Sitemap | Avanceret søgning |

Storbritannien

Disse landefakta er udarbejdet i 2005

Storbritannien: Består af England, Skotland, Wales og Nordirland.

Kolonier: Storbritannien har stadig en lang række kolonier: Anguilla, Bermuda, Britiske Territorium i det Indiske Ocean, Jomfruøerne, Caymanøerne, Falklandsøerne, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat, Pitcairnøerne, St. Helena, Sydgeorgia, Sandwichøerne, Turks- og Caicosøerne.

Areal: 244.820 km² (Danmark 43.000 km²)

Indbyggertal: 60,3 mio. indbyggere (anslået juli 2004) (Danmark 5,3 millioner).

Befolkningstilvækst: 0,29 pct. (anslået 2004).

Befolkning: Englændere 81,5 pct., skotter 9,6 pct., irere 2,4 pct., walisere 1,9 pct., øvrige 4,6 pct.

Sprog: Engelsk, skotsk, walisisk, gælisk.

Religion: Anglikanske kirke, rom. katolske kirke, islam.

Hovedstad: London, 7,2 mio. indbyggere.

Klima: Tempereret, men modereret af en fremherskende sydvestlig vind fra den nordatlantiske havstrøm. Vinden fra havstrømmen gør, at det er overskyet over halvdelen af tiden.

Geografi: Kuperet højland i nord og vest, lavland i syd og øst. Højeste punkt er Ben Navis, 1.343 m. over havet.

Naturressourcer: Kul, petroleum, naturgas, jernmalm, bly, zink, guld, tin.

Økonomi: I løbet af de sidste to årtier har Storbritannien været i gennem en meget markant privatiseringsbølge. Det er samtidig lykkes at standse væksten i sociale velfærdsprogrammer. Landbruget, der er intensivt og effektivt efter europæiske standarder, dækker over 60 pct. af landets fødevarebehov med kun en pct. af arbejdsstyrken. Storbritannien har store kul-, naturgas- og oliereserver, der udgør 10 pct. af BNP. Det er en af de højeste andele for noget industrialiseret land. Storbritanniens økonomi er en af de stærkeste i Europa med lave renter, lav inflation og lav arbejdsløshed. Storbritannien er til stor politisk utilfredshed stadig ikke med i den Europæiske Monetære Union (Euroen) på grund af stor offentlig modvilje.

Bruttonationalprodukt pr. indbygger: ca. 209.000 kr. (2004) Danmark: ca. 260.000 kr.

Økonomisk vækst: 2,2 pct. (anslået 2003).

Inflationsrate: 1,4 pct. (anslået 2003).

Arbejdsløshed: 5 pct. (anslået 2003).

Møntfod: 1 £ (GBP) = 100 pence = 10,85 kr. (april 2005).

Statsform: Konstitutionelt monarki med parlamentarisk styre. Lovgivende forsamling: Tokammer parlament bestående af Overhuset (618 pladser: 500 pladser, der besiddes for livstid af adelige, 92 pladser, der går i arv i adelige familier, og endelig besiddes 26 pladser af gejstlige) og Underhuset (659 pladser: medlemmerne er valgt for fem år af gangen). Sidste valg til Underhuset blev afholdt 7. juni 2001, hvorfor det næste valg skal afholdes senest maj 2006. Valgene afholdes som flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Statsoverhoved: Dronning Elizabeth den 2.

Regeringsleder: Anthony (Tony) Blair.

Regionale parlamenter:
Skotland: Det skotske parlament blev genoprettet 1. juli 1999. Det har 129 medlemmer. Parlamentet er bemyndiget til at hæve eller sænke indkomstskatten med op til tre pence pr. pund. Parlamentets arbejdsområder er bl.a. uddannelse, sundhed, landbrug og retsvæsen, mens områder som udenrigspolitik, forsvar og national sikkerhed ikke hører under det skotske parlament. Parlamentet har et årligt budget på over 20 mia. £ (over 210 mia. kr.).
Wales: Wales¿ nationalforsamling blev oprettet 1. juli 1999. Den har 60 medlemmer, der er valgt for en fireårig periode. Det seneste valg blev afholdt 1. maj 2003. Forsamlingens ansvarsområder er landbrug, kultur, økonomisk udvikling, uddannelse, miljø, sundhedsområdet, sport, turisme, trafik, bolig og det walisiske sprog. Nationalforsamlingen i Wales har 60 medlemmer, der alle er valgt i Wales. Forsamlingen har uddelegeret meget af sin magt til førsteministeren, der styrer Wales regering.
Nordirland: Det britiske indenrigsministerium suspenderede den lovgivende forsamling i Nordirland den 14. oktober 2002, så Nordirland er nu under direkte styre. Den nordirske lovgivende forsamling blev suspenderet pga. anklager mod den irske undergrundshær, IRA, der skulle have spioneret mod selvstyreregeringen. Forsamlingen har tre gange tidligere været suspenderet. Forsamlingen ville have 108 medlemmer og dens ansvarsområder ligner dem, Wales¿ lovgivende forsamling har.

Historie: England har eksisteret som en enhed siden det 10. århundrede. Unionen mellem England Wales blev påbegyndt i 1284 men blev ikke formaliseret før 1536. I 1707 blev England og Skotland enige om sammen at danne Storbritannien. Irland kom med i unionen i 1801. Den engelsk-irske traktat fra 1921 formaliserede opdelingen af Irland: seks nordirske regioner forblev en del af Storbritannien, mens resten forblev selvstændigt. Storbritannien blev verdens førende nation på det industrielle og økonomiske område i 1800-tallet. Den britiske flåde beherskede verdenshavene, og på dets højdepunkt omfattede det britiske imperium en fjerdedel af jordens landområder. Storbritannien spillede en ledende rolle indenfor videnskab, litteratur og udviklingen af det parlamentariske demokrati. Landets militære kræfter blev tappet under det 20. århundredes verdenskrige, der efterlod Storbritannien på sejrherrernes side men med en forældet og nedslidt industri. Landets dage som dominerende verdensmagt var talte. Imperiet smuldrede, koloniherredømmet i Afrika og Asien blev tilendebragt i 1970´erne, bortset fra Hong Kong, der først blev tilbagegivet til Kina i 1997. Mens erindringen om det britiske imperium og britisk verdensherredømme fortoner sig, har England udvist en voksende interesse for det øvrige Europa og påtaget sig en mere aktiv og engageret rolle i EU-sammenhæng. Under Tony Blair er det yderligere blevet betonet, at landet må spille en aktiv rolle i EU og på længere sigt også indgå i ØMU¿en.

Storbritannien er en del af The Commonwealth. The Commonwealth består af 53 lande med tilsammen 1,8 mia. indbyggere. Canada, Indien, Pakistan, Malaysia, Australien, New Zealand, Nigeria og Cameroun er eksempler på commonwealth lande, men også små øer og øgrupper er medlemmer, hvilket Seychellerne, Malta, Cypern og Fiji er eksempler på. Den britiske monark er den officielle leder af The Commonwealth, men ikke af medlemslandene. De kan stadig være republikker. Storbritannien blev medlem af EU i 1973.
Storbritannien er medlem af NATO.

Research: MALTE PIHL

Kilder: CIA World Factbook, www.gov.uk, www.wales.gov.uk, www.scotland.gov.uk, www.nics.gov.uk, www.statistics.gov.uk, www.thecommonwealth.org

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea, eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her