Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 34: Dyrene og naturen

Der er et meget fint samspil mellem dyrene og naturen i de arktiske egne, hvor selv små ændringer kan få store konsekvenser.

Opgave

Læs temaartiklen "Arktiske dyr - tilpasset til at bo koldt".

Inddel klassen i grupper, der vælger hver sit arktiske dyr. Grupperne læser om deres dyr i artiklerne under temaet "Natur og dyreliv i Arktis".

1) Forklar, hvordan jeres dyr har tilpasset sig levevilkårene i de arktiske egne.

2) Undersøg på Grønlands Naturinstituts hjemmeside under punktet "Dyr og planter", om der er specielle forhold, der gør sig gældende for det valgte dyr. Er det et truet dyr? Er det fredet? Eller er der for mange af dem?

3) Hvad gør man for at ændre på tilstanden? Diskuter, hvorfor disse tiltag er nødvendige.

4) Fremlæg resultaterne for klassen og diskuter, hvorfor nogle dyr klarer sig meget godt og andre dårligere.

Links

Grønlands Naturinstitut (Dansk)
Grønlands Hjemmestyres center for naturforskning. Instituttet skal opbygge viden om dyr og planter i og omkring Grønland. På sitet finder man både nyheder, relevante bogomtaler og deciderede forskningsartikler.

Temaartikler

Arktiske dyr - tilpasset til at bo koldt
Man skulle umiddelbart tro, at det kun var store dyr med tyk pels, der kunne overleve vinteren i Arktis. Men også visse fugle, fisk og insekter har tilpasset sig kulden.

Undervisningsartikel
Arktiske dyr - tilpasset til at bo koldt
Man skulle umiddelbart tro, at det kun var store dyr med tyk pels, der kunne overleve vinteren i Arktis. Men også visse fugle, fisk og insekter har tilpasset sig kulden.

Hvis du vil vide mere