Sitemap | Avanceret søgning |

Sverige

Disse landefakta er udarbejdet i 1998Placering: Nordeuropa mellem Finland og Norge, med kystlinie til Østersøen, Bottenhavet, Kattegat og Skagerrak

Areal: Ialt: 449.964 km2
Land: 410.928 km2
Vand: 39.036 km2

Landegrænser: Ialt: 2.205 km
Grænselande: Finland 586 km, Norge 1.619 km

Kystlinje: 3.218 km

Klima: Temperet i syd med kold, overskyet vinter og kølig, delvist skyet sommer. Subarktisk i nord.

Naturgeografi: Mest fladt eller let bakket lavland; bjerge i vest

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m
Højeste punkt: Kebnekaise 2.111 m

Råstoffer: Zink, jernmalm, bly, kobber, sølv, tømmer, uran, vandkraft

Naturkatastrofer: Store isflager i de omgivende vande, især i Bottenhavet, kan genere trafikken på havet

Geografi - note: Strategisk placering langs de danske stræder, der forbinder Østersøen og Nordsøen

Befolkning: 8.865.051 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 19% (mænd 849.093; kvinder 805.087)
15-64 år: 64% (mænd 2.876.064; kvinder 2.784.346)
65 år og derover: 17% (mænd 655.490; kvinder 894.971) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0,23% (1997)

Fødsler: 11,37 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 10,78 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 3,9 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 79,08 år
Mænd: 76,42 år
Kvinder: 81,89 år (1997)

Fertilitet: 1,7 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Hvide, laplændere (samer), udenlandsk fødte eller førstegenerations-immigranter 12% (finner, jugoslaver, danskere, nordmænd, grækere, tyrkere)

Religioner: Evangelske lutheranere 94%, romersk katolske 1,5%, Pinsebevægelsen 1%, andre 3,5% (1987)

Sprog: Svensk. Note: Små lappisk- og finsktalende mindretal

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 99% (1979)
Mænd: Ikke opgjort
Kvinder: Ikke opgjort

Styreform: Konstitutionelt monarki

Hovedstad: Stockholm

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 1.255,08 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 1,4% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 141.648 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 0,2% (september 1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 4,55 millioner (84% organiseret i fagforening, 1992)
Fordelt på erhverv: Sociale og personlige serviceerhverv 38,3%, minedrift og fremstilling 21,2%, handel, hoteller og restauranter 14,1%, bank- og forsikringsvæsen 9,0%, kommunikation 7,2%, byggeri 7,0%, landbrug, fiskeri og skovdrift 3,2% (1991)

Arbejdsløshedsprocent: 8% (september 1996) samt ca. 6% på efter- eller videreuddannelse

Industri: Jern og stål, præcisionsudstyr (maskiner, dele til radioer og telefoner, våben), træmasse og papirprodukter, fødevarer, motorkøretøjer

Jordbrugsprodukter: Korn, sukkerroer, kartofler; kød og mælk

Eksport: Ialt: 544,12 milliarder kr. (1995)
Varer: Maskiner, motorkøretøjer, papirprodukter, træ og træmasse, jern- og stålprodukter, kemikalier, råolie og olieprodukter
Samhandelspartnere: EU 59,1% (Tyskland 13,2%, Storbritannien 10,2%, Danmark 6,9%, Frankrig 5,1%), Norge 8,1%, Finland 4,8%, USA 8,0% (1994)

Import: Ialt: 438,56 milliarder kr. (1995)
Varer: Maskiner, råolie og olieprodukter, kemikalier, motorkøretøjer, fødevarer, jern og stål, beklædning
Samhandelspartnere: EU 62,6% (Tyskland 18,4%, Storbritannien 9,5%, Danmark 6,6%, Frankrig 5,5%), Finland 6,3%, Norge 6,1%, USA 8,5% (1994)

Udlandsgæld: 452,87 milliarder kr. (1994)

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 12,05 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 svensk krona (SKr) = 100 øre

Telefoner: 13 millioner (1996)

Fjernsyn: 3,5 millioner

Jernbaner: Ialt: 12.624 km (inklusive 953 km privatejede jernbaner)

Landeveje: Ialt: 136.233 km
Asfalteret: 103.537 km (inklusive 1.231 km motorveje)
Ikke asfalteret: 32.696 km (1995)

Vandveje: 2.052 km farbar for små dampskibe og pramme

Rørledninger: Naturgas 84 km

Havne: Gavle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Kalmar, Karlshamn, Malmö, Solvesborg, Stockholm, Sundsvall

Lufthavne: 251 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 2.101.889 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 39,5 milliarder kr. (regnskabsåret 1994/1995)

Udgifter til militær i procent af BNP: 2,5% (regnskabsåret 1994/1995)

Internationale konflikter: Ingen

Ulovlige stoffer: Sverige er et mindre omskibsningsområde for og aftager af narkotika, sendt via SNG-landene og de baltiske lande.
Desuden i stigende grad aftager af europæiske amfetaminer