Sitemap | Avanceret søgning |

Klimaændringer i Arktis

Havisen omkring Nordpolen skrumper, ligesom indlandsisen på Grønland er begyndt at smelte. Arktis er det område på kloden, der vil blive kraftigst berørt af de klimaændringer, der allerede er i fuld gang.

Af Lars From og Lisbeth Bjerre
Publiceret 13-02-2004

Havisen i Det Arktiske Ocean har om sommeren normalt dækket mellem 5 og 5,5 millioner kvadratkilometer. Et areal, der er 122 gange større end Danmark. Men siden 1990'erne er isen begyndt at skrumpe. I september 2007 var 40-45 pct. af isen væk - et område på størrelse med det meste af Vesteuropa var pist væk.

Isens størrelse varierer efter årstiderne og er størst mellem marts og maj, hvor den typisk dækker cirka 15 millioner kvadratkilometer, mens isens udstrækning er mindst i september.

Men det arktiske område er mere end bare vand og is. Rundt omkring det store hav ligger de arktiske landområder, der omfatter nordkysten af Rusland, Canada og Alaska, det nordligste Norge, store dele af Island samt hele Grønland.

I løbet af de seneste 100 år er den globale gennemsnitstemperatur steget med omkring 0,74 grader celsius, mens det i de arktiske områder typisk er blevet 1-2 grader varmere. De højere temperaturer mærkes for alvor i Arktis, hvor den varmere atmosfære får sne og is til at smelte. Når dette sker, formindskes refleksionen af sollys, og det skaber yderligere opvarmning, da 90 pct. af den tilførte solenergi reflekteres tilbage til rummet i is- og snedækkede områder. Det vil sige, at når isen forsvinder, reflekteres en mindre del af solenergien bort, og dermed stiger temperaturerne endnu hurtigere.

Nye målinger fra forskere på Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, viste, at isen omkring Nordpolen i september 2007 havde den mindste udstrækning, man nogensinde har registreret. Ifølge seniorforsker Leif Toudal Pedersen fra DMI skyldes den ekstreme issituation især to ting: Den globale opvarmning og særlige strømforhold i området omkring Nordpolen i sommeren 2007.

Leif Toudal og andre klimaforskere som professor i meteorologi ved Københavns Universitet Eigil Kaas frygter, at havet omkring Nordpolen - om sommeren - kan være isfri allerede om 15-20 år, hvis udviklingen fortsætter, og ikke om 30-40 år, som ellers hidtil har været det mest pessimistiske bud.

Bogen "High-Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate - Ten years of Monitoring and Research at Zackenberg Research Station, Northeast Greenland", som i april 2008 blev udsendt af Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, under Aarhus Universitet og Dansk Polarcenter, viser, at den globale opvarmning vil ramme ekstremt voldsomt i Arktis. Ifølge bogen vil temperaturen langs Grønlands vestkyst i løbet af de næste 60-70 år stige med 7-8 grader, mens det vil blive ca. 12 grader varmere langs østkysten. Området omkring øgruppen Svalbard nord for Norge vil få den kraftigste gennemsnitlige temperaturstigning på ikke mindre end 18 grader. Det er især om vinteren og om foråret, at det vil blive varmere, vurderer klimaforskerne, mens den globale opvarmning vil ramme mindre voldsomt sommer og efterår.

Ud over den nuværende globale opvarmning har der også altid været relativt store naturlige klimaskift i Arktis. To medarbejdere fra DMI, Torben Schmith og Carsten Hansen, har ved hjælp af DMI's arkiv af gamle iskort og logbøger fra skibe kortlagt, hvor meget havis der flyder fra Det Arktiske Ocean og ud i Atlanterhavet. Resultaterne viser, at der hvert år i gennemsnit flyder 3.000-4.000 kubikkilometer havis ud gennem Framstrædet mellem Nordøstgrønland og Svalbard. Men mængden varierer. Ifølge de 200 år gamle iskort og logbøger steg den såkaldte iseksport fra 1860'erne til slutningen af 1800-tallet for så at aftage igen frem til 1940'erne. Herefter øgedes iseksporten frem til omkring 1970, hvorefter reduktionen op mod i dag begyndte. Ifølge de to forskere er den reduktion af isen, der er registreret, siden satellitobservationerne tog fart i 1970'erne, således ikke enestående, og den skyldes i hvert fald delvis en langsom og naturlig variation i klimasystemet.

Afsmeltningen af havisen får ikke vandstanden i verdenshavene til at stige, da isen i forvejen flyder i vandet. Hvis landisen derimod smelter, og vandet løber ud i havet, vil vandstanden stige. Det varmere klima skaber allerede nu problemer på landjorden mange steder i Arktis, hvor de høje temperaturer får permafrosten til at forsvinde. Permafrost er en forkortelse af permanent frost og beskriver den situation, hvor kun et tyndt toplag jord, der kaldes det aktive lag, tør hver sommer. Det frosne lag nedenunder kan nå ned til en dybde på 1.500 meter i de koldeste områder. Det aktive lag er et par centimeter tykt i de nordligste vådområder i Arktis og når ned til et par meters dybde i varmere og mere tørre områder. I nogle områder i Arktis kollapser huse og veje, når jorden tør op og ikke længere kan bære tunge bygninger. I Alaska er man f.eks. nødt til at skabe kunstig permafrost langs halvdelen af den olie-pipeline, der går gennem hele staten fra nord til syd.

Der er dog også positive effekter af et varmere klima i det ellers kolde Arktis. Mindre havis betyder, at man formentlig i løbet af nogle år kan sejle nord om Alaska og Sibirien via Nordøst- eller Nordvestpassagen. Afsmeltningen af isen kan også få konsekvenser for økologien i Arktis. Nogle planter vil få bedre vækstbetingelser, mens andre vil have svært ved at overleve.

Samtidig vil især isbjørnen få alvorlige problemer, fordi den i dag er afhængig af at fange sin føde fra kanten af havisen. Nogle forskere frygter, at isbjørnen kan blive helt udryddet i løbet af de næste 50-100 år, mens andre mener, at den vil være i stand til at tilpasse sig livet i et markant varmere klima.

Links

Interaktivt kort Arktis (Engelsk)
Interaktive kort, der viser temperatur, både i celcius og fahrenheit samt nedbør for klimastationer i Arktis. Har fin linksamling opdelt efter om hjemmesiderne omhandler Arktis, Antarktis eller begge polerne. Hjemmesiden er oprettet i forbindelse med et kursus i polar meteorologi ved Naval Postgraduate School i Monterey.

Klimaet i Arktis
Arktis er et af brændpunkterne i de klimatiske ændringer. Overalt i Arktis sker smeltningen af is og optøningen af permafrost hurtigere end tidligere.
Gå til tema

Ilulissat
Isbjerg i Isfjorden ved Ilulissat på Grønlands vestkyst.
Foto: Casper Dalhoff