Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Links

2015 Målene (Dansk)
Dansk portal med information om FNs 2015 Mål og danske indsatser ifht. disse. Portalen er et led i den danske oplysningskampagne for 2015 Målene og samler statusrapporter, statistik og andet materiale om 2015 Målene.

Africa Renewal Online (Engelsk)
Elektronisk version af FN tidsskriftet Africa Renewal. Numre tilbage fra 1996. Med mulighed for søgning på tværs og indgang ved hjælp af indeks.

Afrika på nettet (Engelsk)
Omfattende og dagligt opdateret hjemmeside med afrikanske nyheder. Inddelt både efter geografi og emner. Den særlige sektion for børn indeholder bl.a. en oversigt over afrikanske skoler med egen hjemmeside og en lærerig quiz.

Afrikansk kogebog (Engelsk)
Med opskrifter på mad fra hele Afrika. Prøv f.eks. Dongo-Dongo eller kardemomme-te. Under menupunktet Other Foods & Recipes kan man bl.a. læse, hvordan elefantsuppe, røget slange og forskellige insekter tilberedes.

Afrikas historie (Engelsk)
Meget velstruktureret hjemmeside om Afrikas historie fra engelske BBC. Indholdet er opdelt i 14 emner, der spænder fra traditionelle religioner over slaveri til uafhængigheden. Hvert emne har en række faste elementer, bl.a. en tidslinje samt henvisninger til yderligere litteratur og links til hjemmesider om det pågældende emne. Endvidere findes der både lyd og tv-klip.

Aids i Uganda og dansk bistand (Dansk)
Artikel fra Udenrigsministeriet om bekæmpning af hiv/aids i Uganda og dansk støtte til dette arbejde.

Aids-fondet (Dansk)
Oplysning om hiv/aids og bekæmpelse af sygdommen i Danmark og resten af verden.

Alt fra afrikanske aviser (Engelsk)
Her samles nyheder fra afrikanske aviser. Vælg enten et land eller et emne og læs de dagsaktuelle historier.

Coltan (Engelsk)
Artikel fra netmagasinet Cellular-News om metallet coltan: hvilke produkter, det bruges i, hvor og hvordan det udvindes (primært i DR Congo), om coltans betydning i finansiering af krig og om miljømæssige konsekvenser af minedriften, bl.a. for gorillaer.

Danmarks udviklingspolitik (Dansk)
Udenrigsministeriets hjemmeside om Danmarks udviklingspolitik med bl.a. nyheder, faktaoplysninger, mål og resultater samt afsnit om dansk bistands historie.

Dansk humanitær minerydning (Dansk)
Danish Demining Group er en dansk humanitær minerydningsorganisation, som samarbejder med lokale regeringer, andre nødhjælpsorganisationer, FN, Udenrigsministeriet, det danske forsvar m.fl. Hjemmesiden beskriver konsekvenser af mineudlægning og arbejdet med minerydning.

Danske fredsbevarende styrker i Eritrea (Dansk)
"En succeshistorie i Eritrea", artikel fra "Danske Officerer" om den danske deltagelse i 2000-2001 i FNs fredsbevarende mission på grænsen mellem Eritrea og Etiopien. Omhandler opgaverne og livet i lejren for de danske soldater.

Danske soldater udsendt til udlandet (Dansk)
Forsvarskommandoens oversigt over antal udsendte til danske enheder i udlandet, herunder FN-missioner.

FN om fred og sikkerhed (Dansk)
Information fra FNs vesteuropæiske informationskontor om organisationens arbejde for fred og sikkerhed, med eksempler på fredsbevarende og fredsskabende indsatser, generalsekretærens rolle m.m. 

FN om humanitær bistand og flygtningehjælp (Dansk)
Information fra FNs vesteuropæiske informationskontor om organisationens arbejde med humanitær bistand og flygtningehjælp.

FN om landminer (Dansk)
FNs informationskontors hjemmeside om landminer med fakta om brug og rydning af miner, børns udsathed for miner m.m.

FN om menneskerettigheder (Dansk)
FNs informationskontors hjemmeside om menneskerettigheder generelt og om Verdenserklæringen om menneskerettighederne, som også findes her på dansk.

FNs Børnekonvention (Dansk)
FNs Børnekonvention (officielt navn: Konvention om Barnets Rettigheder) fra 1989 er et sæt retningslinjer for blandt andet børns ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. UNICEFs side om Børnekonventionen indeholder fakta, spørgsmål og svar om konventionen og børns rettigheder, og man kan læse hele konventionen i pdf-format.

