Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Links

Aktuel vejrudsigt for Canada (Engelsk)
Hjemmeside for Canadas meteorologiske institut med bl.a. vejrudsigter samt satellit- og radarfotos. Den er fint struktureret og nem at finde rundt på. Indeholder gode kort med meget forskellig detaljeringsgrad.

Atlas med koralrev (Engelsk)
Meget fint interaktivt atlas med fokus på koralrev og revrelaterede emner i 131 lande verden over. Det er muligt at zoome ind og ud på et verdenskort, samt vælge hvilke parametre, som f.eks. koralblegning og koralrevssygdomme, der skal medtages på kortet. Der er også satellitbilleder fra NASA af udvalgte øer samt kort med bl.a. havtemperaturer, der kan vises enten på års-, kvartals- eller månedsbasis.

BBC News landeprofiler (Engelsk)
BBC News har en omfattende hjemmeside med bl.a. profiler af og nyheder fra alle verdens lande. Landeprofilerne har kort, tidslinjer over landets historie samt video og lydklip med bl.a. nationalmelodierne.

BBC om gletsjerne i Alperne der smelter (Engelsk)
Artikel fra BBC News om hvordan gletsjernes udbredelse mindskes i Europa, og hvordan smeltningen af permafrostområder kan skabe jorderosionsproblemer.

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Befolkningstæthedskort over Kina (Engelsk)
University of Texas' bibliotek har on-line en stor samling fysiske, historiske og tematiske kort over hele verden, inkl. f.eks. befolkningstæthed, afgrøde-regioner, råstoffer og industri.

Byen Windhoek (Engelsk)
Nationalt namibisk websted udgivet af bystyret i Windhoek. Det indeholder bl.a. oplysning om byrådets opgaver og ambitioner og er samtidig henvendt til turister. Der er bl.a. et interaktivt kort, der ligger på en GIS server.

Canadas nationale atlas (Engelsk)
Officielt netatlas fra den canadiske stat med fine kort over landet. Her vises kort over udbredelsen af permafrost i Canada, men siden indeholder også kort over ændringer i det globale klima.

CBERS, brasiliansk-kinesisk satellit-samarbejde (Engelsk)
China-Brazil Earth Resources Satellite, CBERS, er et samarbejdsprojekt mellem Kina og Brasilien om opsendelse og udnyttelse af satellitter til jordobservation. På hjemmesiden for projektet kan man bl.a. se et satellitbillede af Brasiliens hovedstad, Brasilia.

Center for Klimaforskning (Norsk)
Center for Klimaforskning (CICERO) er en forskningsinstitution tilknyttet universitet i Oslo. Centeret forsker i internationale klimaspørgsmål. Hjemmesiden har store mængder opdateret information, men det er fint strukturet, og der er en effektiv søgefunktion. Den indeholder udemærkede grafiske fremstillinger af vanskelige problemstillinger. Se f.eks. siden om hvem, der har ratificeret Kyotoprotokollen, hvor der findes en interaktiv Kyotoberegner.

Danmarks Eksportråd (Dansk)
Danmarks eksportråds sider indeholder en stor mængde mangeartet information om eksport og eksportmarkeder. Her kan man søge efter opdaterede oplysninger om den økonomiske udvikling i f.eks. Kina.

Danmarks Meteorologiske Institut (Dansk)
Indeholder naturligvis detaljerede vejrudsigter for Danmark, Grønland og Færøerne, men har også en side for "Verden", hvor prognoserne for vejret de kommende seks dage nemt hentes enten ved at navigere fra et kort eller ved hjælp af lande og bynavne. DMI har en omfattende samling temaer om f.eks. drivhuseffekten, solpåvirkning og klimamodeller samt et stort meteorologisk leksikon og billeder fra den nye europæiske vejrsatellit Meteosat-8.

Det globale miljø (Dansk)
Det globale miljø handler om miljøproblemer i et internationalt perspektiv. Hjemmesiden retter sig især mod miljøundervisningen i biologi i Gymnasiet og HF og behandler emner som energi, regnskov, havmiljø, kemikalier og drikkevand samt miljøstøtte og miljøsamarbejde.

