Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 8: Klimamodellerne og arktiske områder

Verden over er forskere beskæftigede med at undersøge, hvordan og hvorfor Jordens vejr- og klimaforhold ændrer sig.

Opgave

Med et stort datamateriale fra meteorologiske målinger gennem mere end 100 år, med iskerneboringer og sedimentprøver fra havbunden osv. kombineret med nutidens kraftige computere, har forskerne i dag mulighed for at opstille modeller for fremtidens klima. Fremtidens vejr og klima afhænger af mange komplicerede faktorer i naturen f.eks. Solen, vulkanudbrud og ændringer i havstrømme. Men også befolkningsudvikling, industrialisering, energiforbrug o.lign. er med til at påvirke udviklingen.

Læs temaartiklen "klimaændringer i Arktis" og brug linket til Klimamaskinen. Ved hjælp af linket til Klimaskinen hos DMI kan du se, hvordan vejret kan påvirkes i fremtiden.

a) Afprøv Klimaskinen med input af forskellige forudsætninger (følg vejledningen i materialet).

b) Prøv at finde den simulation, der giver den mindste påvirkning af temperaturen for Arktis.

c) Prøv at finde den simulation, der giver den største påvirkning af temperaturen for Arktis.

d) Hvordan tror du, at klimaet vil udvikle sig? Hvilket scenarium viser dette?

e) Giv en vurdering af de virkninger, det vil have på miljøet i Arktis.

f) Giv en vurdering af, hvad der skal til for at mindske udslippet af CO2.

Links

Klimaskinen fra DMI (Dansk)
Animationer med klimaets udvikling både i fortid, nutid og fremtid. Fremtidens vejr afhænger af mange forskellige faktorer både fysiske og menneskelige. På hjemmesiden vises beregnede udviklinger i vejrliget år for år frem til år 2089 ved forskellige fremtidsscenarier. Danmarks Meteorologiske Institut og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamburg står bag modellerne.

Temaartikler

Klimaændringer i Arktis
Havisen omkring Nordpolen skrumper, ligesom indlandsisen på Grønland er begyndt at smelte. Arktis er det område på kloden, der vil blive kraftigst berørt af de klimaændringer, der allerede er i fuld gang.

Hvis du vil vide mere