Sitemap | Avanceret søgning |

Litauen

Disse landefakta er udarbejdet i 1998

Placering: Østeuropa mellem Letland og Rusland, med kystlinie til Østersøen

Areal: Ialt: 65.200 km2
Land: 65.200 km2
Vand: 0 km2

Landegrænser: Ialt: 1.273 km
Grænselande: Hviderusland 502 km, Letland 453 km, Polen 91 km, Rusland (Kaliningrad) 227 km

Kystlinje: 99 km

Klima: Overgangsklima mellem maritimt og kontinentalt; våde, moderate vintre og somre

Naturgeografi: Lavland; mange spredte, små søer og frugtbar jord

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m
Højeste punkt: Juozapine Kalnas 292 m

Råstoffer: Tørv

Naturkatastrofer: Ingen

Befolkning: 3.617.104 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 21% (mænd 385.959; kvinder 370.100)
15-64 år: 66% (mænd 1.157.987; kvinder 1.240.850)
65 år og derover : 13% (mænd 157.328; kvinder 304.880) (juli 1997)

Befolkningsvækst: -0,49% (1997)

Fødsler: 10,64 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 12,96 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 14,8 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 68,7 år
Mænd: 62,61 år
Kvinder: 75,11 år (1997)

Fertilitet: 1,47 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Litauere 80,1%, russere 8,6%, polakker 7,7%, hviderussere 1,5%, andre 2,1%

Religioner: Primært romersk katolske. Desuden bl.a. lutheranere, russisk ortodokse, protestanter, evangelske kristne baptister, islam, jøder

Sprog: Litauisk (officielt sprog), polsk, russisk

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 98%
Mænd: 99%
Kvinder: 98% (1989)

Styreform: Selvstændig demokratisk republik

Hovedstad: Vilnius

Valgret: 18 år; almindelig

Politiske partier og ledere: Christian Democratic Party or LKDP [Algirdas SAUDARGAS, chairman]; 92-95)

Møntfod: 1 litauisk litas = 100 centas

Telefoner: 1,01 millioner (1995)

Fjernsyn: 1,77 millioner (1993)

Jernbaner: Ialt: 2.002 km (122 km electrificeret) (1994)

Landeveje: Ialt: 61.442 km
Asfalteret: 53.086 km (inklusive 394 km motorveje)
Ikke asfalteret: 8.356 km (1995)

Vandveje: 600 km konstant farbar

Rørledninger: Råolie 105 km; naturgas 760 km (1992)

Havne: Klaipeda

Lufthavne: 96 (1994)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 904.096 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 215,88 millioner kr. (1996)

Udgifter til militær i procent af BNP: 1% (1996)

Internationale konflikter: Strid med Rusland omkring placeringen af flodbreds- og søgrænserne til Kaliningrad.
Strid med Letland om søgrænsen (den primære bekymring er retten til olieudvinding).
Traktat med Hviderusland om grænsen afventer at blive fastlagt.

Ulovlige stoffer: Omskibning af opium og andre ulovlige stoffer fra Sydvestasien og Latinamerika til Vesteuropa og Skandinavien.