Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Europa-Kommissionen

Publiceret 30-07-2002

Europa-Kommissionen har tre hovedfunktioner:

  • Initiativtager - Europa-Kommissionen er stort set den eneste, der kan stille forslag til ny EU-lovgivning. Europa-Kommissionen har pligt til at tilgodese EU's interesser og må derfor ikke tage særlige hensyn til enkelte lande.
  • Administrator - Europa-Kommissionen gennemfører og forvalter EU's love. Herudover administrerer den også hele EU-budgettet, der i 1999 var på 97 milliarder euro (mere end 730 milliarder danske kroner).
  • Kontrollant - Europa-Kommissionen kontrollerer, at de fælles vedtagelser bliver overhold af medlemslandene og institutionerne. Hvis reglerne bliver brudt, lægger Europa-Kommissionen sag an ved EF-Domstolen. Europa-Kommissionen kan pålægge lande eller industrivirksomheder bøder, når de overtræder reglerne.

Medlemmer - kommissærer

Europa-Kommissionen består af 20 kommissærer. Alle medlemslande har mindst én kommissær, mens de fem største - Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland - hver har to kommissærer.

Når Europa-Kommissionen skal sammensættes, vælger medlemslandenes regeringer i fællesskab en formand. Formanden leder Europa-Kommissionens arbejde og er sit eget lands kommissær. Efter formandsvalget indstiller hvert lands regering så sin(e) kommissær(er). Formanden deltager i udvælgelsen af de 19 andre kommissærer. Europa-Parlamentet godkender først Europa-Kommissionens formand og bagefter de 19 andre kommissærer. Den nuværende Kommission blev godkendt i 1999 og kan sidde indtil 22. januar 2005. Formanden er italieneren Romano Prodi.

Kommissærerne har som regel været højt placeret i deres hjemland, inden de kom til Bruxelles. Danmarks nuværende kommissær, Poul Nielson, har tidligere været udviklingsminister og medlem af Folketinget.

Kommissærerne må ikke pleje deres eget lands interesser. Alle kommissærerne aflægger derfor løfte om, at de kun vil arbejde for EU's fælles interesser.

Hver kommissær er ansvarlig for mindst 1 af de 23 generaldirektorater, der dækker over forskellige politiske områder og dermed minder en del om de danske ministerier. Poul Nielson er f.eks. ansvarlig for to: Generaldirektoratet for Udvikling og Generaldirektoratet for Humanitær Bistand.

Ud over at være ansvarlig for generaldirektoraterne har hver kommissær et "kabinet" med seks medlemmer. Kabinettet hjælper kommissæren i det daglige arbejde og er ofte sammensat af embedsmænd fra kommissærens hjemland.

Europa-Kommissionen ligger i Bruxelles. Den er EU's største institution med 21.000 ansatte, hvilket er omtrent halvdelen af EU's samlede personale.

Gem eller send Undervisningsartikel

EU-institutionerne
Det danske svar på Europa-Kommissionen
Det er svært at sammenligne Europa-Kommissionen med en dansk institution. Den mest oplagte sammenligning er den danske centraladministration (regering og ministerier).

Der er dog væsentlige forskelle mellem Danmarks og EU's opbygning. Lovgiveren i Danmark (Folketinget) har ret til at afsætte regeringen. Det kan ikke ske i EU, hvor Ministerrådet (lovgiveren) ikke kan afsætte Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionen står i stedet til ansvar over for Europa-Parlamentet, som kan afsætte den ved et mistillidsvotum.

I 1999 gik Europa-Kommissionen frivilligt af efter pres fra Europa-Parlamentet, fordi den blev beskyldt for svig, forsømmelser og nepotisme.