DMI om den globale opvarmning (Dansk)
Artikel fra Danmarks Meteorologiske Institut med gennemgang af udviklingen af CO2 i atmosfæren siden år 800 og om solaktivitetens indvirkning på klimaet udvikling.

DMI om drivhuseffekten (Dansk)
Temahjemmeside fra Danmarks Meteorologiske Institut, der beskriver, hvordan drivhuseffekten virker, og hvordan den er tiltaget siden før-industriel tid. Desuden vises i figurform resultater af beregninger og undersøgelser af klimaændringer globalt såvel som regionalt og med både historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.

DR Nyheders vejrudsigt (Dansk)
Temahjemmeside fra Danmarks Radios Nyheder om vejret. Her kan man f.eks. se og høre de seneste vejrudsigter, læse temaartikler om bl.a. orkaner samt prøve vejrskolen, der både i lyd og billeder forklarer hvordan det danske vejr opstår.

Eduspace (Engelsk)
Portal målrettet europæiske elever med en mængde både aktuelle og historiske satellitfotos samt forslag til undervisningsforløb inden for så forskellige emner som klodens forandringer, Europa set fra rummet og GIS-software.

El Nino, Tsunami, Nordpolen og meget mere (Engelsk)
Det amerikanske Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL) forsker i oceanografi set fra flere videnskabelige synsvinker. Har fremragende let tilgængelige temahjemmesider om bl.a El Nino, Tsunami og vulkaner under vandet, samt de videnskabelige rapporter, der ligger til grund for de mere populævidenskabelige fremstillinger.

EMU om globale klimaforandringer (Dansk)
Linksamling målrettet de gymnasiale uddannelser om globale klimaforandringer, men kan også bruges i folkeskolen. Udgives af UNI-C og Undervisningsministeriet på Elektronisk Mødested for Undervisingen (EMU).

FN's klimapanel (Engelsk)
Overskuelig hjemmeside, der fortæller om klimapanelets formål og aktiviteter. Her findes rapporter og vises masser af grafikker til at understøtte teksten.

FN's Ørkenspredningskonvention (Engelsk)
Her kan man læse om FN's konvention til bekæmpelse af ørkenspredning og baggrunden for den. Rummer ud over konventionsteksten en omfattende videns-base om ørkenspredning og bekæmpelse af den tillige med en oversigt over, hvilke lande der har ratificeret konventionen og hvornår.

Formålet for undervisning i geografi i grundskolen (Dansk)
Undervisningsministeriets hjemmeside beskriver formål for og indhold i alle skolens fag. På denne side vises formålet for geografi. Der kan linkes videre til skolens andre fag.

Hvad sker der, hvis temperaturen stiger? (Dansk)
Denne animation viser hvilke områder, der vil blive påvirket af vandstigninger og i hvor høj grad.

ICC - Inuit Circumpolar Council (Engelsk)
Inuit Circumpolar Council (ICC) er en regional samarbejsorganisation, der blev stiftet i 1977 i Barrow i Alaska. Organisationen repræsenterer ca. 150.000 mennesker, der lever i de arktiske områder i Alaska, Canada, Grønland og Rusland. Hjemmesiden indeholder bl.a. nyheder og en ordbog med forklaringer på forkortelser.

Institut for Miljøvurdering (Dansk)
Meget overskuelig hjemmeside for det nu nedlagte institut, hvor Bjørn Lomborg var chef. Instituttets rapporter er stadig alle tilgængelige i fuld længde og findes nemt ved hjælp af henvisningerne til publikationer fra forsiden.

Interaktivt kort Arktis (Engelsk)
Interaktive kort, der viser temperatur, både i celcius og fahrenheit samt nedbør for klimastationer i Arktis. Har fin linksamling opdelt efter om hjemmesiderne omhandler Arktis, Antarktis eller begge polerne. Hjemmesiden er oprettet i forbindelse med et kursus i polar meteorologi ved Naval Postgraduate School i Monterey.

Jordbundskort fra hele verden (Engelsk)
Det amerikanske landbrugsministerium stiller en meget overskuelig samling med kort over hele verden til rådighed. Kortene viser f.eks. de forkellige jordbundstyper, hvor risikoen for ørkenspredning er størst, samt hvilke egne der er mest sårbare over for erosion forårsaget af vind.

