Sitemap | Avanceret søgning |

Grønland smelter

Klodens klima er under voldsom forandring. Ingen steder er forandringerne så voldsomme som i Grønland.

Af Lars From
Publiceret 08-05-2008

Grønland er ikke blot verdens største ø, det er også hjemsted for verdens næststørste iskappe. Kun på Antarktis finder man mere is end i Grønland. Derfor har det vakt stor opmærksomhed, at den grønlandske is i løbet af de seneste ca. 10 år er begyndt at smelte.


Grønlands is smelter
Den grønlandske is er begyndt at smelte i løbet af de seneste 10 år.
Foto: Casper Dalhoff
 

Ifølge is- og klimaforskerne forsvinder der i øjeblikket mellem 100 og 200 kubikkilometer is fra Grønland om året, hvilket svarer til astronomiske
100.000-200.000 milliarder liter vand.

Men det bliver meget værre. Nye beregninger viser, at afsmeltningen om knap 100 år vil være mindst dobbelt så stor. Andre frygter, at det vil gå endnu hurtigere.
Eksperterne i FN's Klimapanel, IPCC, forudser, at den globale gennemsnitstemperatur på kloden vil stige med to-fire grader i løbet af dette århundrede. Hvis det blot bliver to grader varmere globalt, vil det ifølge klimaeksperterne føre til et cirka fem grader varmere klima i Grønland.
»Sker det, vil omkring en tredjedel af isen i Grønland formentlig smelte i løbet af nogle århundreder, hvilket vil få vandstanden i verdenshavene til
at stige med omkring to meter,« lyder det fra professor Dorte Dahl-Jensen, én af verdens førende iskerneforskere,  Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

Ingen forventer, at hele indlandsisen med et smelter, men tidshorisonten flytter sig. For godt et år siden lød vurderingen, at der i værste fald ville gå mindst 1.000 år, før hele isen i Grønland kunne være smeltet. Nu siger nogle af verdens førende klimaforskere, at det - igen i værste fald - vil kunne ske på omkring 600 år.

Ingen ved præcis, hvor varmt det vil blive i Grønland. Der vil helt sikkert blive meget store lokale variationer. Inde midt på isen vil det formentlig tage noget længere tid, før temperaturen stiger, end ude ved kysten, hvor de stigende temperaturer i verdenshavene hjælper varmen godt på vej.

Klimaforskerne hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har ved hjælp af detaljerede modelberegninger regnet sig frem til et bud på, hvor meget temperaturen vil være steget i Grønland i 2080:

Ved vestkysten af Grønland venter man en stigning på 7-8 grader, mens man forventer, at temperaturen vil stige 12 grader langs østkysten. Det er især om vinteren og om foråret, at det bliver varmere, mens effekten vil være mindre om efteråret og om sommeren, konkluderer eksperterne.

Mange steder i Grønland ser man, at isen skrumper. Mest dramatisk er det formentlig ved gletsjeren nord for Ilulissat i Vestgrønland. De seneste år har isen her trukket sig tilbage med en fart, der er kommet bag på selv de mest garvede klimaforskere. Den mest aktive gletsjer har trukket sig 50 kilometer tilbage, hvoraf hovedparten er sket de seneste 10-15 år. Farten på tilbagetrækningen har været på flere kilometer om året - eller adskillige meter hver eneste dag - så man har kunnet se isen forsvinde med det blotte øje.

Det er især ude ved kysten, at man kan se, isen skrumper. Men der er også steder i Grønland, hvor isen vokser. Det sker især oppe på toppen af indlandsisen og hænger sammen med, at der i et varmere klima kommer mere nedbør, hvilket i Grønland især vil sige mere sne. Sne oppe på toppen af isen omdannes efterhånden til is, hvorved indlandsisen bliver tykkere. Til gengæld skrumpen isen endnu mere langs kanten af iskappen.

Mens de fleste klimaeksperter og politikere er bekymrede og advarer mod konsekvenserne af klimaforandringerne i Grønland, rummer et varmere klima i det store land også nogle helt nye muligheder:

Fiskeriet vil få bedre vilkår. Søfarten kan formentlig på sigt begynde at sejle nord om Canada via Nordvestpassagen, hvorved Grønland kan få en del international skibstrafik. Der er også helt nye muligheder for at drive landbrug i Grønland. Endelig ligger der i den grønlandske undergrund formentlig enorme oliereserver, som det bliver muligt at udnytte, hvis det bliver varmere, og der bliver mindre is og kulde. Danmark og det grønlandske hjemmestyre er derfor i fuld gang med en kamp om retten til den dyrebare undergrund.

Hvis al isen i Grønland smelter, vil det få vandstanden i verdenshavene til at stige med ca. seks meter, hvilket vil give problemer mange andre steder i verden end i Grønland. 

09-09-2006

Se dem før de smelter

Kæmpestore isbjerge er den største attraktion i Ilulissat (Jakobshavn) på Grønlands vestkyst. Men de smelter.

Klimaet i Arktis
Arktis er et af brændpunkterne i de klimatiske ændringer. Overalt i Arktis sker smeltningen af is og optøningen af permafrost hurtigere end tidligere.
Gå til tema