Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2004 af JP Undervisning. Materialet vil gennem tekster og billeder give en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med så forskellige emner som levevilkårene i Kenya, dansk u-landsbistand, forfatteren Karen Blixen og varmluftballoner.

Formål
Formålet med materialet "Destination Kenya" er at sætte fokus på landets udviklingsmæssige udfordringer og dilemmaer.  

Målgruppe og fagområde
Den primære målgruppe er grundskolens 7.-10. klasse. Materialet kan benyttes til faglige forløb i fag som dansk, geografi, historie, samfundsfag, engelsk, religion, matematik, natur/teknik og billedkunst. Materialet vil også med fordel kunne anvendes tværfagligt og i forbindelse med projektarbejde. 

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang:  

Brainstorm: Hvad ved eleverne om Kenya?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om Kenya samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

- ideer til forløb: 

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet.  

Projektarbejde om Kenya
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de temaer, som "Destination Kenya" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et tema. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i temaets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om temaet og dels er interessant og informativ for tilhørerne.  

Fire ugers forløb om Kenya
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler og JP Explorers reportager for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge.

4. uge: Fremlæggelse.  

- ideer til afslutning  

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne. 

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.  

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:  

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmeside
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål?  

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren.  

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her