Kinas Special Economic Zones (Engelsk)
Portalen china.org beskriver en række kinesiske geografiske og økonomiske forhold. Denne side omhandler Special Economic Zones fra 1980 til i dag.

Klimadata fra hele verden (Engelsk)
Omfattende materiale med temperatur, nedbør m.v. fra hele verden. Det er nemt at søge på bynavne i søgefeltet på forsiden og dermed hente en overskuelig oversigt over meteorologiske data frem fra den valgte by.

Klimadiagrammer fra hele verden (Tysk)
Overskuelig hjemmeside, hvor det er nemt at navigere enten ved hjælp af kort eller alfabetiske oversigter over stednavne. Fint interaktivt kort over hele verden, der viser klimaforholdene i den seneste klimaperiode (1961-90). Der kan vælges parametre som f.eks. nedbør, vind og maksimumtemperatur. Resultaterne kan vises enten for hele året eller på månedsbasis. Desuden beskrives forskellige klimaklassifikations-systemer, nemlig W. Köppen, Troll/Paffen og Neef.

Klimaforudsigelser for Afrika (Engelsk)
Dette websted er udgivet af NOAA, den amerikanske nationale vejrtjeneste. Her offentliggøres bl.a. prognoser for nedbør i de kommende uger og måneder i forskellige regioner i Afrika, herunder Namibia.

Klimanormaler (Dansk)
DMI's side om klimanormaler indeholder oplysninger om klimaet i perioden 1961-90, opregnet på årsbasis og måned for måned. Tallene kan vises både som grafer og som tabeller.

Klimaskinen fra DMI (Dansk)
Animationer med klimaets udvikling både i fortid, nutid og fremtid. Fremtidens vejr afhænger af mange forskellige faktorer både fysiske og menneskelige. På hjemmesiden vises beregnede udviklinger i vejrliget år for år frem til år 2089 ved forskellige fremtidsscenarier. Danmarks Meteorologiske Institut og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg står bag modellerne.

Klimastrategi for Danmark (Dansk)
Rapport fra Finansministeriet med regeringens bud på Danmarks fremtidige klimapolitik. Strategien løber frem til 2012.

Kort over Tuvalu (Engelsk)
Hjemmeside med kort over alle øerne i Tuvalu. Desuden findes fotos af øerne fra rummet taget af astronaut James S. Voss fra rumfærgen Discovery i 1997.

Kortmaskine fra National Geographic (Engelsk)
Hjemmeside fra tidsskriftet National Geographic. Her kan man lave sit eget kort med bl.a. historiske, meteorologiske og geografiske indikatorer. Det er muligt at søge på bynavne over hele verden og få vist et kortudsnit.

Kuldeindeks fra DMI (Dansk)
Temahjemmeside fra Danmarks Meteorologiske Institut om kuldeindeks med tabel over, hvor meget koldere det føles, når det blæser med forskellige vindhastigheder. Kuldeindeks kaldes også afkølingsindeks eller på engelsk Windchill factor.

Kultur og miljø i Arktis (Engelsk)
Projekthjemmeside fra Stefansson Arctic Institute, som hører under det islandske miljøministerium. Hjemmesiden har samlet artikler, fotos og links, der belyser en del af de udfordringer, Arktis står over for, og behandler problemer af både social og økonomisk karakter. Enkelte af artiklerne er på dansk.

Kyoto-aftalen (Dansk)
Kyoto-Protokollen blev vedtaget i 1997 og trådte i kraft i 2005. Protokollen er tiltrådt af 144 lande, herunder Danmark. Den sætter konkrete lofter over de industrialiserede landes udledninger af CO2 og fem andre drivhusgasser.

Luksuslejligheder i Shanghai (Engelsk)
Shanghai-properties.com formidler dyre boliger i Shanghai. På siderne her kan ses billeder, beliggenhed, pris og størrelse for nybyggede luksuslejligheder i byen.

Miljøforandringer i Rondonia (Engelsk)
Satellitfotos fra 1975, 1986 og 1992, der viser den omfattende rydning af regnskoven i Rondonia i Brasilien. Satellitbillederne er infrarøde falskfarve-billeder, hvor vegetationen vises med røde nuancer og bar jord med hvide til blå nuancer. Ved at klikke på de pågældende fotos zoomes der ud til at vise hele verden.

