Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Opgave 3: Kina - et uland eller en økonomisk verdensmagt?

Vækstraten i Kina sætter rekord, levealderen forlænges markant, og uddannelsesniveauet øges. I 2001 kom Kina med i WTO (World Trade Organization).

Opgave

Siden "den åbne dørs politik" i 1978 med gradvis overgang til mere markedsøkonomi er det gået stærkt. Handelen med omverdenen er blevet meget større, og gennem såkaldte Nye Økonomiske Zoner med særlige fordele for udenlandske investorer har ny teknologi vundet indpas. Kina har mange råstoffer. Landet er f.eks. velforsynet med kul.

Den store produktion sætter også sine spor i miljøet. Kinesernes udledning af drivhusgassen CO2 udgør 14 pct. af det samlede globale udslip. I Beijing har man forsøgt at mindske forureningen ved at øge den kollektive trafik og lade busserne køre på gas.

a) Kina har traditionelt været betegnet som et uland eller et tredjeverdens land. Find de faktorer, som ifølge Danida karakteriserer et uland. Undersøg, hvordan det forholder sig i Kina ud fra disse faktorer vha. geografibøger og internettet. Diskuter, hvordan man definerer et uland, og hvordan det passer på Kina.

b) Undersøg, hvilke ændringer i den økonomiske politik som har ført til, at Kina har oplevet stor økonomisk vækst de seneste år. Se f.eks. på, hvilke områder i samfundet der er blevet lagt vægt på under den såkaldte planøkonomi fra 1949 og fremad. Brug historie- og geografibøger eller søg på nettet.

c) Beskriv figuren Kinas produktion og forbrug af olie. Hvilke faktorer forklarer denne udvikling? Og hvordan vil den tegne sig i fremtiden? Diskuter Kinas energiforbrug i forhold til prognoserne for befolkningstilvækst og urbanisering.

Relaterede artikler


13-04-2004

Truslen fra øst

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.

Links

Statistik fra Human Development Report (Dansk)
Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN med aktuel statistik, men også fysiske kendetegn som vegetationstyper. Man kan selv angive, hvilke parametre og lande der skal vises på kortene. Indeholder udførlige statistiske landeportrætter og prognoser for f.eks. befolkningstilvækst. Meget nemt at navigere i, men kræver Internet Explorer 6 eller nyere browser for at fungere.

Udviklingstal (Dansk)
Opdaterede tabeller og figurer med information om udviklingsniveauer og udviklingstendenser i det globale samfund. Fokus ligger på oplysninger om udviklingslandene og forholdet mellem i-lande og u-lande, herunder globalisering og udviklingsbistand.

u-web.dk (Dansk)
Danidas hjemmeside for børn og unge om u-lande. Indeholder tal, kort, figurer og billeder om u-lande, med særligt fokus på Danmarks programsamarbejdslande og dansk udviklingsbistand.

Gem eller send Opgave

Kinas produktion og forbrug af olie
Kilde: Jan Betak

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere