Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

En skål for Pilsudski

Det er nøjagtig et år siden, vi kørte Explorer gennem Yderste Habsburg - fra Istanbul langs Sortehavet til Ukraine og videre til Baltikum. I Vilnius overlod vi vort tilrakkede køretøj til gode kolleger, som fortsatte i retning af Ishavet. Vi udbragte en skål for Dudajev og fløj hjem til Danmark.

Publiceret 29-11-2000

Rzeszow, Polen, tirsdag d. 28. november 2000

Tiden har ikke tæret på vor begejstring for den lille general, der stillede sig i spidsen for sit tjetjenske folks bestræbelser på at opnå national selvstændighed, en kamp man også kender i Polen, hvor vi befinder os lige nu. Så vi anser det for ganske naturligt, her ved begyndelsen af endnu en Explorer-rejse, på ny at udbringe Dudajevs skål. Det sker i et træskur uden for Rzeszow. Skuret - hvis tag udgøres af et militært camouflagenet - bestyres af Stanislawa, om hvem man med rette kan sige, at hun har alt, inklusive sine fortænder.

Vi synes, vi rejser i Dudajevs ånd, når vi leder efter små folk, efter den europæiske mangfoldighed. Fra Østersøen til Balkan venter vi at finde et mere broget liv, end den ofte farveblinde vesteuropæer vil være ved.

Alle kender Provence og Andalusien og Toskana, men hvem udenfor Centraleuropa har hørt om Lodomerien, Volhynien og Podolien? Ingen eller meget få. Her trivedes før Første Verdenskrig en fin borgerlig kultur, som nazistiske og kommunistiske barbarere derefter ødelagde.

De centraleuropæiske lande er fattige på materielle goder, men rige på historie. Undervejs fra Østersøkysten til det sydlige Polen passerer vi Grunwald, tyskernes Tannenberg, hvor en slavisk hær i 1410 slog den Tyske Ridderorden og lagde grunden til det polsk-litauiske storrige, som rakte fra Østersøen til Sortehavet. Tyskerne glemte aldrig deres nederlag og var begejstrede, da Paul von Hindenburg i 1914 tilintetgjorde en russisk hær i samme terræn. Hindenburg blev kaldt for den nye Hannibal og fortsatte til præsidentposten. Den russiske general Samsonov begik selvmord på slagmarken.

Fire år senere forsvandt både det tyske og det russiske kejserrige, og den polske stat kunne genoprettes efter ikke at have eksisteret siden 1795. Vi udbringer endnu en skål - denne gang for marskal Pilsudski, manden bag det polske mirakel. Under kommunisterne var han en ugleset figur. Nu er hans navn over alt, og på endevæggen i Stanislawas lille skur hænger hans billede.

Gem eller send Logbog

Landeportræt
Hvis du vil vide mere