Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Flodfolk frygter vandmasser

Over en million mennesker er blevet flyttet for at gøre plads til én af verdens største dæmninger. De Tre Slugters Dæmning på Yangtsefloden skaber oversvømmelser og jorderosion.

Af JES RANDRUP og JETTE ELBÆK MARESSA
Publiceret 14-07-2008

Pingyun

Fra sin taghave har landsbyformand Zhan Diguan en storslået udsigt over Yangtse-floden. I blå skjorte, med cigaret bag øret og med den allestedsnærværende glascylinder med te i hånden, kan han iagttage den stadig livligere skibstrafik ind mod Kinas vækstområde i Chongqing. Fragtskibe med fabriksnye biler blander sig med fiskernes flodpramme.


Nye huse
Nybyggede betonhuse har afløst de gamle hytter langs floden.
Foto: Niels Hougaard
 

Han kan også se ned på sin tidligere grund på skråningen ned mod floden, hvor han boede indtil 2001. Zhan Diguan og hans hustru har nu hele 223 kvadratmeter at boltre sig på, og det er Zhan ganske godt tilfreds med.

»Mit gamle hus var bare på 105 kvadratmeter. Jeg klager ikke,« siger han.

Zhan og hans kone har som mindst 1,14 mio. andre kinesere måttet forlade deres hjem som følge af den vandstandsstigning, der er nødvendig for at realisere De Tre Slugters dæmning, Kinas største prestigeprojekt nogensinde, der ligger 450 km længere nede ad floden.

Zhan var blandt de første af landsbyens beboere, der forlod sit gamle hjem og flyttede op ad skrænten til en ny landsby af betonhuse med skinnende røde teglsten. Inklusive otte nytilflyttede familier består landsbyen nu af i alt 34 huse. Zhan mener at have gjort en god handel.

»De gamle huse var lavet af ler og mursten. Nu bor vi i betonhuse, og vores levestandard er betydeligt bedre,« mener landsbyformanden.

Der synes generelt at være støtte til dæmningsprojektet i landsbyen, hvor beboerne fordriver tiden med majiang, en slags kinesisk domino.

»Vi bor bedre nu, og vi har ikke oversvømmelser,« siger en af kvinderne ved bordet.

Og det på trods af, at landsbyen ikke har vundet synderligt ved flytningen. I et regnestykke, der er typisk for området, har det nye hus kostet 40.000 renminbi (28.000 kr.), hvoraf staten har betalt 22.000 renminbi (15.400 kr.). Resten er blevet betalt af beboerne selv. For hele landsbyen svarer egenbetalingen nogenlunde til den støtte, beboerne har fået til at omlægge deres landbrug, fordi størstedelen af deres jord i dag ligger under vand.

Men beboerne har været fri for den omfattende korruption, der har præget projektet og genhusningen. Flere steder har myndigheder og beboere været uenige om størrelsen af kompensationen, fordi beboerne ofte har bygget til uden tilladelse, og myndighederne kun vil betale kompensation ifølge den husstørrelse, der er opgivet på skødet.

Imidlertid er hvedebrødsdagene ved at være omme. Vandstanden er steget støt siden juni 2003, og landsbyens medlemmer har i dag kun omkring en tredjedel af den landbrugsjord, der tidligere var til rådighed.

Snart vil også denne jord være under vand. Omkring 10 meter nede ad skråningen mellem to rismarker står en to meter høj betonstøtte, hvs midte markerer det punkt, hvortil vandet vil stige, når vandstanden ved dæmningen stiger til de maksimale 175 m. Det vil ske i september i år.

Ingen i landsbyen ved, hvad der så skal ske. Den månedlige kompensation på 50 renminbi (35 kr.) om måneden pr. familiemedlem er langtfra tilstrækkeligt til at leve for.

Chen Zaina, en 43-årig kvinde, mener, at mange vil forlade landsbyen. Hun har selv tidligere arbejdet i Chongqing og holder muligheden åben for igen at rejse bort. Hendes 20-årige søn har allerede forladt landsbyen.

Men hun mener ikke, at problemerne alene er økonomiske. De er også miljømæssige. Chen siger, at landsbyen allerede har oplevet jordskred langs den opdæmmede flod, fordi vandet æder sig ind i det, der tidligere var marker. Det giver øget risiko for yderligere jordskred længere oppe på de stejle skrænter.

Jordskred langs den 600 km lange dæmningssø er i det seneste år blevet den seneste uforudsete konsekvens af dæmningen, der deler kinesiske eksperter skarpt. Kinas statsmedier har tidligere rapporteret, hvordan jordskred på én side af floden forårsagede meterhøje bølger, der førte til flere jordskred på den modsatte bred.

I nærheden af dæmningen, hvor vandstanden er steget forholdsvis mere end i Pingyun, har flere landsbyer måttet evakueres på grund af jordskred - også selvom de ifølge planerne lå i en højde, der blev betragtet som sikker.

I landsbyen Pingyun ved ingen med sikkerhed, om skrænterne vil holde, når vandstanden stiger til det punkt markeret af betonstøtten. De ved kun, at vandet kommer.

»De siger, at vores huse ligger i en højde, der er forholdsvis sikker,« siger Chen Zaina.

»Der er ikke noget at gøre. Vi må se, hvad der sker.«

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Gem eller send Artikel

Pingyun
Landsbyen Pingyun ligger ved floden Yangtse. Beboerne har fået nye huse længere væk fra vandet, da floden stiger pga. dæmningen ved de tre slugter længere oppe af floden.
Se billedserie
Fakta om dæmningen
 • Bredde: 2.309 m.
 • Højde: 185 m.
 • Tykkelse: 15 m.
 • Fylde: 16,1 mio. tons armeret beton.
 • Vandstand i øjeblikket: 156 m.
 • Vandstand pr. september 2008: 175 m.
 • Generatorer: 26.
 • Kapacitet i 2009: 18 GW (84,7 mia. kWh om året).
 • Dæmningssø: 600 km lang.
 • Personer, der allerede er blevet flyttet: Ca. 1,14 mio.
 • Personer, der skal flyttes inden 2009: 300.000, heraf 80.000 i år.
 • Pris: 147 mia. kr.
Myndighederne i hovedstaden Beijing har ansat 8.000 ...
Myndighederne i hovedstaden Beijing har ansat 8.000 mænd og kvinder til at bemande de offentlige toiletter under afviklingen af OL. De får hver ansvaret for et bestemt toilet i byen og bliver trænet i hygiejniske standarder og teknikker, foruden de bliver undervist i praktiske udtryk på engelsk.
Fra juli til september er det forbudt ...
Fra juli til september er det forbudt at køre i osende biler i Beijing. Ud af byens samlede vognpark på godt 3,3 mio. biler, er 300.000 faldet for kontrollen og forment adgang til byen. Kravet for at få lov at køre er, at bilerne lever op til europæiske standarder for forurening.