Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 38: Menneskene og klimaet i Grønland

Grønlands klima har ikke altid været, som det er i dag. Der har været koldere og varmere perioder - og det har haft en betydning for de folk, der boede der.

Opgave

Læs temaartiklen "Nålen og harpunen" og brug linket til Geus og deres "Viden om Ilulissat Isfjord".

Find den første figur i "Viden om Ilulissat Isfjord", der viser de grønlandske inuit-kulturer og klimaet i Grønland de seneste 4.500 år.

1) Hvordan er klimaet, når en ny befolkningsgruppe rykker ind i Grønland?

2) Hvordan er klimaet, når en kultur forsvinder igen?

3) Hvilke af de seks kulturer klarede sig kortest tid i Grønland?

4) Prøv ud fra oplysningerne i temaartiklen at liste de mulige årsager til, at nordboerne forsvandt.

Links

Geus: Viden om Ilulissat Isfjord (Dansk)
På hjemmesiden for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland kan man læse hele den bog, der blev udgivet i forbindelse med, at Ilulissat Isfjord blev udnævnt til verdensarvsområde. I et forståeligt sprog forklares, hvorfor isfjorden er så enestående et område. 

Temaartikler

Nålen og harpunen
Gennem godt 4.500 år afløste forskellige inuit-kulturer hinanden i Grønland.

Hvis du vil vide mere