Sitemap | Avanceret søgning |

Namibia

Disse landefakta er udarbejdet i 1998

Placering: Det sydlige Afrika mellem Angola og Sydafrika, med kystlinie til det sydlige Atlanterhav

Areal: Ialt: 825.418 km2 Land: 825.418 km2 Vand: 0 km2

Landegrænser: Ialt: 3.824 km Grænselande: Angola 1.376 km, Botswana 1.360 km, Sydafrika 855 km, Zambia 233 km

Kystlinje: 1.572 km

Klima: Ørken; varmt og tørt; sparsomme og uregelmæssige regnfald

Naturgeografi: Mest højslette; ørkenen Namib Desert langs kysten; ørkenen Kalahari Desert i øst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m Højeste punkt: Konigstein 2.606 m

Råstoffer: Diamanter, kobber, uran, guld, bly, tin, lithium, kadmium, zink, salt, vanadium, naturgas, fisk; desuden regner man med reserver af olie, naturgas, kul og jernmalm

Naturkatastrofer: Længere tørkeperioder

Befolkning: 1.727.183 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 43% (mænd 379.158; kvinder 371.008) 15-64 år: 53% (mænd 444.523; kvinder 465.510) 65 år og derover: 4% (mænd 28.743; kvinder 38.241) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 2,94% (1997)

Fødsler: 37,08 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 7,72 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 45,6 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 64,91 år Mænd: 63,23 år Kvinder: 66,63 år (1997)

Fertilitet: 5,05 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Sorte 86%, hvide 6,6%, blandede 7,4%. Note: Ca. 50% af befolkningen tilhører Ovambo-stammen og 9% Kavangos-stammen; andre etniske grupper er: Herero 7%, damara 7%, nama 5%, caprivian 4%, bushmen 3%, baster 2%, tswana 0,5%

Religioner: Kristne 80%-90% (lutheranere mindst 50%, andre kristne 30%, indfødtes religioner 10%-20%

Sprog: Engelsk 7% (officielt sprog), afrikaans er det almindelige sprog for det meste af befolkningen og ca. 60% af den hvide befolkning, tysk 32%, oprindelige sprog (oshivambo, herero, nama)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 38% Mænd: 45% Kvinder: 31% (1960) Government

Styreform: Republik

Hovedstad: Windhoek

Valgret: 18 år; almindelig

Politiske partier og ledere: South West Africa People's Organization or SWAPO [Sam NUJOMA]; National Democratic Party for Justice or NDPFJ [Nbhwete NDJOBA]; Democratic Turnhalle Alliance of Namibia or DTA [Mishake MUYONGO, president]; United Democratic Front or UDF [Justus GAROEB]; Monitor Action Group or MAG [Kosie PRETORIUS]; Democratic Coalition of Namibia or DCN [Moses K. KATJIUONGUA]

BNP: Købekraftsparitet - 42,22 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 1,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 25.197 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 8% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 500.000 Fordelt på erhverv: Landbrug 49%, industri og handel 25%, serviceerhverv 5%, offentligt ansatte 18%, minedrift 3% (1994)

Arbejdsløshedsprocent: 21,8% (1993)

Industri: Kødpakning, forarbejdning af fisk, mejeriprodukter; minedrift (diamanter, bly, zink, tin, sølv, tungsten, uran, kobber)

Jordbrugsprodukter: Hirse, durra, jordnødder; kvæg; der er mulighed for fiskerifangster på mere end 1 million ton, men det udnyttes ikke

Eksport: Ialt: 9,87 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Diamanter, kobber, guld, zink, bly, uran, kvæg, forarbejdet fisk, skind Samhandelspartnere: Storbritannien, Sydafrika, Spanien, Japan (1994)

Import: Ialt: 10,56 milliarder kr. (anslået 1996) Varer: Fødevarer, olieprodukter og brændstof, maskiner og -udstyr, kemikalier Samhandelspartnere: Sydafrika 85%, Tyskland, USA, Japan (1994)

Udlandgæld: Ca. 2,14 milliarder kr. (1996)

Økonomisk bistand: Modtager: Ikke opgjort

Møntfod: 1 namibisk dollar (N$) = 100 cents

Telefoner: 89.722 (1992)

Fjernsyn: 27.000 (1993) Transportation

Jernbaner: Ialt: 2.382 km

Landeveje: Ialt: 40.450 km Asfalteret: 5.299 km Ikke asfalteret: 35.151 km (1995)

Havne: Luderitz, Walvis Bay

Lufthavne: 111 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 392.228 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 435,84 millioner kr. (finansåret 1995/1996)

Udgifer til militær i procent af BNP: 2,1% (FY95/96) Transnational Issues

Internationale konflikter: Strid om punktet, hvor Namibia, Botswana, Zambia og Zimbabwe mødes. Namibia har siden december 1995 ligget i strid med Botswana omkring den ubeboede ø Kasikili (Sidudu) Island i floden Linyanti (Chobe) River