Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 3: Inuit Circumpolar Conference, ICC

Sheila Watt-Cloutier er præsident for Inuit Circumpolar Conference - den internationale organisation, der repræsenterer de 150.000 inuit, der bor i de arktiske regioner af Alaska, Canada, Grønland og Rusland.

Opgave

Inuits oprindelige erhvervskultur var præget af bæredygtighed på naturens præmisser.

Denne leveform og kultur er nu truet både af påvirkningen af den moderne industrikultur og af den globale opvarmning. ICC gør et stort arbejde for at fortælle resten af verden, hvordan den globale udvikling påvirker deres fremtid.

Læs reportagen "Inuitter til kamp mod de rige lande" samt temaartiklen "Kyoto-aftalen".

a) Giv en kort redegørelse for de områder, ICC beskæftiger sig med.

b) Giv en kommenteret redegørelse for de væsentligste problemer for ICC, som det fremgår af interviewet med Sheila Watt-Cloutier.

c) På hvilken måde vil USA's tilslutning til Kyoto-aftalen kunne påvirke udviklingen for inuit?

d) Giv en vurdering af Bjørn Lomborgs meninger angående prioriteringen af globale miljøproblemer.

Relaterede artikler


01-04-2004

Inuitter til kamp mod de rige lande

Inuitterne føler, at deres kultur er ved at blive ødelagt af de rige landes mangel på respekt for naturen. Derfor danner de nu en alliance med de små ø-nationer for at lægge pres på lande som USA. Explorer har mødt inuitternes præsident.

Links

ICC - Inuit Circumpolar Council (Engelsk)
Inuit Circumpolar Council (ICC) er en regional samarbejsorganisation, der blev stiftet i 1977 i Barrow i Alaska. Organisationen repræsenterer ca. 150.000 mennesker, der lever i de arktiske områder i Alaska, Canada, Grønland og Rusland. Hjemmesiden indeholder bl.a. nyheder og en ordbog med forklaringer på forkortelser.

Institut for Miljøvurdering (Dansk)
Meget overskuelig hjemmeside for det nu nedlagte institut, hvor Bjørn Lomborg var chef. Instituttets rapporter er stadig alle tilgængelige i fuld længde og findes nemt ved hjælp af henvisningerne til publikationer fra forsiden.

Temaartikler

Kyoto-aftalen
En international klimaaftale - Kyoto-aftalen - skal forsøge at nedbringe udledningen af de drivhusgasser, der menes at være skyld i en stor del af den globale opvarmning.

Artikler fra JP's arkiv
Hvis du vil vide mere