FNs fredsbevarende missioner (Engelsk)
Oversigt med kort over FNs fredsbevarende missioner, med angivelse af periode, styrkernes størrelse og budget for de enkelte missioner.

FNs Sikkerhedsråds medlemmer (Engelsk)
Oversigt over permamente og ikke-permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet.

Folkedrab (Dansk)
Folkedrab.dk er en portal til undervisning og oplysning om folkedrab. Siden indeholder artikler, baggrundsmateriale og arbejdsspørgsmål om forskellige folkedrab og FN's folkedrabskonvention. Udarbejdet af Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier, Dansk Institut for Internationale Studier.

Folkedrabet i Rwanda (Dansk)
Fakta og baggrundsmateriale om folkedrabet i Rwanda i 1994, udarbejdet af Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier, Dansk Institut for Internationale Studier.

Forældreløse børn i Swaziland (Dansk)
69.000 børn i Swaziland har mistet deres mor eller far pga. aids. UNICEF Danmark støtter et børneprojekt i landet med bl.a. lokale mødesteder, hvor forældreløse og udsatte børn kan få mad, lære om sundhed og tale med en voksen.

Fredsaftalen mellem Sudans regering og SPLM/A (Norsk)
Kort og klar gennemgang af fredsaftalen i Sudan fra Norges Udenrigsministerium.

Global korruption (Engelsk)
Transparency International, koalitionen mod korruption, udarbejder et årligt korruptionsindeks for verdens lande. Indeholder rapporter med lister over verdens mest korruptions-plagede lande og forklaringer om former af politisk korruption, korruption i post-konflikt genopbygning m.m. Download 2006-rapporten eller dele af den her.

Globalis, interaktivt verdensatlas (Dansk)
Med Globalis er FN-statistik gjort tilgængelig på en enkel, visuel måde. I det interaktive verdensatlas kan man med få museklik producere farverige kort, som viser verdens tilstand inden for forskellige områder. F.eks. kan der vælges mellem indikatorer for FNs 2015 Mål, som viser landenes position og udvikling over tid i forhold til målene.

Human Rights Watch (Engelsk)
Human Rights Watch er en uafhængig selvejende institution, der har til formål at undersøge, hvorvidt menneskerettigheder bliver overholdt, støtte ofre og aktivister, der kæmper for menneskerettigheder over hele verden - og informere verdenssamfundet om krænkelser af menneskerettigheder. Her kan man finde oplysninger om problemer med menneskerettigheder i alle lande.

IRINs nyheder fra Burundi (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra DR Congo (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Eritrea (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Etiopien (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Mozambique (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Rwanda (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Sudan (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Swaziland (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Sydafrika (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Tanzania (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

IRINs nyheder fra Uganda (Engelsk)
Integrated Regional Information Networks (IRIN) er en del af FN's kontor for koordinering af humanitære opgaver (forkortes UNOCHA). Som en del af det humanitære arbejde viderebringes nyheder om politik, økonomi, sundhed og levevilkår, men også aktuelle begivenheder behandles. Der findes endvidere mere fyldige temaartikler, som er søgbare på enten region, land, tema eller periode tilbage fra 1998.

Kamp mod korruption i Uganda (Dansk)
Artikel fra Mellemfolkeligt Samvirke om initiativer, f.eks. teater, til at involvere lokalbefolkningen i bekæmpelsen af korruption i Uganda.

Koalitionen til at stoppe brugen af børnesoldater (Engelsk)
Koalitionen til at stoppe brugen af børnesoldater (The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers) er en sammenslutning af humanitære og menneskerettigheds-organisationer, der arbejder for at forebygge rekruttering og brug af børn som soldater og for at sikre demobilisering og reintegration af børnesoldater i deres samfund. Indeholder information opdelt efter lande og regioner, internationale regler vedr. børn og væbnede konflikter, afsnit om de psyko-sociale konsekvenser for børn i krig m.m.

Krisen i Darfur, Sudan (Engelsk)
The International Crisis Group er en uafhængig NGO, som på baggrund af analyser fra eksperter i konfliktområder arbejder for at forebygge og løse konflikter i bl.a. Afrika. Hjemmesiden beskriver bl.a. den aktuelle situation og baggrunden for konflikten i Darfur.

Læger uden Grænser: Stop voldtægterne i Darfur (Dansk)
Artikel om en undersøgelse fra Læger uden Grænser, der viser, at piger og kvinder i stort antal udsættes for voldtægter og grove seksuelle overgreb i den krigshærgede Darfur-region i Sudan.

