Sitemap | Avanceret søgning |

Klimaet i Arktis

Arktis er et af brændpunkterne i de klimatiske ændringer. Overalt i Arktis sker smeltningen af is og optøningen af permafrost hurtigere end tidligere.

Temaartikler

Gletsjerne smelter
Over det meste af kloden smelter gletsjerne. På en enkelt sommer forsvandt 10 pct. af gletsjerne i Alperne. Samtidig viser nye data fra ni forskellige bjergkæder, at afsmeltningen er fordoblet fra 2004 til 2006.

Grønland smelter
Klodens klima er under voldsom forandring. Ingen steder er forandringerne så voldsomme som i Grønland.

Klimaændringer i Arktis
Havisen omkring Nordpolen skrumper, ligesom indlandsisen på Grønland er begyndt at smelte. Arktis er det område på kloden, der vil blive kraftigst berørt af de klimaændringer, der allerede er i fuld gang.

Klodens klima under evig forandring
Medierne er fyldt med historier om overraskende klimaforandringer. Men klimaændringer er ikke noget nyt. Klimaet har altid ændret sig.

Nordpolen snart isfri?
Aldrig tidligere har der været så lidt is omkring Nordpolen som i efteråret 2007. Ifølge isforskere kan Nordpolen være isfri om blot 15-20 år.

Vandet i verdenshavene vil stige
Mennesker, som lever på lavtliggende småøer, risikerer, at deres hjem forsvinder i havet i løbet af de næste 100 år.

Vejret og havet
Verdenshavene dækker mere end 70 pct. af Jordens overflade. Her flyttes varme og kulde rundt i netværk af strømme. Golfstrømmen kan være truet af et varmere klima.