Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

JP Explorer på Vandenes Moder

JP Explorer tager ned ad Mekong-floden fra Den gyldne Trekant på grænsen mellem Burma, Thailand og Laos til Saigon i Vietnam, som ventes i sigte kort før jul. Mekong betyder Vandenes Moder, og floden giver liv til millioner.

Af ERLING VESTER JACOBSEN
Publiceret 17-11-2002

Beijing

Mekong-floden er livsnerven for 75 millioner mennesker. De lever på den og af den. Fiskeriet er kolossalt med en fiskerigdom, der overgår Vesterhavet. Vandet gør områderne nær floden frodige, så især floddeltaet ved Saigon er et af verdens riskamre. Op mod en kvart milliard mennesker får en stor del af deres mad fra Mekong-området. I Sydøstasien er floden også både hovedvej, badeværelse incl. toilet og losseplads for millioner af mennesker.


JP Explorer på Vandenes Moder (1)
Erling Vester Jacobsen fra JP Explorer holdet besøgte sidste år en bjergstamme i Den gyldne Trekant, hvor opiumsrygning ikke blev holdt skjult for gæsterne.
Foto: Mikkel Vester Jacobsen

Mekong er liv, men den er også et symbol på død. Hvert år koster oversvømmelser livet for hundredvis af mennesker, der bor langs floden. I år har oversvømmelser i Vietnam kostet talrige menneskeliv. Men de fleste forbinder nok døden langs Mekong-floden med Vietnam-krigen, De røde Khmerers terrorregime i Cambodia, Vietnams invasion af Cambodia eller kolonitidens krige i tilknytning til franskmændenes besættelse af området i 1800-tallet.

De mange krige langs Mekongs nedre løb er en af grundene til, at Mekong i dag stort set er fri for industriforurening, og at menneskene langs floden i vidt omfang lever, som de altid har gjort. Den blodige historie har fået de store, udenlandske investorer til at holde sig væk.

Men udviklingen kommer også til menneskene langs Mekong. Der er motorveje og internetcafeer, TV og turister side om side med fiskere og buddhistmunke, der lever, som de har gjort i århundreder. Endnu er udviklingen dog så beskeden, at rejsende er klar over, at de er i et af verdens materielt set fattigste områder.

Indtil jul rejser JP Explorer langs Mekong-flodens nedre løb fra Den gyldne Trekant på grænsen mellem Thailand, Burma og Laos, gennem Laos og Cambodia til Vietnam, hvor vi når frem kort før juleaften, hvis flodbådene sejler, som vi forventer.

Mekong udspringer i Qinghai-provinsen i Kina, i 5300 meters højde på Qinghai-Tibet Plateauet, og den løber ud i Det sydkinesiske Hav ved Saigon, der nu officielt hedder Ho Chi Minh By, 4880 km senere. Undervejs løber den fra Kina ind i Burma, Laos, Thailand og Cambodia, før den når udløbet i Vietnam.

Krig i århundreder
Landene omkring Mekong, hvis befolkninger i århundreder har ligget i krig med hinanden, samarbejder nu. De fire lande, JP Explorer rejser igennem, samarbejder formelt i Mekong River Commission, og Burma og Kina deltager på sidelinjen. Samarbejdet i Mekong River Commission indebærer bl.a., at landene ikke må lave dæmninger til vandkraftforsyning, med mindre kommissionen har accepteret projektet.

Kina er ikke bundet traktatmæssigt af sådanne aftaler, og derfor kunne kineserne uden at spørge de andre lande, floden løber igennem, tidligere i år offentliggøre, at man var begyndt opførelsen af Xiaowan Vandkraftværket i Yunnan-provinsen. Xiaowan Vandkraftværket, der skal være færdigt i 2012, overgås i Kina kun af De tre Kløfters dæmningen på Yangtze floden. Kineserne vil opføre i alt otte gigantiske vandkraftværker langs Mekong, og selv om kun ca. 16 pct. af vandet i flodens nedre løb kommer fra Qinghai i Kina, kan de kinesiske dæmninger i værste fald ødelægge kunstvandingssystemer i Vietnam, mere end tusind kilometer væk. Kinesernes regulering af flodens øvre løb vil dog samtidig gøre det nemmere at tæmme floden og at mindske eller helt hindre de årligt tilbagevendende oversvømmelseskatastrofer.

Kulturperler
JP Explorer holdet kan ikke undgå at beskæftige sig med floden selv og alle dens sider som den, der brødføder og kan give energi, men også ødelægge.

Vi vil også se på de kulturhistoriske perler, der ligger ved floden, og som netop ligger der på grund af floden. Mest kendt er det gigantiske hinduistiske tempelkompleks Angkor Wat i Cambodia og Laos gamle kongeby Luang Prabang.

Og vi vil møde krigens invalider og ar, der bl.a. gjorde Laos til verdens mest bombede land under Vietnamkrigen, selv om Laos ikke var med i krigen. Men den såkaldte Ho Chi Minh Sti, som Vietminh og Vietcong brugte, når de fragtede våben og forsyninger fra Nord- til Sydvietnam, går gennem Laos. Derfor blev området et bombemål for amerikanerne. Vi skal også besøge De røde Khmerers fængsler i Cambodia.

Men først og fremmest vil vi fortælle om menneskene langs floden. Fiskerne, risbønderne og flodens vognmænd. De sejler ikke alene med ris og fisk. Mekong er en grænseflod, og det giver grobund for smugleri. Den gyldne Trekant er bl.a. et af de vigtige områder for illegal dyrkning af opiumvalmuer, og opium fragtes bl.a. ned ad Mekong-floden for udskibning til salg over hele verden.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Gem eller send Artikel

Hvis du vil vide mere