Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

1. søjle - Erhvervspolitik

EU skal med sin erhvervspolitik tage hensyn til alle erhvervslivets områder gennem såkaldt "bæredygtig politisk beslutningstagning". Det betyder, at EU forsøger at indarbejde både økonomi, sociale forhold og miljøet i beslutningerne. Det er ikke nok at tage hensyn til aktuelle industri-interesser, når man beslutter noget. Erhvervspolitikken skal også forsøge at tage højde for fremtiden.

Publiceret 30-07-2002

EU's erhvervspolitik har som formål at fremme erhvervsliv, industri og innovation. (Innovation betyder "nye opdagelser", udvikling af ny teknik og nye metoder).

Man taler om et tredelt hovedformål:

  • At opmuntre og lette etableringen af nye virksomheder
  • At hjælpe virksomheder til at vokse og udvikle sig
  • At give virksomhederne adgang til markederne for deres varer i og uden for Europa.

Et nyt politisk mål for EU blev beskrevet på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 - nemlig "at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og flere jobs og større social samhørighed."

I øjeblikket er erhvervspolitikken koncentreret om tre områder:

  • Små og mellemstore virksomheder: I december 2000 vedtog Ministerrådet et program, der skal fremme initiativ og iværksætterånd hos de små og mellemstore virksomheder i perioden 2001-2005. Programmet er større end normalt, fordi det omfatter mere end 30 lande, heriblandt kandidatlande og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. "Små virksomheder" har mellem 10 og 49 ansatte, "Mellemstore virksomheder" har højst 250 ansatte.
  • Innovation: EU vil prøve at fremme en opfinder-ånd (innovationskultur) i både samfundet og erhvervslivet. Lovgivningen skal ændres, så det bliver nemmere at være nyskabende. En tredje målsætning går ud på at forbedre forbindelserne mellem forskning, innovation og erhvervsliv.
  • Konkurrenceevne: EU ønsker at styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. De skal gøres bedre og stærkere i konkurrencen med virksomheder fra lande uden for EU.

EU's erhvervspolitik har betydning for alle industrisektorer lige fra flyindustrien over fødevareindustrien til legetøjsindustrien.

Gem eller send Undervisningsartikel

EU-politikker