Sitemap | Avanceret søgning |

Singapore

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Det sydøstlige Asien; en række øer mellem Malaysia og Indonesien

Areal: Ialt: 647,5 km2
Land: 637,5 km2
Vand: 10 km2

Landegrænser: 0 km

Kystlinje: 193 km

Klima: Tropisk; varmt, fugtigt og regnfuldt; ingen forudsagte regn- eller tørke-perioder; tordenvejr på 40% af årets dage (67% af dagene i april måned)

Naturgeografi: Lavland; let bakket, centralt slette med afvandingsområde og naturreservat

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Singapore-strædet 0 m
Højeste punkt: Bukit Timah 166 m

Råstoffer: Fisk samt dybe havne

Naturkatastrofer: Ingen

Geografi - note: Midtpunkt for sydøstasiatiske sejlruter

Befolkning: 3.440.693 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 21% (mænd 378.651; kvinder 357.070)
15-64 år: 72% (mænd 1.237.478; kvinder 1.239.494)
65 år og derover: 7% (mænd 101.536; kvinder 126.464) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 1,67% (1997)

Fødsler: 14,13 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 4,68 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 3,9 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 78,15 år
Mænd: 75,14 år
Kvinder: 81,4 år (1997)

Fertilitet: 1,46 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Kinesere 76,4%, malaysiere 14,9%, indere 6,4%, andre 2,3%

Religioner: Buddhister (kinesere), muslimer (malaysiere), kristne, hinduer, sikher, taoister, confucianister

Sprog: Kinesisk (officielt sprog), malaysisk (officielt og nationalt sprog), tamilsk (officielt sprog), engelsk (officielt sprog)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 91,1%
Mænd: 95,9%
Kvinder: 86,3% (1995)

Styreform: Republik indenfor Commonwealth, det britiske statssamfund

Hovedstad: Singapore

Valgret: 20 år; almindelig og obligatorisk

BNP: Købekraftsparitet - 491,68 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 6,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 144.372 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 1,3% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 1,8 millioner (1996)
Fordelt på erhverv: Finans-, forretnings- og andre serviceerhverv 33,5%, fremstilling 25,6%, handel 22,9%, byggeri 6,6%, andre 11,4% (1994)

Arbejdsløshedsprocent: 2,7% (1996)

Industri: Olieraffinering, elektronik, udstyr til olieboring, forarbejdning af gummi, fødevarer og drikkevarer, skibsreparationer, oplagring, finansielle serviceerhverv, bioteknologi

Jordbrugsprodukter: Gummi, tørrede kokoskerner, frugt, grønsager; fjerkræ

Eksport: Ialt: 986,09 milliarder kr. (1996)
Varer: Computerudstyr, gummi og gummiprodukter, olieprodukter, udstyr til telekommunikation
Samhandelspartnere: Malaysia 19%, USA 18%, Hong Kong 9%, Japan 8%, Thailand 6% (1995)

Import: Ialt: 1.028,99 milliarder kr. (anslået 1996, inklusive varer til gen-eksport)
Varer: Fly, råolie, kemikalier, fødevarer
Samhandelspartnere: Japan 21%, Malaysia 15%, USA 15%, Thailand 5%, Taiwan 4%, Sydkorea 4% (1995)

Udlandsgæld: Ikke opgjort

Økonomisk bistand: Ikke opgjort

Møntfod: 1 singapore-dollar (S$) = 100 cents

Telefoner: 1,23 millioner (1993)

Fjernsyn: 1,05 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 38,6 km.
Note: Der findes et 67 km langt jernbanenet til passagertransport med 42 stationer

Landeveje: Ialt: 2.972 km
Asfalteret: 2.892 km (inklusive 132 km motorvej)
Ikke asfalteret: 80 km (1995)

Havne: Singapore

Lufthavne: 8 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 1.034.380 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 24,79 milliarder kr. (regnskabsåret 1995/1996)

Udgifter til militær i procent af BNP: 5,2% (regnskabsåret 1995/1996)

Internationale konflikter: Singapore strides med Malaysia over to øer

Ulovlige stoffer: Singapore er transitområde for heroin fra Den Gyldne Trekant til USA, Vesteuropa og den tredje verden.
Landet er desuden centrum for hvidvask af penge