Sitemap | Avanceret søgning |

DR Congo

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Centralafrika, nordøst for Angola

Areal: Ialt: 2.345.410 km2 Land: 2.267.600 km2 Vand: 77.810 km2

Landegrænser: Ialt: 10.271 km Grænselande: Angola 2.511 km, Burundi 233 km, Centralafrikanske Republik 1.577 km, Republikken Congo 2.410 km, Rwanda 217 km, Sudan 628 km, Uganda 765 km, Zambia 1.930 km

Kystlinje: 37 km

Klima: Tropisk. Varmt og fugtigt i flodområdet ved Ækvator. Køligere og mere tørt i det sydlige højland; køligere og mere vådt i det østlige højland. Nord for Ækvator er der regntid fra april til oktober og en tør sæson fra december til februar. Syd for Ækvator er der regntid fra november til marts og en tør sæson fra april til oktober.

Naturgeografi: Det store, centrale område er lavtliggende; bjerge i øst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m Højeste punkt: Margherita Peak (Mount Stanley) 5.110 m

Råstoffer: Kobolt, kobber, cadmium, råolie, industrielle- og ædelstens-diamanter, guld, sølv, zink, mangan, tin, uran, radium, bauxit, jernmalm, kul, vandkraft

Naturkatastrofer: Periodiske tørke i syd; vulkansk aktivitet

Geografi - note: Ækvator skærer gennem landet. Congo har en meget smal stribe land, der kontrollerer den sydlige del af floden Congo og udgør den eneste vandvej ud til det sydlige Atlanterhav. Der findes tæt, tropisk regnskov i det centrale flodområde og det østlige højland. People

Befolkning: 47.440.362 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 48% (mænd 11.418.713; kvinder 11.378.403) 15-64 år: 49% (mænd 11.412.269; kvinder 11.980.993) 65 år og derover: 3% (mænd 541.435; kvinder 708.549) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 2,34% (1997)

Fødsler: 47,66 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 16,61 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 105,7 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 47,03 år Mænd: 45,16 år Kvinder: 48,95 år (1997)

Fertilitet: 6,58 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Mere end 200 afrikanske etniske grupper, hvoraf flertallet er bantu. De fire største stammer er Mongo, Luba, Kongo (alle bantu) og Mangbetu-Azanda (hamitic), og de udgør til sammen ca. 45% af befolkningen

Religioner: Romersk katolske 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre sekter og oprindelige trosretninger 10%

Sprog: Fransk (officielt sprog), lingala (et lingua franca-handelssprog), kingwana (en dialekt af kiswahili eller swahili), kikongo, tshiluba

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive fransk, lingala, kingwana eller tshiluba) Hele befolkningen: 77,3% Mænd: 86,6% Kvinder: 67,7% (1995) Government

Styreform: Republik med et stærkt præsident-styre

Hovedstad: Kinshasa

Valgret: 18 år; almindelig og obligatorisk

Politiske partier og ledere: sole legal party until January 1991 - Popular Movement of the Revolution or MPR; andre parties include Union for Democracy og Social Progress or UDPS [Etienne TSHISEKEDI wa Mulumba]; Democratic Social Christian Party or PDSC; Union of Federalists og Independent Republicans or UFER; Unified Lumumbast Party or PALU [Antoine GIZENGA]; Union of Independent Democrats or UDI [Leon KENGO wa Dondo]

BNP: Købekraftsparitet - 112,37 milliarder kr. (1995)

BNP - effektiv vækst rate: -0,7% (1995)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 2.700 kr. (1995)

Inflation - pris indeks: 542% (1995)

Arbejdsstyrke: Ialt: 14,51 millioner (1993) Fordelt på erhverv: Landbrug 65%, industri 16%, serviceerhverv 19% (1991)

Arbejdsløshedsprocent: Ikke opgjort

Industri: Minedrift, forarbejdning af mineraler, forbrugsgoder (inklusive tekstiler, fodtøj, cigaretter, fødevarer og drikkevarer), cement, diamanter

Jordbrugsprodukter: Kaffebønner, sukker, palmeolie, gummi, te, kinin, tapioka (en slags sago), bananer, rodfrugter, majs, frugt; trævarer

Eksport: Ialt: 10,01 milliarder kr. (anslået 1995) Varer: Diamanter, kobber, kaffe, kobolt, råolie Samhandelspartnere: Belgien, USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan, Sydafrika

Import: Ialt: 8,51 milliarder kr. (anslået 1995) Varer: Varige forbrugsgoder, fødevarer, minedrift og andre maskiner, transport-udstyr, brændstof Samhandelspartnere: Belgien, Sydafrika, USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien

Udlandgæld: 93,98 milliarder kr. (1995)

Økonomisk bistand: Modtager: Ikke opgjort

Møntfod: 1 zaire (Z) = 100 makuta

Telefoner: 34.000 (1991)

Fjernsyn: 55.000 (1992) Transportation

Jernbaner: Ialt: 5.138 km (1995); note - kun en meget begrænset del af jernbanenettet er i brug pga. borgerkrig

Landeveje: Ialt : 145.000 km Asfalteret: 2.500 km Ikke asfalteret: 142.500 km (1993)

Vandveje: 15.000 km inklusive floden Congo, dens bifloder og ikke-forbundne søer

Rørledninger: Olieprodukter 390 km

Havne: Banana, Boma, Bukavu, Bumba, Goma, Kalemie, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Matadi, Mbandaka

Lufthavne: 216 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 10.232.612 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 313,26 millioner kr. (1990)

Udgifer til militær i procent af BNP: 1,5% (1990) Transnational Issues

Internationale konflikter: Grænsen mellem Den Demokratiske Republik Congo, Tanzania og Zambia i søen Tanganyika er muligvis ikke længere usikker, siden det blev uofficielt oplyst, at en grænsestrid mellem Den Demokratiske Republik Congo og Zambia er afklaret. En lang strækning af grænsen til Republikken Congo langs floden Congo er ikke fastlagt (der er ikke foretaget nogen deling af floden eller dens øer)

Illicit drugs: Illegal producent af cannabis, mest til det indenlandske forbrug