Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 27: Knud Rasmussen og "Fødelands-Kærlighed"

Da Knud Rasmussen var 17 år og befandt sig i Danmark, beskrev han i en stil sit forhold til Grønland.

Opgave

Læs uddraget fra Knud Rasmussens stil i temaartiklen "Den levende Fødelands-Kærlighed".

a) Diskutér, hvad fædrelandskærlighed er for jer.

b) "Der er intet Land i denne Verden, som i den Grad er blevet mishandlet af latterlige Fordomme, som Grønland". Sådan skriver Knud Rasmussen i sin stil. Diskutér, om I har fordomme om Grønland - og i så fald hvilke?

c) Hvordan aflives fordomme?

d) Diskutér, hvilke fordomme udlændinge måtte have om Danmark.

Undervisningsartikel
"Den levende Fødelands-kærlighed"
Knud Rasmussen gik i skole i Danmark, fra han var 12-20 år. Her er, hvad han skrev bagerst i sin stilebog om savnet af sit fødeland og om den fordomsfuldhed, han mødte i det danske samfund, når talen faldt på Grønland og grønlandske forhold.

Undervisningsartikel
"Den levende Fødelands-kærlighed"
Knud Rasmussen gik i skole i Danmark, fra han var 12-20 år. Her er, hvad han skrev bagerst i sin stilebog om savnet af sit fødeland og om den fordomsfuldhed, han mødte i det danske samfund, når talen faldt på Grønland og grønlandske forhold.

Hvis du vil vide mere