Miljøstyrelsen (Dansk)
Miljøstyrelsen under Miljøministeriet har på deres hjemmeside et hovedpunkt, der hedder klima & luft. Her findes bl.a. materiale om Danmarks klimapolitik, internationalt samarbejde samt pdf med Danmarks drivhusgas-opgørelser 1990-2001 og -fremskrivninger 2002-2017.

Miljøutfordringene i Kina (Norsk)
Miljøministeriet i Norge har udarbejdet nogle grundige baggrundsartikler om miljøudviklingen i Kina.

NASAs Jordobservatorium (Engelsk)
Atmosfæren, havene, jorden, energi, menneske- og dyrelivet er kun nogle af de emner, der behandles på den uhyre omfattende hjemmeside fra den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Stort billedbibliotek og gode tekster delt op efter emner.

Naturkatastrofe-atlas for Stillehavet (Engelsk)
Det interaktive atlas fra Pacific Disaster Center på Hawaii indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. tropiske orkaner, jordskælv og vulkanudbrud i Stillehavet. Hjemmesiden er lidt langsom, men de muligheder, kortene giver, gør det værd at vente.

Nepenthes (Dansk)
Miljøorganisationen Nepenthes arbejder for en bæredygtig brug af verdens skove og deres hjemmeside rummer en mængde information om regnskovens økologi, indfødte folk og de kendte vekselvirkninger mellem klimaet og verdens regnskove.

Nepenthes og regnskovens klima (Dansk)
Miljøorganisationen Nepenthes, der arbejder for en bæredygtig brug af verdens skove, giver her gode forklaringer om regnskoven og vandets kredsløb, og om konsekvenserne, hvis regnskoven forsvinder.

Netdoktor om højdesyge (Dansk)
Netdoktor giver en beskrivelse af højdesyge, hvordan man undgår at få sygdommen samt hvordan man behandler personer, der har er blevet ramt.

Satellitfotos af miljøforandringer (Engelsk)
Hjemmeside fra U.S. Geological Survey med satellitfotos og artikler, der viser og beskriver miljøforandringer verden over. Artiklerne er emneinddelt, og man kan let navigere i fotosamlingen ved hjælp af et verdenskort.

SchoolNet Namibia (Engelsk)
SchoolNet Namibia har givet namibiske børn over hele landet internet-adgang med gratis computere, software og undervisning i at bruge det, og her kan man læse om projektet og visionerne bag. Hjemmesiden tilbyder også lektiehjælp, tips om hvordan man laver sin egen hjemmeside, chat, diskussionslister for lærere m.m.

Shanghai som "Sund By" (Engelsk)
Artikel fra english.eastday.com om en pressekonference i juni 2003, hvor Shanghais bystyre præsenterer deres planer for at forbedre bl.a. miljøforholdene for byens indbyggere.

Statistik fra Human Development Report (Dansk)
Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN med aktuel statistik, men også fysiske kendetegn som vegetationstyper. Man kan selv angive, hvilke parametre og lande der skal vises på kortene. Indeholder udførlige statistiske landeportrætter og prognoser for f.eks. befolkningstilvækst. Meget nemt at navigere i, men kræver Internet Explorer 6 eller nyere browser for at fungere.

Sæt pris på klimaet fra Dansk Industri (Dansk)
Omfattende materiale målrettet gymnasieelever om bl.a. CO2-reduktion og handel med kvoter. Der er mulighed for at downloade en pdf om DIs syn på klimaproblematikkerne samt bestille supplerende gratis undervisningsmateriale.

Tidslinje for Kina på DR Undervisning (Dansk)
DR Undervisning har en god tidslinjeoversigt over Kinas historie med tilhørende korte forklaringer af politiske og historiske begivenheder, økonomiske reformer m.m.

Tropiske cykloner og deres navne (Engelsk)
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) leverer vejrdata til såvel offentlige som private. Webstedet har bl.a. et tema om tropiske cykloner. Et særligt emne her er navngivningen, som følger forskellige regler i de forskellige tornadobælter.

Træ Er Miljø (Dansk)
På denne side er der en meget overskuelig beskrivelse af skovens udvikling i Danmark siden sidste istid. Teksten er fra projektet "Skoven i skolen" (www.skoven-i-skolen.dk ), som primært henvender sig til grundskolen.

