Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

EU's Revisionsret

EU's Revisionsret kontrollerer EU's regnskaber og sikrer, at budgetterne og reglerne overholdes.

Publiceret 30-07-2002

Revisionsretten kan til en vis grad sammenlignes med Rigsrevisionen i Danmark. Efter revisionen fremlægger Revisionsretten en årsberetning. Her fortæller den, om regnskaberne er rigtige, og om alle transaktioner er udført korrekt og lovligt.

Revisionsretten kan udgive særlige beretninger eller udtalelser, hvis andre EU-institutioner beder om det. Revisionsretten har ingen sanktionsmuligheder, dvs. den kan ikke selv straffe de personer eller institutioner, der overtræder budgetreglerne. Den kan kun udtale sig og sende oplysninger om overtrædelser videre til andre EU-institutioner, der så tager affære.

Revisionsretten har 15 revisionseksperter som medlemmer - én fra hvert medlemsland. Udvælgelsen gælder for seks år og foregår i Ministerrådet på baggrund af en høring i Europa-Parlamentet. Tidligere rigsrevisor Jørgen Mohr er Danmarks medlem af Revisionsretten.

Medlemmerne af Revisionsretten skal være uafhængige og objektive og må ikke tage hensyn til deres eget lands regering eller øvrige institutioner.

EU-Revisionsrettens arbejde

EU-Revisionsretten foretager revision på alle niveauer lige fra EU's institutioner til de af medlemslandenes lokale myndigheder, der forvalter EU-midler. Opgaven er stor, bl.a. fordi hovedparten af EU's kæmpe budget administreres lokalt i medlemslandene. Revisionsretten har pligt til at foretage revision helt ned på personniveau, f.eks. hvis privatpersoner får bevilget penge fra EU.

I praksis har EU's Revisionsret ikke ressourcer til at kontrollere hver eneste del af EU's store budget. Man benytter sig derfor af stikprøver, hvor man kontrollerer, om systemerne fungerer i EU og i de enkelte medlemslande. Revisionsrettens hovedkvarter ligger i Luxembourg, hvor der arbejder cirka 550 personer.

Gem eller send Undervisningsartikel

EU-institutionerne
Revisionsrettens Årsberetning
  • Årsberetningen beskriver EU's regnskaber og vurderer, om pengene er brugt efter hensigten.
  • Årsberetningen er grundlaget for, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet kan godkende Europa-Kommissionen arbejde.