Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

EU's politiske mål og værdier

EU skal først og fremmest knytte de europæiske lande tættere sammen og udnytte de fordele, som et samarbejde skaber. Formålet er bl.a. at sikre fred, bedre økonomi, lettere samhandel, sociale fremskridt og bedre levevilkår i EU-landene.

Publiceret 30-07-2002

EU's mål og værdier findes i de forskellige traktater, der danner grundlaget for EU. Ser man på traktaterne fra 1951 og frem, indeholder de en række grundelementer, der med tiden er udbygget i takt med udvidelsen af samarbejdet.

Traktatgrundlaget 

EU's traktatgrundlag dækker over de vigtigste dokumenter i EU. Det er her, man fastsætter de overordnede mål og rammer for EU. Herudover beskriver og fastlægger Traktatgrundlaget EU's struktur og opbygning, opgaver og drift af EU's institutioner og EU's centrale samarbejdsaftaler. Traktatgrundlaget består af fire grundlæggende traktater, nemlig:

 • EKSF-traktaten (Kul- og Stålunionen) fra 1951
 • EØF-traktaten (Rom-traktaten) fra 1957
 • EURATOM-traktaten fra 1957
 • Maastricht-traktaten fra 1992.

  Herudover består EU's samlede regelværk af 11 andre traktater, som ændrer eller supplerer de allerede eksisterende traktater. Amsterdam-traktaten er et eksempel på en af de mindre traktater. Traktaterne kan kun vedtages eller ændres af Det Europæiske Råd, der er EU's øverste myndighed.

  Tanken om en bedre økonomi som vej til fred og frihed i Europa går helt tilbage til Rom-traktaten fra 1957. De daværende seks medlemslande arbejdede for økonomiske og sociale fremskridt, en fornuftig opdeling af Europa, forbedre levevilkår, ordentlige arbejdsforhold og friere handel.

  Den første store traktatændring siden 1957 kom med Maastricht-traktaten i 1992. Med den nye traktat blev EU's mål strammet op og tilpasset de nye tider efter Berlin-murens fald. Her introducerede EU ideerne om et fælles, udelt Europa, unionsborgerskabet, den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) og en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der på længere sigt udvikler sig til en fælles forsvarspolitik.

  De åbne grænser i EU kom til med Schengen-samarbejdet i 1995. En fordel ved de åbne grænser mellem EU-landene er, at borgerne frit kan bevæge sig fra ét EU-land til et andet. En anden fordel er, at landene kan bekæmpe kriminalitet i fællesskab.

  Et centralt punkt i det nuværende og fremtidige EU-samarbejde er udvidelsen med nye medlemslande. Ønsket er et forenet Europa med demokrati, menneskerettigheder og fællesskab som værdier - uden den gamle opdeling i Øst- og Vesteuropa.
 • Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

  Gem eller send Undervisningsartikel

  EU's målsætninger
 • Styrke beskyttelsen af EU-borgernes grundlæggende rettigheder
 • Sikring af frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • Fremme økonomiske og sociale fremskridt
 • Styrke Europas rolle i verden
  Kilde: Den Europæiske Unions traktatsamling