Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Produkter og udtryksformer

Her er en række ideer til produkter, du selv kan lave, eller I kan lave som gruppearbejde.

Skriftlige produkter
Den skriftlige fremstilling dækker over en række former af prosa og poesi.

Prosa
Nogle opgaver er meget bundne. De tager typisk udgangspunkt i en tekst, som du skal lave et resume eller et referat af. Men en bunden opgave kan også være at beskrive et landkort eller lave en billedanalyse. Eller det kan være at lave en vox pop - et kort, aktuelt spørgsmål, som du stiller til en lille gruppe mennesker - som det ofte ses i formiddagsaviserne.

Andre skriftlige opgaver tager også udgangspunkt i en artikel eller anden form for tekst. Men de er mere frie, så du får mulighed for at benytte din fantasi og give udtryk for dine holdninger og synspunkter i løsningen af opgaven - at fabulere. Det kunne være at besvare i en af avisens genrer: skrive en leder, en kronik, et læserbrev/et debatindlæg, en artikel eller en anmeldelse, hvor formen ligger fast, men indholdet og holdningerne bestemmes af dig.

Avis
I kan også sammen lave en hel avis indenfor et bestemt tema. Klassen inddeles i redaktioner, journalister, folk der laver layout, sikrer illustrationer og får avisen trykt. Avisen har sine genrer som nyheder, læserbreve, baggrundsartikler, underholdning. Stoffet hentes fra lokalområdets store og små begivenheder.

Under fanebladet "Mediarium" kan du finde inspiration og se, hvordan en avis bliver produceret, hvordan rollerne på en redaktion er fordelt og få styr på, hvad avisens forskellige elementer kaldes. Indhold på viden.jp.dk må gerne bruges i undervisningen, men læs først kolofon.

Poesi
Vælger du en poetisk fremstilling, er der mange muligheder. Specielt de ældre former for poesi er meget faste - som f.eks. en salme eller en sang på en bestemt melodi - men også haiku-digte har stramme krav. Nogle nyere former af poesi som f.eks. knækprosa er, som navnet antyder, ikke så stram i opbygningen, men kan bestemt være lige så vanskelige at lave, hvis du skal give læseren en oplevelse.

Uden for ovenstående universer kunne det være at skrive en dagbog, et eventyr, en novelle, et brev til en bestemt person eller lave en rapport fra et rigtigt eller et opdigtet besøg et sted.

Visuelle produkter
Den visuelle fremstilling rummer en række genrer. Oplagt er det jo, at du laver et fotografi eller et videogram - en videooptagelse med et budskab. Det kan være et tv-indslag til en nyhedsudsendelse eller optagelser af et interview eller en paneldiskussion. Eller det kan være mere kunstinspirerede produkter som optagelser uden tilhørende ord, en dukke- eller tegnefilm - eller en kortfilm.

www
Du kan også lave en hjemmeside. Det kan fx være et medies hjemmeside med nyheder osv. eller et tema-site a la dem her på portalen. Du kan også vælge at lave en hjemmeside som en weblog og dermed give budskabet et mere personligt præg. Lær mere om weblogs under "Mediarium".

Til de visuelle produkter hører også gruppen af tegninger, tryk, collager, skulpturer mv fra faget billedkunst. Ligesom drama- og idrætsundervisningens dukketeater, rollespil, skuespil og kreative serier hører til blandt de visuelle produkter.

Og endelig hører matematikkens grafiske fremstillinger til gruppen. Det kan være to eller tredimensionelle kurver, søjle-, cirkel- ("lagkage-") eller blokdiagrammer.

Mundtlige produkter
Den mundtlige fremstilling kan typisk være, at du laver en oplæsning af en tekst eller holder et foredrag for klassen, efter du har sat dig ind i et emne. Men det kan også være, at du interviewer en ekspert, du har inviteret på skolen eller besøgt med båndoptager eller kamera. Eller det kan være en diskussion, du har arrangeret med et panel af eksperter, hvor du har forberedt spørgsmålene og styrer forløbet.

Tilsvarende kan du lave en paneldiskussion som rollespil, hvor andre elever sætter sig ind i og spiller forskellige roller (politikere, eksperter, ...). Til den mundtlige fremstilling hører også lydoptagelser af f.eks. et hørespil, som du sammen med andre skriver og indspiller.

Selv om fremstillingen foregår mundtligt, er der lige så stramme krav til forberedelse og form som ved en skriftlig fremstilling, hvis du vil fastholde dine lytteres interesse. 

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her