Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 7: Klimaforandring set fra Iqaluit

Mange forskere mener, at de største ændringer i klimaet vil komme i de arktiske egne.

Opgave

Det viser de mange klimamodeller, som bruges til at lave beregninger af bl.a. temperaturudviklingen. Der er dog i dag ikke sikre videnskabelige observationer, der viser, at forandringen allerede er begyndt.

Fangerne i de arktiske egne er de første til at mærke klimaændringerne, da de lever i pagt med naturen. De har en historie at fortælle, som videnskaben lytter til.

Der er problemer, men også positive træk ved forandringen, som kan komme området til gode.

Læs reportagen "Klimaet i Arktis er forandret" og temaartiklen "Klimaændringer i Arktis".

a) Skriv en liste over de dyre- og plantearter, der har fået det henholdsvis vanskeligere og bedre i de seneste år.

b) Hvorfor har rensdyrene fået det dårligere, mens fiskene har det bedre?

c) Giv en vurdering af de positive virkninger, som en temperaturstigning kan have på de økonomiske muligheder for Nunavut.

Relaterede artikler


28-03-2004

Klimaet i Arktis er forandret

Hverken forskere eller lokale jægere er længere i tvivl om, at klimaet i Arktis er forandret. Især havisen har ændret sig med drastiske konsekvenser for mennesker, dyr og planter. JP Explorer er kommet til det arktiske Canada.

Links

Klimaskinen fra DMI (Dansk)
Animationer med klimaets udvikling både i fortid, nutid og fremtid. Fremtidens vejr afhænger af mange forskellige faktorer både fysiske og menneskelige. På hjemmesiden vises beregnede udviklinger i vejrliget år for år frem til år 2089 ved forskellige fremtidsscenarier. Danmarks Meteorologiske Institut og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg står bag modellerne.

Temaartikler

Klimaændringer i Arktis
Havisen omkring Nordpolen skrumper, ligesom indlandsisen på Grønland er begyndt at smelte. Arktis er det område på kloden, der vil blive kraftigst berørt af de klimaændringer, der allerede er i fuld gang.

Hvis du vil vide mere