Sitemap | Avanceret søgning |

Natur og dyreliv i Arktis

Både naturen og dyrelivet i Arktis er tilpasset det kolde klima, hvor temperaturen sjældent kommer op over 10 grader.

Temaartikler

Arktiske dyr - tilpasset til at bo koldt
Man skulle umiddelbart tro, at det kun var store dyr med tyk pels, der kunne overleve vinteren i Arktis. Men også visse fugle, fisk og insekter har tilpasset sig kulden.

Grønlandssælen - udbredelse og fangst
Før i tiden var sælfangst eksistensgrundlaget for den grønlandske befolkning, men også i dag er den det eneste erhvervsgrundlag i dele af landet.

Hvaler i Nordatlanten
Havmiljøet i Nordatlanten er særdeles produktivt, og havet er rigt på både hvirvelløse dyr, fisk og havpattedyr.

Hvalrossen - og dens spisevaner
Selvom hvalrossen er et af de største og mest karismatiske af de arktiske dyr, er mange aspekter af dens liv kun sparsomt kendt. Forskere fra Grønlands Naturinstitut har med held afluret hvalrossen en del af dens hemmeligheder.

Hvalrossen - sælernes kæmpe
Efter at være næsten udryddet er hvalrosbestanden i Østgrønland på vej frem igen.

Isbjørn eller leopardsæl - jobbet er det samme
Dyrearter, der er adskilt af meget store afstande, er typisk udviklet helt uafhængigt af hinanden. Alligevel kan deres rolle i økosystemerne være helt den samme. Her sammenlignes to par, der udfylder samme rolle hvert deres sted.

Isbjørnen - verdens største landlevende rovdyr
Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr. Den vejer op mod 400 kg, og hvis den står oprejst, er den over 3 meter høj.

Lemmingen - den arktiske valuta
Lemmingen, en lille muse-lignende gnaver, har stor betydning for det arktiske dyreliv. Den danner fødegrundlag for mange af de arktiske rovdyr og er blandt andet altafgørende for overvintring af sneuglen, hermelinen og polarræven. Denne betydning for det arktiske økosystem har bevirket, at lemmingen ofte indgår i myter og fortællinger hos inuit og andre nordiske folkeslag.