Sitemap | Avanceret søgning |

Zambia

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Det sydlige afrika øst for Angola

Areal: Ialt: 752.610 km2 Land: 740.720 km2 Vand: 11.890 km2

Landegrænser: Ialt: 5.664 km Grænselande: Angola 1.110 km, Den Demokratiske Republik Congo 1.930 km, Malawi 837 km, Mozambique 419 km, Namibia 233 km, Tanzania 338 km, Zimbabwe 797 km

Kystlinje: 0 km (indlandsstat)

Klima: Tropisk, modereret af højdeforskellene; regntid oktober til april

Naturgeografi: Mest højslette med enkelte bakker og bjerge

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Zambezi-floden 329 m Højeste punkt: I Mafinga Hills 2.301 m

Råstoffer: Kobber, kobolt, zink, bly, kul, smaragder, guld, sølv, uran, vandkraft

Naturkatastrofer: Tropiske storme (november til april)

Geografi - note: Indlandsstat People

Befolkning: 9.349.975 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 49% (mænd 2.315.739; kvinder 2.286.829) 15-64 år: 48% (mænd 2.212.021; kvinder 2.301.354) 65 år og derover: 3% (mænd 112.134; kvinder 121.898) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 2,02% (1997)

Fødsler: 44,37 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 24,18 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 96,5 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 35,58 år Mænd: 35,58 år Kvinder: 35,59 år (1997)

Fertilitet: 6,48 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Afrikanere 98,7%, europæere 1,1%, andre 0,2%

Religioner: Kristne 50%-75%, muslimer og hinduer 24%-49%, oprindelige trosretninger 1%

Sprog: Engelsk (officielt sprog), store modersmål omfatter bemba, kaonda, lozi, lunda, luvale, nyanja, tonga og ca. 70 andre oprindelige sprog

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 78,2% Mænd: 85,6% Kvinder: 71,3% (1995) Government

Styreform: Republik

Hovedstad: Lusaka

Valgret: 18 år; almindelig

Politiske partier og ledere: Agenda for Zambia or AZ [Akashambatwa LEWANIKA]; Labor Party or LP [Chibiza MFUNI]; Liberal Progressive Front or LPF [Roger CHONGWE, president]; Movement for Democratic Process or MDP [Chama CHAKOM BOKA]; Movement for Multiparty Democracy or MMD [Frederick CHILUBA]; National Lima Party or NLP [Guy SCOTT og Ben KAPITA]; National Party or NP [Humphrey MULEMBIA]; United National Independence Party or UNIP [Kenneth KAUNDA]; Zambia Democratic Congress or ZADACO [Dean MUNG'OMBA]

BNP: Købekraftsparitet - 66,06 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 6,4% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 7.218,60 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 34% (1995)

Arbejdsstyrke: Ialt: 3,4 millioner Fordelt på erhverv: Landbrug 85%, minedrift, fremstilling og byggeri 6%, transport og serviceerhverv 9%

Arbejdsløshedsprocent: 22% (1991)

Industri: Kobber-minedrift og -forarbejdning, byggeri, fødevarer, drikkevarer, kemikalier, tekstiler, gødning

Jordbrugsprodukter: Majs, durra, ris, jodnødder, solsikkefrø, tobak, bomuld, sukkerrør, tapioka (en slags sago); kvæg, geder, svin, fjerkræ, mælk, æg, skind

Eksport: Ialt: 6,64 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Kobber, zink, kobolt, bly, tobak Samhandelspartnere: EU-landene, Japan, Sydafrika, USA, Saudi Arabien, Indien, Thailand, Malaysia

Import: Ialt: 6,74 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Maskiner, transport-udstyr, fødevarer, brændstof, olieprodukter, elektricitet, diverse varige forbrugsgoder Samhandelspartnere: Sydafrika, EU-landene, Japan, Saudi Arabien, USA

Udlandgæld: 49,03 milliarder kr. (1996)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 5 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 zambiansk kwacha (ZK) = 100 ngwee

Telefoner: 80.900 (1987)

Fjernsyn: 215.000 (1995) Transportation

Jernbaner: Ialt: 2.164 km (1995); note - omfatter 891 km af Tanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA), som driver 1860 km af banen mellem Dar es Salaam og New Kapiri Mposhi, hvor den forbindes med Zambia Railways jernbanenet. TAZARA er ikke en del af Zambia Railways

Landeveje: Ialt: 37.359 km Asfalteret: 6.575 km (inklusive 56 km motorvej) Ikke asfalteret: 30.784 km (1993)

Vandveje: 2.250 km, inklusive floderne Zambezi og Luapula samt søen Lake Tanganyika

Rørledninger: Råolie 1.724 km

Havne: Mpulungu

Lufthavne: 103 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49: 1.990.403 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 653,76 millioner kr. (1995)

Udgifer til militær i procent af BNP: 2,7% (1995) Transnational Issues

Internationale konflikter: Strid om punktet, hvor Zambia, Namibia, Botswana og Zimbabwe mødes. Grænsen mellem Zambia, Den Demokratiske Republik Congo og Tanzania i søen Tanganyika er muligvis ikke længere usikker, siden det blev uofficielt oplyst, at en grænsestrid mellem Den Demokratiske Republik Congo og Zambia er afklaret.

Ulovlige stoffer: Omskibningsområde for methaqualon, heroin og kokain på vej til Sydafrika og Europa. Regionalt centrum for hvidvaskning af penge