Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 11: Permafrost

I områder, hvor årets gennemsnitstemperatur er under frysepunktet, vil jorden i en vis dybde altid være frosset.

Opgave

De øverste jordlag tør op om sommeren, men da smeltevand og regnvand ikke kan trænge ned gennem permafrosten, bliver der mange småsøer og sumpede områder i lavningerne.

a) Sammenlign kort over udbredelsen af permafrost med kort, der viser områder med polarklima. Er der forskelle og ligheder?

b) Opregn og diskuter de skadevirkninger, det vil give lokalt og globalt, hvis permafrosten forsvinder.

Links

Klimakort (Engelsk)
Kortet viser en opdateret version af et Köppen-Geiger klimakort, som viser Jorden inddelt i en række forskellige klimazoner.

Permafrost

Hvis du vil vide mere