Sitemap | Avanceret søgning |

Ukraine

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Østeuropa mellem Polen og Rusland, med kystlinie til Sortehavet

Areal: Ialt: 603.700 km2
Land: 603.700 km2
Vand: 0 km2

Landegrænser: Ialt: 4.558 km
Grænselande: Hviderusland 891 km, Ungarn 103 km, Moldavien 939 km, Polen 428 km, Rumænien (sydvest) 169 km, Rumænien (vest) 362 km, Rusland 1.576 km, Slovakiet 90 km

Kystlinje: 2.782 km

Klima: Tempereret kontinentalt; middelhavsklima på den sydlige Krim-kyst. Nedbøren er ikke proportionalt fordelt, idet der falder mest nedbør i vest og nord, mindre i øst og sydøst. Vinteren varierer fra kølig langs Sortehavskysten til kold i det fjerne indland; sommeren er lun i store dele af landet og varm i syd.

Naturgeografi: Det meste af Ukraine består af frugtbar jord (stepper) og og højsletter. Bjerge findes kun i vest (Karpaterne) og på Krim-halvøen længst mod syd

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Sortehavet 0 m
Højeste punkt: Hora Hoverla 2.061 m

Råstoffer: Jernmalm, kul, mangan, naturgas, olie, salt, sulfur, grafit, titanium, magnesium, kaolin (porcelænsler), nikkel, kviksølv, tømmer

Naturkatastrofer: Ingen

Geografi - note: Strategisk position hvor Europa og Asien mødes; næststørste land i Europa

Befolkning: 50.447.719 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 19% (mænd 5.000.518; kvinder 4.802.193)
15-64 år: 67% (mænd 16.087.147; kvinder 17.429.313)
65 år og derover: 14% (mænd 2.308.354; kvinder 4.820.194) (juli 1997)

Befolkningsvækst: -0,65% (1997)

Fødsler: 9,55 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 16,26 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 21,9 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 65,77 år
Mænd: 59,93 år
Kvinder: 71,91 år (1997)

Fertilitet: 1,36 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Ukrainere 73%, russere 22%, jøder 1%, andre 4%

Religioner: Ukrainsk ortodoks/Moskva-patriark, ukrainsk ortodoks/Kiev-patriark, ukrainsk katolsk, protestanter, jøder

Sprog: Ukrainsk, russisk, rumænsk, polsk, ungarsk

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 98%
Mænd: 100%
Kvinder: 97% (1989)

Styreform: Republik

Hovedstad: Kiev (Kyyiv)

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 1.097,09 milliarder kr. (anslået 1996 på baggrund af Verdensbankens beregninger for 1994)

BNP - effektiv vækst rate: -10% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 21.587,70 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 40% (ultimo 1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 23 millioner (januar 1996)
Fordelt på erhverv: Industri og byggeri 33%, landbrug og skovdrift 21%, sundhed, uddannelse og kultur 16%, handel og distribution 7%, transport og kommunikation 7%, andre 16% (1992)

Arbejdsløshedsprocent: 1% officielt registreret; desuden et stort antal ikke-registrerede arbejdsløse (december 1996)

Industri: Kul, elektricitet, metaller, maskiner og transportudstyr, kemikalier, forarbejdning af fødevarer (især sukker)

Jordbrugsprodukter: Korn, sukkerroer, grønsager; kød og mælk

Eksport: Ialt: 126,67 milliarder kr. (1996)
Varer: Kul, elektricitet, metaller, kemikalier, maskiner og transportudstyr, korn, kød
Samhandelspartnere: Rusland, Hviderusland, USA, Tyskland, Kina (1995)

Import: Ialt: 132,11 milliarder kr. (1996)
Varer: Energi, maskiner og maskindele, transportudstyr, kemikalier, tekstiler
Samhandelspartnere: Rusland, Turkmenistan, Hviderusland, Tyskland, Schweiz

Udlandsgæld: 59,99 milliarder kr. (inklusive 30,65 milliarder kr. til Rusland) (anslået ultimo 1995)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 1,5 milliarder kr. (1993)
Note: Forpligtelser 1992-95 udgør 30,65 milliarder kr.

Møntfod: Den 2. september 1996 indførte Ukraine den længe ventede hryvnia (hryvni i flertal) som sin nationale valuta. Den afløse karbovants (som var i omløb siden 12. november 1992) med omregningskursen 100.000 karbovants til 1 hryvnia

Telefoner: Ikke opgjort

Fjernsyn: 17,3 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 23.350 km (8.600 km electrificeret)

Landeveje: Ialt: 172.257 km
Asfalteret: 163.300 km (inklusive 1.875 km motorveje); note - disse veje siges at have en hård overflade, hvilket vil sige, at nogle er asfalteret, mens andre har fået grus til al slags vejr
Ikke asfalteret: 8.957 km (1995)

Vandveje: 4.400 km farbare vandveje (1990)

Rørledninger: Råolie 2.010 km; olieprodukter 1.920 km; naturgas 7.800 km (1992)

Havne: Berdyans'k, Illichivs'k, Izmayil, Kerch, Kherson, Kiev (Kyyiv), Mariupol', Mykolayiv, Odessa, Reni

Lufthavne: 706 (1994)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 12.408.912 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 1,35 milliarder hryvni (den ukrainske regerings prognose for 1996); note - omregning af forsvarsudgifter til vestlig valuta med de aktuelle kurser kan give et misvisende billede

Udgifter til militær i procent af BNP: Mindre end 2% (den ukrainske regerings prognose for 1996)

Internationale konflikter: Strid med Rumænien omkring den kontinentale revle i Sortehavet, hvorunder der muligvis befinder sig betydelige mængder gas og olie; Ukraine har accepteret en to-årig forhandlingsperiode, hvorefter begge parter kan indbringe striden for en international domstol.
Potentiel strid med Rusland omkring Krim.
Ukraine har ikke fremsat territorialkrav i Antarktis (men forbeholder sig retten til at gøre det) og anerkender ikke nogen anden nations krav

Ulovlige stoffer: Begrænset dyrkning af cannabis og opiumvalmuer, mest til forbrug i SNG-landene; regeringen kører et begrænset udryddelses-program.
Ukraine bruges som omskibningsområde for opium og andre ulovlige stoffer til Vesteuropa og Rusland