
20.273 km²

Landegrænser
I alt: 1,086 km. Grænselande: Østrig 330 km, Kroatien 455 km, Ungarn 102 km og Italien 199 km

Klima
Middelhavsklima ved kysten, kontinentalt klima med milde til varme somre og kolde vintre på plateauerne og dalene mod syd.

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Adriaterhavet 0 m
Højeste punkt: Triglav 2.864 m  

Råstoffer
Brunkul kul, bly, zink, bygningssten, vandkraft, tømmer

Naturkatastrofer
Jordskælv og oversvømmelse

Miljø
Sava floden er forurenet med husholdnings- og industrielt affald. Forurening af de kystnære områder med tungmetaller og giftige kemikalier. Skader på skovområder nær Koper som stammer fra kemiske anlæg, og som følge heraf falder syreregn. 
 

Befolkning

Indbyggere i alt
2.000.092 (juli 2011 est.)

Aldersfordeling
0-14 år: 13.4 % (mænd 138.604 / kvinder 130.337)
15-64 år: 69.8 % (mænd 703.374 / kvinder 692.640)
65 år og derover: 16.8 % (mænd 132.069 / kvinder 203.068) (2011 est.)

Befolkningstilvækst
-0,163 % (2011 est.) 

Fødsler
8,85 fødsler pr. 1000 indbyggere (2011 est.) 

Dødsfald
10, 87 dødsfald pr. 1000 indbyggere (2011 est.) 

Spædbarnsdødelighed
4,17 dødsfald pr. 1000 fødsler (2011 est.) 

Fertilitet
1,3 børn pr. kvinde (2011 est.)  

Forventet levetid
mænd: 73,64 år
kvinder: 81,2 år (2011 est.) 

Etniske grupper
Slovenere 83,1 %, Serbere 2 %, Kroater 1,8 %, Bosniere 1,1 %, andre 12 % (2002)

Religioner
Katolikker 57,8 %, muslimer 2,4 %, ortodokse 2,3 %, andre kristne 0,9 %, andre eller uspecificerede 36,6 % (2002)

Sprog
Slovensk (officielt) 91,1 %, Serbokroatisk 4,5 %, andre eller uspecificerede 4,4 %, Italiensk (officielt, kun i italiensk beboede områder), ungarsk (officielt, kun i ungarsk beboede områder) (2002)

Uddannelse
99,7 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.
 


Regering  

Styreform
Republik.

Den lovgivende magt ligger hos et parlament med to kamre.

Det ene kammer, Nationalforsamlingen, har 90 medlemmer, der vælges hvert fjerde år ved almindelige, direkte valg. I 2000 ændredes valgloven, idet en spærregrænse på fire procent indførtes for at gøre det sværere for småpartier at komme ind.

Det andet kammer, Statsrådet, har 40 medlemmer, der vælges for fem år af landets interessegrupper (økonomiske, sociale, kulturelle).

Nationalforsamlingen laver landets love, mens Statsrådet kun kan foreslå love samt anmode om, at et lovforslag tages op til ny behandling i Nationalforsamlingen.

Præsidenten vælges ved almindelige valg for en femårsperiode, men den egentlige udøvende magt har statsministeren, der udpeges af Nationalforsamlingen for en fireårsperiode.

Statsoverhoved: Præsident Danilo Turk (siden 22. december 2007)
Statsminister: Borut Pahor (siden 7. november 2008)

Valgret
18 år, men kan udøves allerede ved det fyldte 16. år, hvis man har arbejde.

Uafhængighed
Slovenien fik sin uafhængighed i 1991 hvor landets forfatning også er fra.

 

Økonomi
Slovenien var det første af de nye lande i EU, der indførte euroen. Det skete den 1. januar 2007, og de er siden blevet en model for økonomisk succes og stabilitet i regionen. Med det højeste BNP per indbygger i Centraleuropa, har Slovenien fremragende infrastruktur, en veluddannet arbejdsstyrke, og en strategisk beliggenhed mellem Balkan og Vesteuropa.

BNP
købekraftsparitet pr. indbygger: 160.486 kroner (2010 anslået)  

Befolkning under fattigdomsgrænsen
12,3 %  

Arbejdsstyrke
935.500 (2010 anslået)
Fordelt på erhverv: landbrug 2,2 %, industri 35 %, service 62,8 % (2009 anslået)  

Arbejdsløshedsprocent
10,7 % (2008 anslået)  

Industri
Udvinding af jernholdige metaller, produktion af aluminiumsprodukter, bly og zink smeltning, elektronik (herunder militærelektronik), lastbiler, biler, el-udstyr, træ, tekstiler, kemikalier og værktøjsmaskiner.

Landbrugsprodukter
Kartofler, humle, hvede, sukkerroer, majs, druer, kvæg, får og fjerkræ

Eksport
138,80 milliarder kroner (2010 anslået)
Varer: Forarbejdede varer, maskiner og transportudstyr, kemikalier og madvarer.
Største handelspartnere: Tyskland (19,2 %), Italien (12,5 %), Østrig (7,4 %), Frankrig (6,8 %), Kroatien (6,4 %), Ungarn (4,4 %). (2008)  

Import
47,91 mia. kroner (2010 anslået)
Varer: Maskiner og transportudstyr, forarbejdede varer, kemikalier, brændstof.
Største handelspartnere: Tyskland (16,2 %), Italien (15,5 %), Østrig (10,6 %), Frankrig (4,8 %), Kroatien (4,6 %), Kina (4,1). (2010)  

Udlandsgæld
348,46 milliarder kroner (2010)  


Transport 

Motor- og hovedveje
total: 38.925 km  

Havne
Koper

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi , CIA - The World Factbook .

Gem eller send Landefakta

Slovenien

Kort over området