TV 2 Vejret (Dansk)
TV 2 Vejrets hjemmesiden indeholder detaljerede vejrudsigter for Danmark samt vejrudsigter for udvalgte byer i resten af verden. Omfattende baggrundssektion bl.a. med artikler om alt fra vejrets indflydelse på kamelers pukler over vestenvindsbæltet til forskellen på regn og byger. Værktøjer til omregning af temperaturen, vindhastigheden, lufttryk m.v. findes i sektionen Vejrlab.

Udvikling i nedbørsmængde og vandforbrug i Kina (Engelsk)
The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er en nonprofit-organisation i Østrig, som foretager tværfaglige videnskabelige studier. De udgav i 1999 rapporten "Can China Feed Itself?". Her findes bl.a. meget andet disse oversigter over, hvordan nedbørsændringer, kunstvanding, ændringer i grundvandsspejlet, flodoversvømmelser har udviklet sig i Kina.

Udviklingstal (Dansk)
Opdaterede tabeller og figurer med information om udviklingsniveauer og udviklingstendenser i det globale samfund. Fokus ligger på oplysninger om udviklingslandene og forholdet mellem i-lande og u-lande, herunder globalisering og udviklingsbistand.

UNEP om vejret i Europa sommeren 2003 (Engelsk)
FN´s miljøprogram, UNEP, har lavet en 4-siders pdf om hedebølgen i Europa i 2003. Det er en detaljeret gennemgang i både illustrationer og tekst af unormale temperaturforhold, antal dødsfald pga. hedebølgen, gletsjermassen der smeltede og de mange skovbrande.

Urbanisering - med definitioner på rural og urban (Engelsk)
The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er en nonprofit-organisation i Østrig, som foretager tværfaglige videnskabelige studier. Kina er et af medlemslandene. På denne side findes definitioner på rural og urban bebyggelse, og her er også en tabel over urbaniseringsgradens udvikling frem til 1997 i Kina.

u-web.dk (Dansk)
Danidas hjemmeside for børn og unge om u-lande. Indeholder tal, kort, figurer og billeder om u-lande, med særligt fokus på Danmarks programsamarbejdslande og dansk udviklingsbistand.

Vejrdatabase (Engelsk)
Indeholder vejrobservationer fra mere end 16.439 byer i hele verden med oplysninger om bl.a. temperatur, antal solskinstimer og nedbør. En smart facilitet er "feriemåls-finderen", der på baggrund af de ønsker, man indtaster til vejret på feriestedet, foreslår egnede feriemål i den valgte periode. Der er endvidere en omfattende ordbog, hvor vejrrelaterede termer forklares.

Vejrobservationer fra hele verden (Engelsk)
Wunderground.com indeholder aktuelle og superopdaterede oplysninger om vejret i hele verden samt udsigter for de nærmeste fem dage.

Verdens meteorologiske organisation (Engelsk)
Hjemmeside for 187 meteorologiske institutter verden over. Her findes selvfølgelig vejrudsigter, men også temaartikler og grafikker over f.eks. størrelsen på hullet i ozonlaget. Publikationen World Climate News er tilgængelig til download i pdf-format. Den udkommer to gange om året og findes online tilbage til 1997.

Værktøjer til geografiundervisningen - gymnasiet (Dansk)
Linksamling med henvisninger til bl.a. gode hjemmesider med kort, tidsskrifter, satellitfotos samt statistik. Udgives af UNI-C og Undervisningsministeriet på Elektronisk Mødested for Undervisningen (EMU).

Worldwatch Institute (Engelsk)
Worldwatch Institute er en uafhængig forskningsinstitution, der arbejder for "an environmentally sustainable and socially just society". De er nok mest kendt for den årlige udgivelse "State of the World" ("'Verdens tilstand"), der er en slags statusrapport over klodens miljø. Men deres hjemmeside indeholder store mængder meget velstruktureret indhold. Der findes links til rapporter og illustrationer i rigt mål.

WWF om politik på klima-området (Engelsk)
Verdensnaturfonden arbejder med at påvirke verdens politik på klima-området for bl.a. at nedbringe udledningen af CO2. Her findes historier fra de 30 lande, WWF arbejder med klimaforandringer i.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her