ReliefWeb (Engelsk)
ReliefWeb er en portal med omfattende information om humanitære nødssituationer og katastrofer, administreret af FNs Koordinationskontor for humanitær bistand (OCHA). Henvender sig primært til humanitære nødhjælpsarbejdere og -organisationer.

Seksuel vold mod kvinder og børn på flugt
Artikel fra Læger Uden Grænser om hvordan kvinder og børn på flugt er særligt sårbare over for vold og seksuelle overgreb. Børn og kvinder udgør 80 procent af verdens flygtninge.

SHIRBRIG (Engelsk)
Det danske forsvarsministeriums side om den multinationale brigade SHIRBRIG bl.a. om dennes første mission, med dansk deltagelse, i FNs fredsbevarende indsats på grænsen mellem Etiopien og Eritrea.

Skolegang i Tanzania (Dansk)
Kun godt halvdelen af Tanzanias børn gennemfører syv års skolegang. Artiklen "Ret til at lære" fra Mellemfolkeligt Samvirke handler om skolesystemet i Tanzania, manglen på lærere og forsøg på at få alle børn i skole.

Straight Talk: aids-bekæmpelse i Uganda (Engelsk)
Hjemmeside for organisationen Straight Talk, der oplyser om sundhed, sikker sex og prævention for unge i Uganda. Fortæller historien om det populære radioprogram af samme navn og de over 230 Straight Talk-klubber, som findes rundt om i landet.

Tanzanias officielle hjemmeside (Engelsk)
Indeholder bl.a. teksten til landets forfatning, oplysninger om befolkningssammensætning, regions- og distriktsinddeling, og en elektronisk ordbog (swahili-engelsk og engelsk-swahili).

Udenrigsministeriet om Burundi (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Burundi.

Udenrigsministeriet om DR Congo (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om DR Congo.

Udenrigsministeriet om Eritrea (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Eritrea samt informationer om Danidas engagement i landet. 

Udenrigsministeriet om Etiopien (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Etiopien.

Udenrigsministeriet om god regeringsførelse (Dansk)
Omhandler målsætningen i dansk bistandspolitik om at støtte og integrere god regeringsførelse - dvs. bl.a. respekt for menneskerettighederne, demokrati, fri offentlig debat og korruptionsbekæmpelse - i den bistand, der gives.

Udenrigsministeriet om Mozambique (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Mozambique samt informationer om Danidas engagement i landet. 

Udenrigsministeriet om Rwanda (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Rwanda.

Udenrigsministeriet om Somalia (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Somalia samt informationer om dansk bistandsarbejde i landet. 

Udenrigsministeriet om Sudan (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Sudan.

Udenrigsministeriet om Swaziland (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Swaziland.

Udenrigsministeriet om Sydafrika (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Sydafrika samt informationer om Danidas engagement i landet. 

Udenrigsministeriet om Tanzania (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Tanzania samt informationer om Danidas engagement i landet. 

Udenrigsministeriet om Uganda (Dansk)
Demografiske, politiske og økonomiske fakta om Uganda samt informationer om Danidas engagement i landet. 

Ugandas største avis (Engelsk)
Hjemmeside for Ugandas største daglige avis, The New Vision. Avisen er regeringsejet, men erklæret politisk uafhængig. Indeholder ud over nyheder bl.a. livsstilsstof, en sektion for børn og aktuelle artikler om uddannelse i landet.

UNAIDS (Engelsk)
Joint United Nations Programm on HIV/AIDS. FN's program for bekæmpelse af udbredelsen af hiv/aids globalt for støtte til de personer, som lever med virussen, samt de samfund, som er hårdt ramt af epidemien. Her kan man søge på lande og regioner og finde anslåede tal for udbredelsen af hiv/aids fordelt på aldersgrupper og køn tillige med analyser af situationen de pågældende steder.

UNICEF om børnearbejde (Dansk)
UNICEF's hjemmeside om børnearbejde i hele verden. Med beskrivelser af de forskellige typer af børnearbejde og udbredelsen af det. Organisationen anslår, at hvert tredje barn i Afrika arbejder, i Asien hvert fjerde og i Latinamerika hvert femte barn.

UNICEF om børnesoldater (Dansk)
Interaktiv UNICEF-side med artikler, fakta, case-stories, spil og opgaver om børnesoldater forskellige steder i verden. Kræver Shockwave Player.

World Food Programme (Dansk)
Verdensfødevareprogammets hjemmeside. WFP under FN er verdens største humanitære organisation.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her