Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Kenya

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Historie

Arabiske rejsende kom til Kenyas kyst før år 1000. De grundlagde flere byer, bl.a. havnebyen Mombasa. Flere af byerne udviklede sig til bystater, som havde deres storhedstid i det 14. og 15. århundrede, hvor der foregik handel med slaver, guld og elfenben med Arabien og Indien. I midten af det 19. århundrede overtog sultanen af Zanzibar kontrollen med området og bevarede den, indtil briterne i 1895 gjorde Kenya til britisk protektorat og i 1920 til kronkoloni. På grund af landets frugtbare jord opfordrede briterne andre europæere til at bosætte sig. Koloniseringen førte i 1914 til et væbnet afrikansk oprør, men det blev slået ned, og bosættelserne fortsatte. Efter 1945 blev selvstændighedsbevægelsen stærkere, og der førtes væbnet kamp mod briterne indtil selvstændigheden i 1963. Landets første præsident Jomo Kenyatta stod i spidsen for partiet Kenyan African National Union (KANU). Ved Kenyattas død i 1978 overtog vicepræsident, Daniel arap Moi magten. Tvunget af oppositionen og international kritik afholdt Moi de første frie valg i Kenya i 1992. Han bevarede magten, primært på grund af en splittet opposition, men der blev også rejst mistanke om valgsvindel. I 2002 trådte Moi frivilligt tilbage, og den nye regering ledes af præsident Mwai Kibaki, som har været både vicepræsident og finansminister under Moi.

Geografi

Kenya ligger i Østafrika, lidt nord for Ækvator. Det centrale og vestlige Kenya er bjergrigt højland. Det har kystlinje mod Det Indiske Ocean i øst og mod Victoria-søen i vest. Landet grænser op til Tanzania, Uganda, Etiopien og Somalia. Hovedstad hedder Nairobi og Kenyas areal er 582.000 km².

Klima

De store højdeforskelle og monsunvinde fra Det Indiske Ocean præger klimaet, der varierer mellem tropisk langs kysten og tørt inde i landet. Den nordlige tredjedel af landet er dækket af busksteppe og ørken.

Miljø

Kenyas største miljøproblemer er vandforurening og uhæmmet skovhugst med efterfølgende jorderosion. I landets nationalparker er flere sjældne dyr truet af krybskytteri.

Årligt elforbrug pr. indbygger
126 kWh (2001)

Energiforbrug pr. indbygger omregnet til tilsvarende olieforbrug (olieækvivalenter)
494 kg (1997)

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,3 metriske tons (1998)

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct. (1998)

Befolkningen

Befolkningen fordeler sig på en række folkeslag. De største er kikuyu (21 pct.), luhya (14 pct.), luo (13 pct.), kamba (11 pct.) og kalenjin (10 pct.). Europæere, asiater og arabere udgør under 2 pct. Swahili og engelsk er officielle sprog.

Befolkning
32,02 millioner (anslået 2004)

Befolkningstilvækst
1,14 pct. (anslået 2004)

Fødsler
27,8 fødsler pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Dødsfald
16,31 dødsfald pr. 1000 indbyggere (anslået 2004)

Spædbarnsdødelighed
62,62 pr. 1000 fødsler (anslået 2004)

Fertilitetsrate
3,31 børn pr. kvinde (anslået 2004)

Forventet levetid
44,94 år (anslået 2004)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2.778 km (2002)

Motor- og hovedveje
63.942 km (2000)

Uasfalterede veje
56.205 km (2000)

Antal lange film produceret i landet pr. år
2 (2003)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal bogtitler produceret i landet pr. år
Ingen tilgængelige oplysninger

Antal TV pr. 1000 indbyggere
26 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere
108 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet
4 (2004)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
104,1 (2002)

Telefoner i brug
850.000 (2001)

Internetbrugere
500.000 (2002)

Uddannelse

Analfabeter: 14,9 pct. (2003)

Religion

Protestanter 45 pct., katolikker 33 pct., muslimer 10 pct., naturreligioner 10 pct., andre 2 pct.

Styreform

Republik.

Økonomi

Møntfod
1 kenyansk shilling (KES) = 100 cents = 0,077 danske kroner (juli 2004)

BNP
6.630 kroner pr. indbygger (2003)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
50 pct. (2000)

Inflationsrate
9,6 pct. (2003)

Arbejdsstyrke
13 mio. (2001)

Fordelt på erhverv
Landbrug 18 pct., industri 16 pct., service 66 pct. (2003)

Arbejdsløshedsprocent
40 pct. (2001)

Industri
Plastic, møbler, batterier, tekstiler, sæbe, cigaretter, mel, cement, olieraffinering og turisme.

Landbrugsprodukter
Te, kaffe, majs, hvede, sukkerrør, frugt, grøntsager, mejeriprodukter, oksekød, svinekød, fjerkræ og æg.

Eksport
15,5 mia. kroner (2003)

Eksportvarer
Te, blomster, kaffe, frugt og grøntsager, olie, cement og fisk.

Største samhandelspartnere (eksport)
Uganda 18,5 pct., Storbritannien 13 pct., USA 8,1 pct., Holland 7,6 pct., Pakistan 5 pct., Egypten 4,1 pct. (2002)

Import
22,3 mia. kroner (2003)

Importvarer
Maskiner og transportudstyr, olie, biler, jern, stål og plastic.

Største handelspartnere (import)
Forenede Arabiske Emirater 12 pct., Saudi Arabien 8,7 pct., Sydafrika 8,1 pct., USA 8,1 pct., Storbritannien 7,1 pct., Frankrig 5,8 pct., Kina 5,5 pct., Japan 5 pct og Indien 4,8 pct. (2002)

Udlandsgæld
35,5 mia. kroner (2003)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 110 kroner (2001)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,8 pct. (2003)

Kilder

Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, www.nationmaster.com, www.globalis.no

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Gem eller send Landefakta

Landeportræt