Sitemap | Avanceret søgning |

Polen

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Centraleuropa, øst for Tyskland.

Areal:
I alt : 312.683 km 2
Land: 304.510 km2
Vand: 8.173 km 2

Landegrænser:
I alt: 2.888 km
Grænselande: Belarus 605 km, Tjekkiet 658 km, Tyskland 456 km, Litauen 91 km, Rusland (Kaliningrad Oblast) 206 km, Slovakiet 444 km, Ukraine 428 km.

Kystlinie: 491 km

Klima: Tempereret med kolde, skyede vintre med meget nedbør. Milde somre med jævnlige regnskyl og torden.

Naturgeografi: Hovedsageligt flat med bjerge langs den sydlige grænse.

Højeste og laveste punkt:
laveste punkt: Raczki Elblaskie -2 m
Højeste punkt: Rysy 2,499 m

Råstoffer:
Kul, svovl, kobber, naturgas, sølv, bly og salt.

Miljø: Situationen i Polen er blevet bedre siden 1989 efter at den tunge industri er blevet mindsket. Regeringerne efter kommunismen har vist større miljøhensyn end tidligere. Luftforureningen i landet er dog stadig alvorlig på grund af kul dioxcide udslip fra kraftværkerne, som er kulbaserede. Syreregnen har resulteret i skov ødelæggelser og vand forurening.

Befolkning: 38.615.239 (Juli 1997)

Aldersfordeling:
0-14 år: 21% (mænd 4.235.659; kvinder 4.038.016)
15-64 år : 67% (mænd 12.842.909; kvinder 13.020.736)
65 år og derover: 12% (mænd 1.698.505; kvinder 2.779.414) (juli 1997)

Befolknings tilvækst: 0% (1997)

Fødsler: 10,18 fødsler pr 1000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 9,82 deaths pr 1000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 13,6 dødsfald pr. 1000 fødsler (1997)

Forventet levetid:
Hele befolkningen: 72,47 år
Mænd: 68,27 år
Kvinder: 76,91 år (1997)

Fertilitet: 1,43 fødsler pr kvinde (1997)

Etniske grupper: Polakker 97,6%, tyskere 1,3%, ukrainere 0,6%, russere 0,5% (1990)

Religioner: Romersk-katolsk 95% (ca. 75% praktiserende), øst orthodoks, protestanter og andre 5%

Sprog: Polsk.

Bogligt niveau (15 år og opefter kan læse og skrive):
Hele befolkningen: 99%
Mænd: 99%
Kvinder: 98% (1978)

Styreform: Demokratisk stat.

Hovedstad: Warsaw

Valret: 18 år.

BNP: Købekraftsparitet - $246.3 billion (1996)

BNP - effektiv vækstrate: 6% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - $6,400 (1996)

Inflation - pris indeks: 18.8% (1996)

Arbejdsstyrke:
I alt: 17,66 million (1996)
Fordelt på erhverv: Industri og konstruktion 32,0%, landbrug 27,6%, handel, transport og kommunikation 14,7%, regering og andre 25,7% (1992)

Arbejdsløshedsprocent: 13,3% (1996)

Industri: Maskin byggeri, jern, stål og kul minedrift. Kemikalier, skibsbyggeri, fødevare forarbejdning, glas, drikkevarer og tekstiler.

Landbrugsprodukter: kartofler, mælk, frugt, grøntsager, hvede, fjerkræ, æg, svine- og oksekød.

Eksport:
I alt værdi: $30.9 billion (1995)
Varer: Halvfabrikata 38%, maskin og transport tilbehør 23%, forbrugsvarer 21%, fødevarerprodukter 10%, brændstof 7% (1996)
Handelspartnere : Tyskland 35,7%, Holland 5,9%, Rusland 5,4%, Italien 4,9% (1994).

Import:
I alt værdi: $34,6 billion (1995)
Varer: Maskin og transport tilbehør 32%, halvfabrikata 20%, kemikalier 15%, forbrugsvarer 9%, mad 9%, brændstof 8% (1996)
Handelspartnere: Tyskland 27,5%, Italien 8,4%, Rusland 6,8%, UK 5,3% (1994)

Udenlandsgæld: $45,8 billion (1996)

Økonomisk bistand:
Donorer: Vestlige regeringer og institutioner bidrag med $22 billion i legater og lån fra 1990-94, men mange af pengene er ikke blevet udbetalt.

Møntfod: 1 zloty (Zl) = 100 groszy

Telefoner: 5 millioner (1994)

Radioer: 10,9 millioner (1993)

Fjernsyn: 9,6 millioner.

Jernbaner:
I alt: 24.313 km

Landeveje:
I alt: 372.479 km
Asfalteret: 243.229 km (incl. 257 km motorvej)
Ikke-asfalteret: 129.250 km (1995 est.)

Vandveje: 3.997 km floder og kanaler (1991)

Havne: Gdansk, Gdynia, Gliwice, Kolobrzeg, Szczecin, Swinoujscie, Ustka, Warsaw og Wrocaw.

Lufthavne:
134 (1994)
I alt: 69

Militærstyrke til rådighed:
Mæn alderen 15-49: 10.321.399 (1997)

Udgifter til militær i dollar: $3.46 milliarder (1997)

Udgifter til militær i procent af BNP: 2.3% (1997)

Ulovlige stoffer: Stor ulovlig produktion af amfetamin til det internationale narkotikamarked. Transitland for asiatiske og latinamerikanske landes ulovlige stofeksport til østeuropa.